Main content

Inhoud

Adriaan Straathof, beroepsverbod in Duitsland, mag in Nederland gewoon zijn gang blijven gaan

Nieuws: 25 juli 2018
Slacht

Schaalvergroting en intensivering, minder boeren, maar meer mega-stallen, dat is al jaren het beleid in Europa. En dat allemaal om de vleeskilo’s zo efficiënt mogelijk in de supermarkten te krijgen: goedkope spek, ham en karbonaadjes voor de gewetenloze consument en zoveel mogelijk winst voor de hebzuchtige boer en slachthuiseigenaar. De dieren zijn altijd het slachtoffer. Zo’n hebzuchtige boer-industrieel is Adriaan Straathof.

Straathof

Adriaan Straathof, in 1955 geboren te Mijdrecht, groeide op in Vrouwenakker bij Schiphol. Als 16-jarige besloot Adriaan van school te gaan om voor zijn vader op de boerderij te gaan werken, een gemengd bedrijf met varkens, koeien en akkerbouw. Met een broer begon hij in 1973 een boerderij met 150 zeugen, die biggen wierpen voor andere varkenshouders. In 1995 stortte zijn broer zich op koeien, Adriaan ging verder met varkens, als eerste in Erichem. 1 2 3

Erichem

In het Gelderse Erichem, nabij Buren, stond sinds eind jaren zeventig een legbatterij voor 50.000 kippen. In 1995 nam Straathof de boel over, inclusief de stankrechten, en in 1996 krijgt hij een milieuvergunning om 14.000 varkens te mogen houden in wat De Knorhof gaat heten. Omwonenden klagen vanaf het begin over stankoverlast. Er ontstaat juridisch getouwtrek over de vergunning, en vooral de niet vergunde brijvoerinstallatie, silo’s, mestopslag en zeugenuitloop.

De gemeente beschuldigt Straathof ervan meer varkens te houden dan toegestaan en haalt in juli 2001 met behulp van een politiemacht 328 boventallige varkens weg en gooit Straathof op last van de burgemeester een nacht in de cel. Daarna ontbrandt een lang juridisch gevecht over de milieuvergunning en de vraag hoeveel varkens De Knorhof mag houden. In februari 2004 probeert de gemeente nogmaals varkens af te voeren. Straathof heeft ze echter ’s nachts illegaal verplaatst. 1

In 2005 wint Straathof de laatste slag en de gemeente bindt in. Het bedrijf kreeg zijn vergunningen. In 2005 berekenden de gemeente Buren en de provincie Gelderland dat er al meer dan een miljoen euro aan gemeenschapsgeld aan procedures rond De Knorhof was uitgegeven. De Knorhof groeit naar 20.000 varkens, die in juli 2017 allemaal de dood vinden bij een stalbrand. 2

Creil

In 2003 vraagt en krijgt Straathof een vergunning voor de verbouwing van een stal in Creil, in de Noordoostpolder. De ‘Knorpolder’ huist 14.000 varkens. Als de wettelijke termijn voor in bedrijfsname in 2006 verstreken is, vragen omwonenden om vernietiging van de vergunning. De provincie Flevoland weigert in te grijpen en wordt hierin gesteund door de Raad van State. In november 2006 krijgt Straathof een boete van 10.000 euro, omdat bij een inspectie blijkt dat de huisvesting van 1.000 zeugen niet in orde is.

Conflicten

Straathof heeft al snel meerdere varkensbedrijven in Nederland en één in België. Overal waar hij gaat zijn er conflicten met toezichthouders, gemeenten, provincies, buren, dierenactivisten en politici. Vooral vanwege stank en overlast van varkens-, voer-, mesttransporten. Voor omwonende hangt hun levenskwaliteit vaak af van de richting waaruit de wind waait.

Hij overlegt niet, maar procedeert en rekt die procedures, waardoor de juridische kosten voor gemeentes oplopen en waarvoor de gemeenschap uiteindelijk opdraait. Hij lijkt de grenzen van wettelijke voorschriften met betrekking tot het milieu, stalbezetting, bouwvergunningen en dierenwelzijn systematisch te verkennen om ze vervolgens te overtreden.

Oost Duitsland

Rond de millenniumwisseling breidt Straathof zijn werkterrein naar Duitsland uit. In het oosten van dat land staan veel voormalige staatsbedrijven te koop, spotgoedkoop na de val van de muur. Ooit werden ze gebouwd in de DDR tijd, met een tot dan toe in Europa ongekende omvang, om gecentraliseerd dierlijk voedsel te produceren voor de arbeiders en boeren van de communistische heilstaat. Vaak zijn de kopers Nederlandse investeerders, omdat in Nederland uitbreiding van de vee-industrie steeds meer wordt bevroren om omwonende en het milieu te ontlasten. In 2003 neemt Straathof zijn eerste Duitse stal in gebruik. 10 Jaar later bezit hij 10 mega-stallen bij de oosterburen.

De Duitse politici zijn in het begin blij met Nederlandse investeerders in het praktisch failliete oosten van Duitsland. Dan keert het tij. De Duitsers zien de intocht van Nederlandse veemiljonairs al snel als een invasie begeleidt door stank en transportoverlast. Het regent klachten en bij inspecties komen vele misstanden boven water. Straathof, echter, negeert de publieke opinie en het Duitse gezag, waarschijnlijk zijn grootste blunder. Straathof krijgt de naam 'Der Schweinebaron'.

