Main content

Inhoud

IJsberen horen niet in dierentuinen!

Nieuws: 21 augustus 2020
Animal Rights

Als er één dier is dat volstrekt ongeschikt is om in gevangenschap te houden dan is het wel de ijsbeer. In het wild leven ze in uitgestrekte arctische gebieden waarin ze honderden kilometers lopen en zwemmen op zoek naar voedsel. Het gemiddelde ijsbeer hok beslaat één miljoenste van hun natuurlijke ‘territorium’. 1

Lees ook: TROFEEJAGERS DOEN IJSBEREN UITSTERVEN

Over millennia zijn ze geëvolueerd tot dieren die perfect zijn aangepast aan het barre poolklimaat. De meeste ijsberen in gevangenschap leven dan ook in totaal ongeschikte klimaatzones. Er valt in een dierentuin niets te leren over ijsberen in hun natuurlijke habitat. Wat een dierentuin leert is dat het aanvaardbaar is om andere dieren op te sluiten, dat ‘wij mensen’ met ze kunnen doen en laten wat wij willen.

Het houden van ijsberen heeft ook geen enkele conservatiewaarde. Het fokken van ijsberen in gevangenschap gaat hun uitsterven in het wild niet tegenhouden, noch het noordpoolgebied herbevolken. Er is nog nooit een in gevangenschap geboren ijsbeer succesvol in het wild uitgezet. De enige manier om de ijsbeer in het wild te redden is door hun habitat en dus het klimaat te beschermen!

IJsberen houden in gevangenschap heeft niets te maken met soortenbehoud, maar draait om geld verdienen en entertainment. Dierentuinen hebben maar één hoofddoel en dat is bezoekers aantrekken. Iconische dieren zoals ijsberen, panda’s en orca’s zijn de uithangborden.

Veel ijsberen in gevangenschap vertonen dan ook de stereotype gedragingen die horen bij stress: het schudden met de kop, op en neer ‘ijsberen’ in hun hok of vergelijkbare zwempatronen in hun bad.

IJsberen lijden net als dolfijnachtigen onder hun gevangenschap wat zich uit in ziekte en psychologische problemen. De jongensterfte bedraagt 65%. 2 Dat ze over het algemeen langer leven in gevangenschap dan in het wild doet daar niets aan af.

Dierenrechten houden in dat geen enkel dier een bezit is. We sluiten ze dus niet op, stellen ze niet ten toon, gebruiken ze niet voor entertainment of educatie. Ieder voelend wezen is een doel in zichzelf en kan nooit gedwongen worden gebruikt als middel tot een bepaald doel. Zelfs niet het redden van zijn of haar soort!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer