Main content

Inhoud

In beschermde natuurgebieden worden eenden afgeknald

Nieuws: 8 september 2020
Jacht

Uit cijfers die Animal Rights opvroeg bij het ANB blijkt dat vijf van de WBE’s die de meeste wilde eenden schieten, mogen jagen in beschermde natuurgebieden. Tegelijkertijd neemt het aantal wilde eenden echter af, zo blijkt uit tellingen van het INBO.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Jacht op wilde eenden is puur plezierjacht. Het is een fijn dagje uit voor de jagers, een doodsvonnis voor de dieren.”

Lees ook: steeds minder eenden maar de jacht gaat verder.

Cijfers per WBE

In 2019 zouden er in totaal 71.381 wilde eenden geschoten zijn in 182 wildbeheereenheden (WBE’s). Slechts 12 WBE’s zijn echter verantwoordelijk voor 27% van het afschot, oftewel 19.360 eenden. Een nieuw rapport van het INBO vermeldt dat de wilde eend met 27% is afgenomen in de periode 2007-2018. Er zouden er nog tussen de 50.000 en 150.000 over zijn in het wild. Waarom de soort achteruit gaat, is niet bekend.

Vorige week zouden er nog eenden uitgezet zijn op een vijver in Bornem.

Vogelrichtlijngebieden bieden geen bescherming

Vijf van de WBE’s die een hoog afschot aan wilde eenden rapporteren hebben delen van vogelrichtlijngebieden of beschermde natuurgebieden binnen hun jachtgebied liggen. Vogelrichtlijngebieden, zijn natuurgebieden die door de Europese vogelrichtlijn zijn aangeduid ter bescherming van in het wild levende vogelsoorten. De natuurgebieden waar het om gaat zijn het Turnhouts vennegebied en de Liereman, dat wordt beheerd door Natuurpunt, vijvercomplex Midden-Limburg, het reservaat van Donkmeer, de warmbeekvallei en de kreken van saleghem in Vrasene dat ook wordt beheerd door Natuurpunt. Deze gebieden zijn opgericht om bepaalde weinig voorkomende vogelsoorten te beschermen, maar de jacht heeft een verstorend effect op alle aanwezige wilde dieren, inclusief de soorten die men wil beschermen.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Het is niet te begrijpen dat de plezierjacht wordt getolereerd in gebieden waar wilde dieren juist de hoogste bescherming moeten genieten. Dan is er geen enkele hoop voor de wilde dieren.”

Vanaf 15 augustus tot eind januari is de jacht op wilde eend geopend. Animal Rights pleit voor een directe jachtstop op de wilde eend. Er zou niet gejaagd moeten worden op een soort die zo in aantallen achteruit loopt.

Lees hier wat je zelf kunt doen tegen de jacht.