Borsbeke

Sinds 1990 heeft Straathof een stal met 10.000 varkens in het Oost-Vlaamse Borsbeke. Begin oktober 2001 wordt een proefvergunning daar afgewezen op basis van een beroep ingesteld door milieuvereniging 't Uilekot en de buurtbewoners. In 2002 krijgt Straathof te horen dat hij het bedrijf moet afbouwen. Het bedrijf is zo verouderd en verwaarloosd dat het geen enkele kans maakt om wettelijk te overleven. De 9.000 nog aanwezige varkens mag Straathof ‘afmesten’ tot eind september van dat jaar.

Begin oktober houdt de politie de illegale aanvoer van nieuwe varkens tegen. Bij een inspectie blijkt vervolgens dat zich 600 varkens meer in de stal te bevinden dan op de dag dat Straathof het sluitingsbevel kreeg. Het bedrijf wordt gesloten en verzegeld en de ratten doen zich tegoed aan het in de silo’s achtergebleven varkensvoer. Dit levert opnieuw overlast op voor de omwonende.

Binde

Op alle locaties zijn problemen. In Binde in Saksen-Anhalt zijn stallen gebouwd zonder bouwvergunning en is er ook een vervolging vanwege vermeende overbevolking. Nog in november 2012 verklaarde een woordvoerster van de lokale overheid dat binnen 20 weken de faciliteit gesloten zou worden. Als eerst mochten geen zeugen meer bevrucht worden en door verkoop of herhuisvesting van de 30.000 varkens zou de faciliteit geleidelijk geleegd worden. Maar het loopt anders. De maatregelen worden niet uitgevoerd en in januari 2013 werd bekend dat de overheid de illegale bouwwerken gelegaliseerd had.

Alt Tellin

In 2011 bouwt Straathof aan de grootste varkensfokkerij in Europa in Alt Tellin, Mecklenburg-Vorpommern, waar jaarlijks 250.000 biggen moeten worden ‘geproduceerd’. Daarvoor moeten wel nieuwe mestfaciliteiten in het gebied worden gerealiseerd.

In November van dat jaar komt actualiteitenprogramma Brandpunt bij Straathof in Duitsland op bezoek. Onbewogen bekijkt Straathof de beelden van dode biggetjes die een moedervarken omringen, uitglijdend over de bloederige massa van een placenta. De beelden zijn gemaakt in een van Straatshof’s varkensstallen in Duitsland. Als de interviewer zegt dat hem de lust vergaat om na het zien van de beelden een schnitzel te eten, zegt Straathof: “Ja, maar dan heb je waarschijnlijk zelf een probleem.” Hij geeft min of meer toe dat dit de realiteit van het systeem is. 1

Volgens ARIWA lopen er in 2015 in Mecklenburg-Vorpommern, waar Straathof Holding drie varkensfabrieken exploiteert (Alt Tellin in de buurt van Greifswald, Medow en Fahrbinde ten zuiden van Schwerin), boetes van 1500 euro per bedrijf per dag, omdat de wettelijke vereisten die gesteld zijn om het dierenwelzijn te waarborgen nog niet zijn geïmplementeerd. Alleen al in deze drie installaties zijn bij de ongeveer 200 overheidsinspecties in de acht voorafgaande jaren ten minste 185 overtredingen geconstateerd: vervalsing van gedocumenteerde aantallen varkens, overbevolking, vroegtijdige ingebruikname van een stal, overtreding van dierenwelzijn en emmissie regels. Hiervoor moest in totaal ongeveer 163.000 euro boete betaald worden. 2

Gladau

In maart 2014 vindt een grootschalige politieoverval plaats op een van de grootste Duitse biggen fokkerijen, ten noordoosten van Magdeburg nabij het dorp Gladau, gemeente Genthin. Er waren daar al eerder problemen; zo zou Straathof er niet de toegestane 33.000, maar 52.000 varkens houden. Drie dagen lang werd het bedrijf doorzocht door tientallen agenten, dierenartsen en andere veterinaire specialisten.

Het weekblad Stern kreeg beelden in handen die de politie maakte tijdens de inval. 1In een afvalbak ligt een biggetje dat nog steeds ademt. Een medewerker pakt het dier bij het achterlijf en slaat het meerdere keren met de kop tegen de rand van een stalafscheiding. Honderden dieren in de faciliteit zijn ziek of gewond. In meer dan 250 stalkooien hebben biggen ernstige huidaandoeningen. De Duitse justitie stelt onder meer dat de varkens op het bedrijf te lijden hadden onder ondraaglijke pijn. Hun verwondingen werden niet behandeld en ze zouden zonder reden antibiotica krijgen toegediend en zomaar worden gedood.

Het verzamelde materiaal vormt in November 2014 de basis voor een beroepsverbod. Steffen Burchhart, de sociaal-democratische landraad van district Jerichower Land, legt Straathof een houd- en verzorgingsverbod op wegens systematische dierenmishandeling. Het was het eerste verbod van deze aard in de Bondsrepubliek.

In januari 2015 bevelen de autoriteiten van Jerichower Land de sluiting van de Straathof-fabriek in Gladau tegen het einde van augustus 2015. 2

Bezwaar

De advocaten van Straathof tekenen direct bezwaar aan tegen het verbod en Straathof mocht in afwachting van de uitspraak varkens blijven houden. In april 2015, schort het hoger regionaal bestuursgerechtshof van Saksen-Anhalt het vee-houdverbod tegen Straathof tijdelijk op. Het is hiermee niet van de baan maar wel staat de implementatie in de wacht.

Beieren

In December 2014, onderzoekt het Landratsamt Donau-Ries of Straathof’s houdverbod ook voor de Beierse mega-stal ‘Reichertsweiler Hof', beheert door Straathof-Strehle GmbH, moet gelden, waar zo’n 11.000 varkens - 2500 moederdieren en 8.000 biggen - gehouden mogen worden. 1

In juni 2015 voerde de politie op twee varkensfokkerijen van Straathof-Strehle GmbH bij Tapfheim en Amerdingen in Donau-Ries grootschalige inspecties uit. Er waren ongeveer 100 mensen bij betrokken, waaronder 15 dierenartsen en gezondheidsfunctionarissen. Volgens de Süddeutsche Zeitung worden vier mannen in de leeftijd van 38 tot 60 jaar van het ‘Reichertsweiler Hof’, de grootste varkensfokkerij in Zwaben, beschuldigd van dierenmishandeling. Men stelde ook vast dat er overtredingen waren van de dierenwelzijnswet en hygiënevoorschriften.

Straathof had reeds voor de controle ontslag genomen als directielid van Straathof-Strehle GmbH en daarom konden de twee Zwabische bedrijven aanvankelijk zonder problemen doorgaan onder een soort stroman-constructie.

Nieuwe undercoverbeelden

Op 30 september 2015 brengt de Duitse dierenrechten organisatie Animal Rights Watch (ARIWA) nieuwe beelden naar buiten opgenomen in de varkensfabrieken van Straathof in Alt Tellin (Mecklenburg-Vorpommern) en Badingen-Osterne (Brandenburg) en Drebkau (Brandenburg) via de zender 3sat. Ze tonen de “alledaagse waanzin” in de dierenindustrie. Zeugen roerloos opgesloten in kratten, open wonden, navelbreuken, aangebeten oren, massa’s maden en andere onhygiënische omstandigheden; dierenmishandeling als onderdeel van het systeem. 1

De agrarische woordvoerder van de Groenen in de deelstaat Saksen-Anhalt, Dorothea Frederking, ziet in de schokkende beelden een bewijs dat het persoonlijke houdverbod tegen Straathof terecht is en eist onmiddellijke implementatie. 2

Te kleine kooien

In november 2015 besliste de Hogere Administratieve Rechtbank Magdeburg dat de wettelijk voorgeschreven kooien voor zeugen te klein zijn, na controles bij de stallen van Straathof in het district Jerichower Land. De rechtbank baseerde zich op § 24 Abs.4 Nr. 2 TierSchNutztV (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung), volgens welke alle bezette kooien zo ontworpen moeten zijn dat elk varken ongehinderd kan opstaan, gestrekt kan liggen en in zijwaartse positie de ledematen kunnen uitstrekken. 1

Beroepsverbod Straathof

Op maandag 4 juli bevestigde de Administratieve Rechtbank van Magdeburg het verbod om varkens te houden en te verzorgen tegen de "varkensbaron" en bij besluit van 4 november 2016 verwierp de 3e Senaat van de Hogere Administratieve Rechtbank van Saksen-Anhalt het verzoek van Straathof om in beroep te gaan tegen het vonnis van de Administratieve Rechtbank in Magdeburg. Het veeverbod was nu volledig geldig en onbetwistbaar en moest in alle staten worden toegepast. 1 2

Onderbouwing

Het oordeel was vooral gebaseerd op het feit dat dieren niet voldoende verzorgd werden met als resultaat talrijke onvoldoende- of niet-behandelde verwondingen en ziekten. Deze werden in wezen veroorzaakt door huisvestingsomstandigheden, die in strijd met het dierenwelzijn waren. Verder noemt de rechtbank in de onderbouwing het buitensporig lang, illegaal verblijf in kooien, te smalle en te korte kooien voor de zeugen, en dierenwelzijn onwaardige omgang met overtollige biggen. Een dierenartsbehandeling van dergelijke biggen bestond niet, met uitzondering van een instructie van Straathof om dieren te doden die niet binnen een week in de "ziekenboeg" herstelden.

Straathof als de 'verantwoordelijke veehouder’

De rechtbank was van oordeel dat Straathof moet worden beschouwd als de verantwoordelijke veehouder. Het district ging er terecht vanuit dat de in art. 12 en 14 van de Grondwet (vrijheid van beroep en garantie van eigendom) vastgelegde fundamentele rechten van de eiser minder belangrijk zijn dan het belang van dierenwelzijn (art. 20a Grondwet).

