Main content

Inhoud

Dodelijke herfst voor everzwijnen

Nieuws: 31 januari 2020
Jacht

Afgelopen herfst en winter vonden er maar liefst 26 drukjachten plaats voornamelijk in Limburg, maar ook in de regio Leuven en Mol. In totaal werden er 375 everzwijnen geschoten. Hoeveel everzwijnen er zijn in Vlaanderen is onbekend. Het zijn slimme dieren die vaak ongezien in de nabijheid van de mens weten te blijven en dus onmogelijk kunnen worden geteld.

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Wij zijn principieel tegen de drukjachten omwille van het dierenleed die ze veroorzaken. Onschuldige dieren verdienen volgens ons niet de kogel."

Teken de petitie: Red het everzwijn

Doodsvonnis omwille van klachten van landbouwers en omwonenden

De natuur is in Vlaanderen nog altijd heel sterk versnipperd. Natuur, wegen en woongebieden zijn met elkaar vervlochten. Deze warrige Vlaamse ruimtelijke ordening zorgt voor conflicten tussen mens en dier die makkelijk vermeden hadden kunnen worden.

De meest voorkomende zaken die het everzwijn ten laste worden gelegd zijn de volgende:

schade aan tuinen: de meeste natuurgebieden worden omzoomd door huizen. Everzwijnen wroeten graag in gazons en bloemperken en zijn daarom niet graag gezien. Nochtans mag wie in de natuur gaat wonen, wel verwachten dat bij de natuur ook wilde dieren horen. Ongewenste schade kan worden verholpen door de tuin af te sluiten.

schade aan gewassen: de mens heeft een ideaal landschap gecultiveerd voor everzwijnen. Langs de rand van en zelfs in natuurgebieden bevinden zich vaak maïs- en andere velden. Everzwijnen verschuilen zich in de dekking van het bos dichtbij een quasi onuitputtelijke voedselbron. Goed doorvoede everzwijnen planten zich sneller voort. Meer natuur en minder versnippering kan hier een oplossing bieden.

verkeersongevallen: zo goed als elk natuurgebied wordt doorkruist of omzoomd door drukke gewestwegen of zelfs snelwegen. Niet alleen everzwijnen maar ook herten en andere dieren kunnen daardoor in het verkeer raken. Open bermen en wildrasters langs de weg waarin ook oversteekplaatsen zijn voorzien kunnen dit oplossen. Daarnaast bestaan er ook wilddetectiesystemen.1 In Nederland zorgen deze op sommige plaatsen voor 95% minder aanrijdingen.2

26 drukjachten maken 375 slachtoffers

Ondanks de enorme inspanningen van jagers en drijvers, is het dodenaantal van al deze drukjachten "beperkt" tot 375 everzwijnen. Animal Rights stelt zich ernstige vragen bij de zin van dit beleid. Telkens wordt het hele bos op stelten gezet om een beperkt aantal dieren te schieten zonder dat er ooit een einde zal komen aan deze cyclus van "populatiereductie". Bejaging zorgt op termijn immers niet voor minder everzwijnen, door de grote snelheid waarmee de dieren zich voortplanten. De jachtdruk nog opvoeren is niet alleen onethisch, maar ook praktisch en economisch onhaalbaar.1

Lees ook: Jacht helpt Afrikaanse varkenspest verspreiden.

Stop de vervolging van het everzwijn

Animal Rights is verbijsterd over het massale dierenleed dat onze inheemse wilde dieren wordt aangedaan. Wij willen dan ook dat de everzwijnjachten worden stopgezet. Soms zijn er conflicten tussen mens en dier, maar dierenleed veroorzaken is nooit de oplossing. Laten we op zoek gaan naar manieren om vreedzaam met deze prachtige, inheemse dieren samen te leven.

TEKEN DE PETITIE: Red het everzwijn.


Winter 2020

7 februari Oud-Heverlee

24 januari Oud-Heverlee Meerdaalwoud, 25 slachtoffers 1

23 januari Vijvergebied, 15 slachtoffers 2

20 januari Oud-Heverlee, Meerdaalwoud, 12 slachtoffers3

18 januari Beringen, 3 slachtoffers 4

17 januari Doode bemde, Neerijse, 25 slachtoffers 5

11 januari, Noord-Limburg: 14 slachtoffers6

8 januari, Heusden-Zolder: 10 slachtoffers7

7 januari, Ravels: 8 slachtoffers8

4 januari, Noord-Limburg: 5

Herfst 2019

28 december, Noord-Limburg: 1

23 december, Beringen: 9 slachtoffers

22 december, militair domein Leopoldsburg: 47 slachtoffers9

13 december, Beringen: 22 slachtoffers10

10 december, Zonhoven: 8 slachtoffers11

9 december, Oud-Heverlee, Meerdaalwoud: 9 slachtoffers

7 december, Noord-Limburg, Kempenbroek: 2 slachtoffers12

6 december, Voeren: 4 slachtoffers13

3 december, Oud-Heverlee, Meerdaalwoud: 1 slachtoffer

november, Ravels: 19 slachtoffers14

29 november, Oudsbergen: 22 slachtoffers15

30 november, Pelt: geen slachtoffers16

28 november, Neerijse, Doode Bemde: 2 slachtoffers17

24 november, militair domein Leopoldsburg: 35 slachtoffers

27 oktober, militair domein Leopoldsburg 63 slachtoffers18

11 oktober, Beringen: 14 slachtoffers