Main content

Inhoud

Wat betekent de BBB-winst voor de dieren?

Nieuws: 22 maart 2023
Animal Rights

Jonge kalfjes in zogenaamde iglo's. Archief Animal Rights.

We kunnen er niet omheen: de BBB is in alle provincies de grootste partij geworden. We horen over de mogelijke gevolgen van de stikstofaanpak, maar hoe zit het eigenlijk met de dieren en hun leefomgeving? Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor de kalfjes in de bio-industrie, de wolf en de ecosystemen? We vragen het aan Marco van Duijn, dierenrechtenadvocaat, en Ines Kostić, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Noord-Holland.

Hoe erg is het?

Voor iedereen die zich ook maar een beetje betrokken voelt bij het welzijn van dieren en natuur kwam de uitslag van de Provinciale Staten als een klap. Winst voor de BBB van Caroline van der Plas was voorspeld, maar dat de boerenpartij in álle provincies de grootste zou worden en maar liefst zeventien zetels in de Eerste Kamer zou behalen, kwam toch nog onverwacht.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Hoe erg is het?

Van Duijn: "Laat ik beginnen met een nuancering. De winst van de BBB gaat ten koste van andere partijen die ook niet bepaald diervriendelijk zijn. Sterker nog, Forum voor Democratie is nog dieronvriendelijker dan de BBB. FvD stemde in december vorig jaar tegen de motie om een einde te maken aan het gebruik van stroomstootwapens op dieren. Daar was zelfs de BBB voor. Bovendien zijn PVV en CDA ook niet bepaald diervriendelijk te noemen. Er is dus vooral sprake van een verschuiving en niet zozeer een toename van dieronvriendelijke partijen."

Kostić: "Ik ben er nog niet gerust op. Als ik kijk naar de media-optredens van de BBB, dan valt het ontkennen van dierenleed me op. Zo van: 'Onze boeren doen alles goed.' We hebben in Noord-Holland nu nog maar een zwakkere progressieve meerderheid en er zitten nu ook veel dierenhouders in de Provinciale Staten: dat is geen goed nieuws voor de dieren. De vraag is: wat gaan de andere partijen doen?"

Van Duijn: "Gelukkig gaat de provincie niet over proefdieren, huisdieren of over het welzijn van landbouwhuisdieren. Daar is landelijke wet- en regelgeving voor. De BBB heeft het niet opeens overal voor het zeggen."

Kostić: "Inderdaad, ze kunnen niet nu opeens de varkenshokken kleiner maken of andere dieronvriendelijke wetten invoeren. Maar met zeventien zetels kunnen ze wel invloed uitoefenen in de Eerste Kamer. En daar kunnen nieuwe diervriendelijke wetten worden tegengehouden."

Mogelijk nieuwe megastallen

De provincie gaat wel over ruimte en landelijke ordening, toch? Kan de BBB er nu voor zorgen dat er meer megastallen worden gebouwd?

Kostić: "Ja, dat kan zeker. Nu staat er in de Noord-Hollandse omgevingsverordening dat er geen nieuwe megastallen bij mogen komen - dat kan de BBB wijzigen als ze daar een meerderheid voor vinden."

Van Duijn: "De provincies verlenen bovendien ontheffingen om dieren dood te mogen schieten. Nu al worden elk jaar honderdduizenden vogels doodgeschoten omdat deze letterlijk en figuurlijk een graantje meepikken van de oogsten van boeren. Ik verwacht dat deze ontheffingen nu sneller verleend zullen worden. Maar gelukkig worden veel dieren ook beschermd door Europese richtlijnen en verdragen."

Kostić: "De BBB wil ook dat de wolf bestreden wordt. Op de Veluwe mogen 'te tamme' wolven inmiddels worden beschoten met een paintballgeweer. De wolf wordt dan wel door Europese wetgeving beschermd, maar je ziet dat de grens al aan het opschuiven is. En de haat die tegen de wolf wordt aangewakkerd kan ervoor zorgen dat mensen zich aangemoedigd voelen om illegaal op de wolf te gaan jagen."

Van Duijn: "De provincie gaat ook over de gebieden die behoren tot Natuurnetwerk Nederland. Anders dan de Natura 2000-gebieden zijn die niet op Europees niveau beschermd. Daar heeft de provincie veel ruimte om vervelende dingen te beslissen, zoals in provinciale verordeningen. Regels kunnen worden versoepeld zodat er meer boerenactiviteiten mogen plaatsvinden. Daar maak ik me wel zorgen over."

Help de dieren

Niet eerder hadden de dieren en hun leefomgeving jouw steun zo hard nodig. Doneer hier.

We moeten scherp blijven

Dus de plannen van de BBB worden beperkt door Europese regelgeving, maar er is wel degelijk ruimte om te schuiven?

Kostić: "Inderdaad. En vergis je niet: uiteindelijk is ook Nederland deel van Europa. Nederland kiest ervoor om zich wel of niet te committeren. Wat gaat Europa dan doen? Ingrijpen? Europa maakt zelden gebruik van handhavingsmogelijkheden: er is altijd een neiging tot compromis of uitstel. Daar ben ik niet optimistisch over. De Partij voor de Dieren en natuur- en dierorganisaties moeten scherp blijven."

Van Duijn: "Ik verwacht dat dier- en natuurorganisaties vaker naar de rechter moeten stappen en dan ook in het gelijk worden gesteld. Aan de andere kant: juridische procedures kunnen wel jaren duren. De verleiding om Europese regels aan de laars te lappen zal heel groot zijn. Dat is niet gunstig."

Wat kunnen we doen?

"Tot slot, wat kunnen we zelf doen om op te komen voor de dieren?"

Van Duijn: "We zullen meer dan ooit afhankelijk zijn van juridische mogelijkheden om dier en natuur te beschermen. Ik roep iedereen op om hier een bijdrage aan te leveren en donateur te worden van organisaties zoals Animal Rights."

Kostić: "Spreek volksvertegenwoordigers aan, spreek in bij vergaderingen en neem mensen mee. Politici zijn gevoelig voor de publieke opinie. Als je in Noord-Holland woont, waar ik Statenlid ben, kun je contact met me opnemen."

Lees ook: 'Zonder visserij géén gezonde zee', zegt BBB. Maar klopt dat wel?