Eind oktober 2019 werd bekend dat Straathof in Duitsland is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor dierenmishandeling met een proeftijd van twee jaar. Deze straf komt boven op het beroepsverbod dat hem werd opgelegd in 2014 en dat werd bevestigd in 2016. 1 2 3

Mariënheem

In juni 2017 verleent de gemeente Raalte een omgevingsvergunning voor de uitbreiding en verbouwing van de stallen aan de Nijverdalseweg (N35) in Mariënheem. De inwoners van het dorp haalden in 2014 opgelucht adem bij het faillissement van varkenshouder Wichers Schreur; ze waren eindelijk verlost van de stankoverlast. In 2015 neemt Straathof echter de failliete boedel over, volgens het Kadaster met een hypotheek van 1,5 miljoen euro, en wil in verbouwde stallen meer varkens houden dan de negenduizend die Schreur bezat. De gemeente verwerpt bezwaren van omwonenden die milieuhinder en verkeersoverlast vrezen en zo ook de provincie. 1

Er kan volgens de gemeente een start gemaakt worden met de bouw van een stal, een mestsilo en een spuiwatersilo. Ook mogen bestaande bedrijfsgebouwen worden vergroot. In de nieuwe situatie wil Straathof 3.000 zeugen houden en 7.300 biggen tot 15 kilo. Ook moet er 1.250 vleesvarkens komt te liggen. In 2020 is deze nieuwe varkensfabriek mogelijk in bedrijf. 2

In het voorjaar van 2019 veegde de Raad van State de bezwaren tegen de komst van dit bedrijf van tafel. Ook hoeft de Provincie Overijssel geen ‘criminaliteitsonderzoek’ te doen. Minister Carola Schouten van LNV snapt de maatschappelijke weerstand tegen de plannen van Straathof in Mariënheem, zegt ze in een Kamerbrief, maar zegt niets te kunnen doen tegen de komst van de varkenshouder. 3

Dan, midden augustus 2019, staat het bedrijf, nog steeds zonder dieren, maar met een vergunning voor 11.488 dieren (bijna 3000 zeugen, duizenden gespeende biggen en wat beren) ineens te koop voor 2,5 miljoen euro. 4 Op 31 december 2020 wordt het verkocht en stopt de varkenshouderij op die locatie.

Stroman-constructies

Adriaan Straathof nam in stappen afstand van zijn bedrijf. Hij neemt ontslag als bestuurder. Straathof Holding GMBH heet sinds 2015 LFD Holding (Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland). De overheid dwingt hem de zeggenschap over zijn elf bedrijven uit handen te geven en onder te brengen in een zogenoemde Treuhänder (Duits voor curator). De naamsverandering van de Duitse varkensbedrijven ging daarom gepaard met de overdracht van de aandelen aan twee curatoren. Curator Christian Graf Brockdorff bezit 95% van de aandelen en het restant is in handen van Schultze & Braun.

Straathof is op papier niet langer een varkensfokker, maar ondertussen blijven zijn ‘voormalige’ boerderijen dieren ‘produceren’. De twee curatoren die sindsdien het bewind over het consortium voeren, mogen contractueel alleen handelingen verrichten die in het belang zijn van ‘treugeber’ Straathof. Deze constructie wordt vaak gebruikt als iemand zijn zakelijke betrokkenheid bij een vennootschap wil verhullen. Pogingen van Duitse politici het contract openbaar te krijgen, zijn mislukt. De dagelijkse leiding van het Duitse Straathof-imperium ging over in handen van Jörn Göbert en Heidrun Spengler. Zij is de rechterhand van Straathof in Duitsland en werkte al voor hem vóór de aandelenoverdracht.

De curatoren mogen dus alleen zakelijke verbintenissen aangaan die in het belang zijn van Straathof. Via de directie, Spengler en Göbert, bepaalt Straathof wat intern op zijn bedrijven gebeurt en zijn dochter en schoonzoon werken ook gewoon bij de Duitse bedrijven. Straathof zelf woont nog in Duitsland en verdeelt officieel zijn aandacht tussen Nederland, waar hij in de weekenden komt, en Hongarije, waar hij dan inmiddels acht bedrijven heeft.

Verkoop

Jörn-Fredrik Göbert stoomt ondertussen het bedrijf klaar voor de verkoop. Eind 2017 zijn de modificaties en investeringen klaar en de verwachting is dat het bedrijf in 2019 in andere handen zal zijn. In de elf bedrijven is € 25 miljoen gestoken om inspecties met betrekking tot dierenwelzijn en milieu door te komen. In onderhoud is € 12 miljoen gaan zitten. De koopprijs? Meer dan 100 miljoen euro.

De uiteindelijke koper van LFD krijgt elf bedrijven in zes verschillende Duitse deelstaten met 55.000 vergunde zeugenplaatsen voor zijn geld. Daarnaast koopt hij 250.000 biggenopfokplaatsen en negen biogasinstallaties met een gezamenlijke capaciteit van 7 megawatt. Tevens zijn er 14.000 opfokplaatsen voor zeugen en 15.000 vleesvarkensplaatsen. De verkoop en transport van de biggen doet LFD ook in eigen beheer. 1

LFD heeft intussen evenmin een onbevlekt blazoen. In april 2017 komen bij een stalbrand in het gehucht Demsin driehonderd varkens door verstikking of verbranding om het leven.

