Main content

Inhoud

Jaarverslagen

JAARREKENING STICHTING ANIMAL RIGHTS

De voorwaarden voor een ANBI bepalen dat jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de financiële gegevens openbaar gemaakt moeten worden. Als gevolg van Covid-19 gaat het Stichting Animal Rights niet lukken de financiële gegevens voor 1 juli openbaar te maken. Stichting Animal Rights maakt daarom gebruik van de door de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst geboden mogelijkheid om de termijn van zes maanden te verlengen met uiterlijk vier maanden.

Beloning