Main content

Inhoud

Update: Weyts draait rond de pot over schokhalsbanden

Nieuws: 27 februari 2020
Animal Rights

Op 11 februari verstuurde Animal Rights samen met het Blauwe Kruis van de kust en nog negen andere dierenrechtenorganisaties en dierenasielen een brief naar minister Ben Weyts over schokhalsbanden. Hoewel in 2018 al een verbod in de wet Dierenwelzijn werd ingevoerd, is er nog steeds geen datum vastgelegd voor de effectieve inwerkingtreding. Door parlementaire vragen in de commissie Dierenwelzijn werd duidelijk dat de minister de invoering van het verbod op de lange baan wil schuiven.1

Uitzonderingen

De minister wil de mogelijkheid scheppen om uitzonderingen toe te staan voor het gebruik van schokhalsbanden, bijvoorbeeld voor defensie of gedragskundigen "die het goed menen met dierenwelzijn". Daarvoor zou volgens hem eerst het beroep van gedragstherapeut wettelijk omlijnd moeten worden, wat een federale bevoegdheid is. Hij verschuilt zich achter de verdeeldheid van bevoegdheden om zo de beslissing op de lange baan te schuiven. Op de vraag wanneer we dan actie mogen verwachten, bleef het antwoord telkens uit.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Er zijn geen uitzonderingen op dit verbod nodig. Er zijn te veel mensen die zichzelf ten onrechte expert noemen, maar niet genoeg kennis bezitten over hoe om te gaan met dieren. Het risico dat ze met zo'n schokhalsband enkel dieren mishandelen en traumatiseren, is te hoog."

Schokhalsband als laatste redmiddel

Zowel bepaalde zelfverklaarde gedragsdeskundigen als de minister blijven de slogan herhalen dat de schokhalsband effectief gevallen van euthanasie kan vermijden. Hiervoor is geen enkel bewijs. Studies wijzen op het tegenovergestelde: wanneer een dier de verkeerde associatie legt, wat perfect mogelijk is, ook bij professionelen, bestaat het risico op agressie. Positieve, beloningsgerichte methoden werken even goed of zelfs beter zonder dat er dierenleed aan te pas komt.123

Zelfs als twijfelachtige 'experts' beweren dat de schokhalsband in sommige gevallen ongewenst gedrag kan afweren, betekent dit niet dat het ethisch verantwoord is om deze middelen te gebruiken. Kinderen taseren die op school gedragsproblemen vertonen, kan ook effectief zijn, maar als maatschappij staan we dit om ethische redenen niet toe. Voor dieren moeten we dezelfde ethische principes hanteren.

Dieren zijn geen misdadigers

Minister Weyts illustreert in zijn betoog hoe hij tegen dieren aankijkt: “Het gaat dan om honden met gedragsproblemen. In plaats van ze te euthanaseren, kan het een ultieme mogelijkheid zijn om die dieren, vooral door het gebruik van zulke technieken door een gedragstherapeut toch nog enigszins op het rechte pad te krijgen."

Animal Rights is verbolgen dat dieren worden afgeschilderd als misdadigers die op het rechte pad gebracht moeten worden. Gedragsproblemen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar hebben hun oorsprong in de relatie tussen mens en dier. Aversiemiddelen leren honden in het beste geval een bepaald ongewenst gedrag af, maar pakken de oorzaak van het probleem niet aan.

Puppies krijgen schokken

Terwijl minister Weyts treuzelt met het invoeren van het verbod, vond er eerder dit jaar nog een workshop plaats waar hondeneigenaars met pups vanaf 16 weken konden leren hoe ze hun viervoeters elektrische schokken kunnen toedienen. Hoe verenigt de minister het promoten van de schokhalsband als “laatste redmiddel” met het schokken van jonge honden die alles nog moeten en kunnen leren? In plaats van de kant van de dieren te kiezen, bezwijkt de minister onder druk van dierenwinkels, hondentrainers en jagers.1

Rowena Vanroy: “Aangezien de minister geen enkele intentie vertoont om dit snel op te lossen, zullen wij juridische stappen ondernemen. Talloze wetenschappelijke studies spreken het nut van de schokhalsband tegen, maar toch worden deze in twijfel getrokken door incidentele succesverhalen. Wij eisen dat het verbod zo snel mogelijk van kracht wordt.”