Eind februari 2020 werd bekend gemaakt dat LFD Holding, de grootste producent van biggen in Duitsland, gevestigd in Genthin in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt en eigendom van de Nederlandse varkenshouder Adriaan Straathof, in de Zwitserse handen komt van belegger Terra Grundwerte. Het is niet bekend voor welke prijs Terra Grundwerte de onderneming overneemt. Curator Christian Graf Brockdorff geeft aan dat met Terra Grundwerte alle noodzakelijke afspraken gemaakt zijn voor volledige overname. De daadwerkelijke overdracht vindt plaats wanneer alle formaliteiten zijn voltooid. Terra Grundwerte krijgt advies van de Lindhorst Groep in Winsen an der Aller in de Duitse deelstaat Nedersaksen, die de investeerder ook in de toekomst zal ondersteunen. 2

Midden maart 2000 mocht Terra Grundwerte zich eigenaar noemen van LFD Holding, de voormalige Straathof-bedrijven. De overname van Duitslands grootste biggenfokbedrijf LFD door het Zwitserse Terra Grundwerte was toen in kannen en kruiken. Terra Grundwerte neemt Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) in zijn geheel over, inclusief de 400 personeelsleden. Alle locaties blijven Het hoofdkantoor blijft in Genthin (deelstaat Sachsen-Anhalt). 3

LFD Holding telt op dat moment 55.000 zeugen, 250.000 biggenplaatsen en 15.000 vleesvarkenplaatsen. Het bedrijf heeft vierhonderd medewerkers die door Terra Grundwerte worden overgenomen. Directeur Jörn F. Göbert verlaat het bedrijf met de komst van een nieuwe eigenaar.

Boetes in Nederland

In Nederland legt de NVWA Straathof tussen 2012 en 2014 geldstraffen op van in totaal 200 duizend euro. Dit “vanwege ernstige overtredingen met soms ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg”, schrijft toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma in 2015 aan de Tweede Kamer. Vaak ging het om te krappe ruimtes voor de dieren, blijkt uit brieven van de staatssecretarissen Dijksma en Van Dam aan de Kamer. Dijksma noemde de mate van overtredingen zorgwekkend. 1

De Nederlandse autoriteiten vorderen ook 111 duizend euro aan 'wederrechtelijk verkregen voordeel' - geld verdiend met onwettige activiteiten.

Animal Rights undercoverbeelden

Uit de beelden die Animal Rights in het vroege voorjaar van 2016 in De Knorhof in Erichem maakte blijkt dat de boetes geen effect hebben gehad. De stal is slecht onderhouden. Een zeug stond in een straal water vanwege een kapotte waterleiding. Omdat zij opgesloten zat tussen stangen kon ze letterlijk geen kant op. De andere zeugen hadden hierdoor geen water tot hun beschikking. De beelden toonden ook de lijdensweg van een verzwakt, afgedankt biggetje die naar adem hapt terwijl hij of zij bovenop haar dode soortgenoten in een kruiwagen ligt, wachtend op de dood. 1

Ondanks dit alles kan Straathof gewoon door ‘boeren’.

Straathof vrijspel in Nederland

De reputatie van de ‘varkensbaron’, waaronder zijn beroepsverbod in Duitsland, wil het Overijsselse provinciebestuur niet meewegen in de beoordeling van Straathof's uitbreidingsplannen in Mariënheem. In juli 2017 verklaart ook staatssecretaris Martijn van Dam in reactie op vragen van de PvdA dat het Duitse beroepsverbod geen invloed heeft op de activiteiten van de ondernemer in Nederland. 1

Koningsbosch

In augustus 2017, krijgt Straathof ook in het Limburgse Koningsbosch toestemming zijn bedrijf daar uit te breiden. De gemeente Echt-Susteren heeft een vergunning verleend en er zijn geen bezwaren ingediend. Door het zomerreces komen de lokale politieke partijen te laat achter de uitbreidingsplannen.

Brand in De Knorhof

Op donderdag 27 juli 2017, komen in het Gelderse Erichem twintigduizend varkens om tijdens een grote brand. Ontstaan in een stal achter het woonhuis, verplaatste de brand zich via niet-geïmpregneerde isolatiepanelen razendsnel door alle stallen. Binnen een half uur was het vuur verspreid door het hele complex. Er zijn niet eerder in Nederland zoveel varkens omgekomen bij één brand. 1 2

Straathof maakt al snel zijn intentie om te herbouwen duidelijk. Op 30 jan 2018 wordt dit besproken in een raadsvergadering in Maurik. Er zijn veel tegenstanders aanwezig, waaronder Animal Rights. 3

Eind juni 2018, laat Adriaan Straathof weten dat de nieuwe Knorhof 3,7 hectare moet meten. De oude stal was 1,8 hectare groot. De aandacht komt volgens woordvoerder Voerman te liggen bij 5.000 fokzeugen en hun biggen. Er komt meer ruimte voor de dieren en brandgangen tussen de compartimenten. De bebouwing wordt op sommige plaatsen tot 15 meter hoog. Een fors grotere stal is volgens Straathof nodig om aan de veiligheidseisen te voldoen. 4

Sebava BV, zoals het concern van Straathof inmiddels heet, belooft medio September 2018 een informatie avond over de herbouw te zullen houden. 5 Dat wordt uiteindelijk 15 oktober. 6

Zes Nederlandse bedrijven

In Nederland heeft Straathof nu zes bedrijven met straks meer dan 70.000 varkens: Koningsbosch, Erichem-Buren, Hoeven, Creil, Lierop-Someren en Mariënheem-Raalte. De dagelijkse leiding daarover ligt bij zijn zoon Bas. In de zomer van 2019 kreeg het bedrijf achter de stallen, Sebava BV, een nieuwe directeur, Maarten Verdoorn, die de stallen in Nederland beheert. Hij was ruim 12 jaar (1996-2009) bedrijfsleider van de vestiging in Hoeven.

