Main content

Inhoud

Animal Rights dient bezwaar in tegen absurd stikstofexperiment

Nieuws: 10 augustus 2022
Dier­proeven

Recent is er een absurde projectaanvraag voor dierproeven voor de veeindustrie goedgekeurd. Het doel ervan is om varkensvoer aan te passen, zodat de mest en urine minder stikstof bevatten en er door meer vezelverzadiging ongewenst gedrag als staartbijten misschien ophoudt. Alle 160 dieren worden na het experiment gedood.

“Dierproeven uitvoeren om de veeindustrie in stand te houden is ronduit bizar. De veeindustrie is een ziek systeem en moet zo snel mogelijk worden beëindigd”, zegt Paulien Edixhoven van Animal Rights.

Varkensexperiment

Doel van dit project is om varkensvoer zodanig aan te passen dat de mest en urine minder stikstof bevatten.1 Ook wordt onderzocht of verzadiging door vezelfracties in het voer leidt tot minder ongewenst gedrag, zoals staartbijten. Animal Rights neemt juridische stappen en heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze projectvergunning bij de Centrale Commissie Dierproeven.

“Het kan bijna niet gekker. Nederland heeft een enorm stikstofprobleem doordat we in het rijtje landen met de hoogste veedichtheid van de wereld staan, het voer uit een ander werelddeel halen en wij met de mest blijven zitten. In plaats van dat aan te pakken gaan we op het voer focussen. 'Ongewenst' gedrag als staartjes bijten wordt niet opgelost met ander voer. De oorzaak is de onnatuurlijke en erbarmelijke omstandigheden waaronder biggen worden gehouden, waarbij trouwens het couperen van staartjes al tientallen jaren verboden is”, aldus Paulien Edixhoven.

We moeten stoppen met de vee-industrie; daar hebben we geen dierproeven voor nodig.

AANTAL DIERPROEVEN VOOR DE VEEHOUDERIJ STIJGT JAARLIJKS

Heel wat dierproeven worden uitgevoerd enkel alleen ten behoeve van de veehouderij. Bijvoorbeeld voor de behandeling van dierziekten, het registreren van vaccins, maar ook rond de huisvesting en voeding van dieren in de veehouderij.

Lees ook: Dierproeven voor de veehouderij

Animal Rights bestudeerde de gepubliceerde lijst van alle goedgekeurde projecten voor dierproeven voor de veehouderij in Nederland van 2018 tot 2021. We moesten tot onze verbazing constateren dat het aantal dierproeven voor de veehouderij jaarlijks toeneemt.

Aantal dierproeven voor de veehouderij per jaar

2018: 28 projecten, 143 291 dieren
2019: 29 projecten, 66.237 dieren
2020: 30 projecten, 159.873 dieren
2021: 31 projecten, 232.686 dieren

Totaal: 118 projecten, 602.337 dieren

We hebben genoeg van loze beloftes

De vorige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beweerde nog dat ze dierproeven zou gaan afbouwen en Nederland koploper maken op het gebied van dierproefvrij onderzoek. Helaas blijkt uit de cijfers dat hier nog niets van is gerealiseerd. Animal Rights roept huidig minister Staghouwer dan ook op nu echt een einde te maken aan deze belachelijke dierproeven.

Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. We hebben genoeg van loze beloftes.

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer