Main content

Inhoud

Beveren geeft konijnen rond historisch monument de kogel

Nieuws: 30 juni 2020
Jacht

De gemeente Beveren besliste onlangs om de konijnenpopulatie die zich al een tijdje rond de historisch waardevolle Singelberg ophoudt te gaan bejagen. Het kasteel op de Singelberg was in 1652 al een ruïne en werd toen afgebroken. Nu maken konijnen hun holen in de heuvel die nog op die plaats staat. Uit nazicht van Animal Rights blijkt nu dat de aanvraag voor de bestrijding niet correct is gebeurd.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “We begrijpen dat dit gebied waardevol is voor mensen, maar dat is het evenzeer voor dieren. Wij vinden niet dat bescherming van cultuur zwaarder mag doorwegen dan het recht dat een dier heeft op zijn of haar leven.”

Historisch erfgoed

De konijnen vertoeven al langer in en rond de Singelberg. De reden waarom dit plots een probleem is, zijn de festiviteiten rond 900 jaar Land van Beveren waarbij de gemeente dit monument aantrekkelijker wil maken voor het publiek. De konijnen maken holen in de ruïne, waardoor het geheel erodeert.1 2 De schade bedraagt volgens de bestrijdingsaanvraag momenteel minder dan 30%.

“Wanneer er conflict is tussen mens en dier bekopen dieren het vaak met hun leven. Zoeken naar oplossingen om met de dieren samen te leven is optioneel en komt pas op de allerlaatste plaats na menselijke, economische en nu dus ook culturele belangen. Dieren kunnen natuurlijk niet voor zichzelf opkomen, dus het is makkelijk om hun rechten te negeren,” zegt Vanroy.

Afschot onwettig

Gemeente Beveren deed bij het Agentschap Natuur en Bos een aanvraag voor bestrijding. De Singelberg is niet ingekleurd als jachtgebied, waardoor de konijnen enkel mogen worden gedood in het kader van bestrijding. Een van de voorwaarden daarvoor is dat er eerst een preventieve maatregel moet worden genomen. De gemeente Beveren gaf in haar aanvraag aan dat er een draad was geplaatst met maaswijdte 5 cm, minimale dikte 1 mm en hoogte 50 cm conform de code goede praktijk.1 2

In werkelijkheid voldoet het reeds aanwezige hek niet aan deze voorwaarden, bovendien is het op vele plaatsen stuk en staat er aan de voorzijde een poort waar konijnen met gemak doorkunnen. Het is een preventieve schijnmaatregel die helemaal nergens goed voor is en enkel dient om tot afschot over te kunnen gaan. Intussen is de plaatselijke WBE reeds begonnen met het doden van konijnen, met fretten en met het geweer.

Vanroy: “We concluderen hieruit dat de gemeente haar aanvraag niet te goeder trouw en met het oog op het welzijn van de dieren heeft ingevuld, maar gewoon zo snel en makkelijk mogelijk konijnen wilden schieten. Anderzijds is er duidelijk onvoldoende toezicht op de uitvoering van bestrijding vanuit het ANB.”


  1. Bron: bestrijdingsaanvraag opgevraagd door Animal Rights. 

  2. Code goede praktijk voor het voorkomen van wildschade. 

Wanneer er conflict is tussen mens en dier bekopen dieren het vaak met hun leven.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Jacht tijdens het voortplantingsseizoen

Wilde konijnen planten zich uiteraard snel voort, met name in de lente en zomer kunnen ze meerdere nesten van 8 à 10 jongen krijgen. Het merendeel van deze jongen overleefd sowieso niet door koude, vocht, ziekte en roofdieren. Dat men uitgerekend in deze maanden de konijnen gaat bejagen wil zeggen dat mogelijk tientallen jonge konijntjes de hongerdood sterven, wanneer de voedsters worden afgeschoten.1

Laat de konijnen leven!

Animal Rights is het oneens met de manier waarop de gemeente Beveren met dieren omgaat. Met een streek van de pen is het doodsvonnis van tientallen levende, voelende wezens getekend. De bestrijding is momenteel toegekend tot begin augustus, maar Animal Rights eist dat er onmiddellijk wordt opgehouden met schieten en er wordt gezocht naar alternatieven. In de eerste plaats moet men meer verdraagzaamheid tonen naar de dieren toe.