Straathof had ook in Saksen Anhalt zes bedrijven. In al die zes bedrijven werden systematisch overtredingen van de regels vastgesteld. Het gebeurde niet in één bedrijf, maar overal en dat had te maken met de persoon Straathof en zijn beroepsopvatting. Voor hem draait alles om geld. De ervaringen uit Duitsland zijn direct te vertalen naar Nederland en dus ook naar Hongarije. Beroepsverboden zouden dus op Europees niveau uitgesproken moeten worden. We zouden toch ook niet accepteren dat een in Duitsland uit zijn ambt gezette arts in Nederland een praktijk opzet?

Adriaan Straathof vertegenwoordigt een industrie waar niet de wet maar het recht van de sterkst - of die met het meeste geld - van toepassing is. De lokale en landelijke politiek, met een enkele uitzondering (Partij voor de Dieren), houden dit soort ondernemers de hand boven het hoofd.

Controle door Nederlandse overheid

Antwoord van Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken op 27 maart 2015 op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het Duitse beroepsverbod aan een omstreden Nederlandse varkenshouder: "In de periode 2007–2014 heeft de NVWA de Nederlandse vestigingen 14 keer bezocht. Tijdens de controles werden overtredingen vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van het Varkensbesluit (VB) en de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD). In enkele gevallen was sprake was van ernstige overtredingen van de wet- en regelgeving, met soms ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg. Op basis van de geconstateerde overtredingen is zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk opgetreden. Het betreft vijf toezichtrapporten die geleid hebben tot bestuursdwang en vijf processen-verbaal. Het bedrijf heeft de geconstateerde gebreken hersteld, bij de laatste hercontrole op 5 juni 2014 bleken alle locaties uiteindelijk in orde te zijn."

"De strafrechtelijke onderzoeken die in Nederland hebben geleid tot processen-verbaal zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In 2012 en 2013 zijn door de rechter boetes opgelegd van ruim € 100.000, waarvan € 37.500 voorwaardelijk. Ook is een vordering ontneming toegewezen van het wederrechtelijk verkregen voordeel van ruim € 111.000. In 2014 is door de rechter een geldboete van € 99.000 en is een voorwaardelijke stillegging van de onderneming voor een periode van 3 maanden met proeftijd van 2 jaar uitgesproken. Tegen dit vonnis is door de ondernemer hoger beroep aangetekend. Ondanks dat de eerder geconstateerde gebreken hersteld zijn, vind ik de mate van overtredingen zorgwekkend. De NVWA zal de bedrijven van de betreffende veehouder komende tijd dan ook zeer regelmatig blijven inspecteren." 1

Antwoord van Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 7 juli 2017 op vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de omstreden varkenshouder met beroepsverbod in Duitsland die in Nederland gewoon uit mag breiden: "Ook in recente jaren (2015–2017) heeft de NVWA een aantal inspecties uitgevoerd op de locaties van deze varkenshouder. Naar aanleiding van een inspectie in februari 2015 is het bedrijf een proces-verbaal aangezegd op het gebied van gebruik van levende dierlijke producten (varkenssperma van een niet-erkend winstation uit Duitsland). In februari 2016 is op een van de locaties van deze varkenshouder een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van twee signalen. Tijdens deze inspectie werden echter geen afwijkingen aangetroffen. In juni 2016 heeft het bedrijf een schriftelijke waarschuwing ontvangen voor het vervoeren van een hoogdrachtige zeug vanuit een van zijn locaties naar een slachthuis. In februari 2017 is een inspectie op een locatie uitgevoerd naar aanleiding van een signaal over tijdelijk te krappe huisvesting van biggen. Hiervoor is een boeterapport opgemaakt." 2

Antwoord van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 30 oktober 2018 op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de geplande herbouw en uitbreiding van mega varkensstal De Knorhof: "Voor wat betreft de periode vanaf juli 2017 tot op heden hebben er door de NVWA twee welzijnscontroles plaatsgevonden. Daarbij zijn overtredingen geconstateerd. Bij de hercontrole bleek in beide gevallen de overtreding opgeheven." 3

Minister Carola Schouten van LNV in antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen van maart 2019 over de uitspraak van de Raad van State dat een varkenshouder met beroepsverbod in Duitsland zijn varkensstal in Nederland gewoon uit mag breiden: "In de periode 2007–2018 heeft de NVWA de Nederlandse vestigingen van deze eigenaar 22 keer gecontroleerd. Tijdens de controles werden overtredingen geconstateerd, bijvoorbeeld ten aanzien van het (toenmalige) Varkensbesluit en de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en later het Besluit houders van dieren. In enkele gevallen was sprake van ernstige overtredingen, soms met ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg. Tegen de geconstateerde overtredingen is bestuursrechtelijk opgetreden. Bij hercontroles bleken de geconstateerde tekortkomingen te zijn hersteld en was er geen sprake meer van overtredingen. Er is ook strafrechtelijk opgetreden. De processen verbaal zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie." 4

Op 17 januari 2020 heeft lid Futselaar (SP) opnieuw vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangaande de nieuwbouwplannen van varkensboer Straathof.

Alternatief

Natuurlijk was iedereen blij met het varken-houdverbod voor Straathof, maar hoeveel varkenslevens zijn hierdoor uiteindelijk gered? De bedrijven draaien uiteindelijk merendeels gewoon door. Wil je werkelijk niet medeplichtig zijn aan varkensleed kies dan voor plantaardige alternatieven en strijd mee tegen uitbuiters zoals Straathof.

Demonstratie

Op vrijdagavond 27 juli 2018 waren activisten opnieuw bij De Knorhof aan de Burensewal in Erichem. Burning Souls, Animal Rights en de Partij voor de Dieren Buren sloegen de handen ineen om een krachtig signaal af te geven. We stonden stil bij de ramp van 27 juli 2017 en protesteren tegen de plannen om Knorhof te herbouwen. 1 2

Herbouw

Op 15 oktober 2018 zou Sebava omwonenden en belangstellenden uitleg geven over de herbouw plannen en de vertaling daarvan naar een omgevingsvergunning. Natuurlijk zou ook Animal Rights aanwezig zijn, maar een paar dagen voor de bijeenkomst werd deze door Straathof & Co. afgelast. Sebava heeft blijkbaar moeite met het democratisch proces en kondigde een besloten informatieavond aan. 1 Begin November liet Straathof via zijn woordvoerder weten dat er helemaal geen informatieavond over de nieuwe Knorhof meer komt. Daarvoor in de plaats komt een interactieve website. 2

Op 18 december 2018 houdt Sebava dan toch een besloten informatieavond met de acht gezinnen die binnen een straal van 500 meter wonen en vlak daarna worden de plannen ook online geplaatst. 3

Vervolgens diende Sebava de 'Notitie reikwijdte en detailniveau’ in. Deze omvatte het voornemen tot nieuwbouw en verandering van de varkenshouderij in Kapel-Avezaath; de eerste stap op weg naar herbouw van ‘varkensfabriek’ Knorhof. De 6-weken inzage termijn, waarin iedereen schriftelijk kon reageren op de ‘notitie’ bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), verstreek op 24 januari. De commissie voor de milieueffectrapportage (MER) heeft die reacties betrokken in haar advies van 28 februari 2019. Knorhof 2.0 moest plaats bieden aan 28.860 varkens, anderhalf keer zoveel als voorheen, een shift van het vetmesten van vleesvarkens, naar een vermeerderingsfabriek met vooral zeugen en biggen.

De provincie Gelderland laat een uitgebreide Milieueffectrapportage (MER) door een Commissie MER uitvoeren voor de herbouw vanwege de grote maatschappelijke weerstand. Er wordt beweerd dat de commissie daarbij speciale aandacht zal besteden aan brandveiligheid en het dierenwelzijn. Animal Rights eist dat ook Straathof’s verleden wordt meegenomen in de herbouwplannen.

Het MER was in juli 2019 opgesteld. Deze is essentieel voor de benodigde omgevingsvergunning waarvoor de aanvraag op 18 juli 2019 is ingediend. Het MER wordt getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze neemt opnieuw zienswijzen mee in haar advies. Het MER ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De eerste dag van de ter inzage legging was 29 juli 2019. Er is dus tot 9 september tijd om een zienswijze in te dienen.

Knorhof 2.0

Voor de oude stal was een vergunning voor 19.147 varkens. In de vergunning worden jonge biggen echter niet meegeteld. Pas vanaf ongeveer 25 kg produceren ze blijkbaar genoeg mest en CO2 om apart te worden vermeld in een milieuvergunning. Het slachtoffer aantal lag daarom waarschijnlijk dichter bij 24.000 dieren.

Bij de in de MER genoemde voorkeursvariant, waarbij in Erichem voornamelijk biggen zouden worden gefokt die na 4 weken gespeend en getransporteerd worden naar vetmestbedrijven, ligt er een aanvraag voor maximaal 4.980 fokzeugen, 19.602 gespeende biggen en 1.176 opfokzeugen, een forse stijging ten opzichte van de oude vergunning. Als de zogende biggen ook meegeteld worden, komt het totaal aantal dieren daarmee mogelijk op ruim 37.000 uit. De herbouw wordt zo een enorme uitbreiding.

Een 2e variant die in de MER wordt genoemd is om de helft van de biggen in Erichem te houden en daar verder vet te mesten en de andere helft te verplaatsen naar andere bedrijven.

Als de aanvraag past binnen het huidige bestemmingsplan dan staat de gemeenteraad grotendeels buitenspel.

Midden oktober 2019 krijgt Straathof te horen dat hij meer duidelijkheid moet geven over de verwachte geuroverlast van de nieuw te bouwen megastal. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage, die de plannen voor de nieuwe stal heeft onderzocht. Het betekent nieuw huiswerk voor de ondernemer omdat de provincie Gelderland dit advies overneemt. De Commissie voor de milieueffectrapportage laat weten dat het bedrijf naar verwachting weliswaar minder geur en ammoniak uitstoot dan het oude bedrijf, maar dat op enkele locaties in de omgeving nog wel geurnormen zullen worden overschreden. 1

2020

In januari vragen we opnieuw bij de provincie naar de stand van zaken. We kregen het volgende als antwoord:

"Op 15 oktober 2019 heeft de commissie MER een voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van Sebava BV uitgebracht. Naar aanleiding hiervan heeft Sebava BV het milieueffectrapport aangepast en opnieuw aan de commissie voorgelegd. De verwachting is dat deze maand de commissie hierover een advies uitbrengt. Indien dit positief is dan kan in principe de gevraagde omgevingsvergunning en Wnb-vergunning verleend worden. De verwachting is het eerste dan wel tweede kwartaal 2020. Bekendmaking vindt conform de uitgebreide procedure van de Algemene wet bestuursrecht in het provinciaal blad plaats (eerst ontwerpbesluit met mogelijkheden tot inbrengen zienswijzen en daarna definitief besluit met mogelijkheid tot instellen beroep)." 1

Op 17 januari 2020 kwam de herbouw van varkensfabriek Knorhof weer een stap dichterbij: "De Commissie MER van de provincie Gelderland is van oordeel dat het aangevulde Milieueffectrapportage (MER) de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de omgevingsvergunning, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen." Die commissie oordeelde eerder nog dat ondernemer Adriaan Straathof meer duidelijkheid moest geven over de verwachte geuroverlast. Dat is nu gebeurt. 2 Nu is de provincie aan zet. Die moet een bouwvergunning afgeven, een zogenoemde omgevingsvergunning, en een Wnb-vergunning. Aan de hand van de MER beslist deze of Straathof/Sebava inderdaad mag gaan bouwen. 3
In totaal kunnen er volgens de plannen straks 25.668 varkens gehouden worden, nog meer dan in de vorige megastal.

Eind juli 2020 meldt RegioTV Tiel dat de Provincie laat weten dat de procedure om de aanvraag te beoordelen nog niet in gang is gezet. 4 Wel is er een advies gevraagd aan de gemeente Buren. Een woordvoerder meldt dat de aanvraag momenteel bestudeerd wordt en dat daarom nog niet aan te geven is wat er in het advies komt te staan. ''In zijn algemeenheid geldt, dat als de aanvraag past binnen de wet- en regelgeving, wij geen grond hebben om negatief te adviseren'', meldt de woordvoerder.

''Nee, ik heb nog geen bod gehad van de minister'', reageert directeur van Sebava Maarten Verdoorn op de vraag of de overheid hem in het kader van de stikstofreductie niet benaderd heeft om af te zien van het plan om de verloren gegane varkenshouderij in Erichem weer op te bouwen.

Als Animal Rights aan het eind van het jaar de vergunningen opvraagt voor de locaties van het Sebava concern, blijken zowel Creil als Lierop geen natuurvergunningen te hebben. Mobilisation dient een handhavingsverzoek in voor Creil terwijl de PvdD vragen stelt over Lierop.

Op de laatste dag van het jaar wordt de boerderij van varkensboer Adriaan Straathof in Mariënheem verkocht. Straathof kocht de boerderij in 2015 en kreeg van de gemeente Raalte toestemming om het bedrijf uit te breiden tot in totaal bijna 12.000 dieren. Tot aan de Raad van State werd er geprocedeerd om de uitbreiding van het bedrijf tegen te houden; tevergeefs. Dan, augustus 2019, staat het bedrijf, nog steeds zonder dieren, maar met een vergunning voor 11.488 varkens ineens te koop voor 2,5 miljoen euro. Door de verkoop zijn de plannen voor een megastal aan de Nijverdalseweg nu toch van de baan. De varkenshouderij stopt op deze locatie definitief waardoor er stikstofrechten vrij komen. Het aankoopbedrag zou onder de vraagprijs van 2,5 miljoen euro liggen. 5

2021

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil midden januari dat de provincie varkensbaron Straathof uit Flevoland zet. In een van de megastallen van de beruchte varkensindustrieel blijkt dat varkens worden gehouden zonder vergunning.

Op 24 maart worden de Kamervragen beantwoord. 1 Minister Schouten ontwijkt de vragen of beantwoord ze bureaucratisch. Lees de antwoorden hier!

Eveneens op 24 maart veegt het rapport 'Stalbranden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid de vloer aan met de brandveiligheid in veestallen en ligt de Knorhof in Erichem ineens ook weer onder het vergrootglas. Een nieuwe vergunning voor een nieuwe Knorhof is er nog niet, zegt de provincie Gelderland. 2 De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in Utrecht heeft het rapport bekeken en vindt dat er informatie ontbreekt om de geureffecten en geurbeperkende maatregelen van de nieuwe megastal te beoordelen. Zij adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de vergunning. Directeur Maarten Verdoorn van Sebava zegt dat de aanpassingen al zijn ingediend en dat het nu om zo'n 20.000 varkens gaat, maar 'geen flauw idee' te hebben wanneer de herbouw van de varkensstal in Erichem kan beginnen.

Dinsdag 30 maart heeft een grote brand een varkensfokkerij in Alt Tellin bij Jarmen (Duitsland) verwoest. 3 Tienduizenden dieren stierven bij de brand en alle 18 stallen werden vernietigd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het gaat om de voormalige megastallen van Straathof.

Op 6 mei wordt bekend dat de rechtbank Limburg een streep heeft gehaald door een eerder verleende omgevingsvergunning voor staluitbreiding in Koningsbosch van de omstreden varkensboer Adriaan Straathof. De kans wordt kleiner dat hij bij een nieuwe vergunningsaanvraag voor deze stal succes zal boeken.4

Met twee forse rode strepen heeft de Raad van State op 2 juni 2021 de natuurvergunning voor uitbreiding van varkenshouderij Zuiderzee in Creil vernietigd.5 De uitbreiding naar 10.000 varkens op het bedrijf aan het Noordermeerpad kan voorlopig niet doorgaan.

Stop de nieuwe megastal van Straathof Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer