Main content

Inhoud

Animal Rights spreekt in over de jacht bij de Statencommissie Utrecht over plannen nieuw natuurbeleid

Nieuws: 12 december 2023
Jacht

Op woensdag 29 november vond in Utrecht de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen plaats. De provincie heeft plannen om het natuurbeleid in Utrecht opnieuw in te richten en wil zich focussen op een harmonieuzer samenleven met de natuur. Dit houdt onder andere in dat er meer gaat worden op preventieve maatregelen wanneer het aankomt op natuurbeheer, en minder op afschot.

Campagnecoördinator Aysis Plet was aanwezig en gaf een korte presentatie. “Het is ontzettend belangrijk om de plannen voor het nieuwe beleid een duw in de goede richting te geven. Deze kunnen een aanzienlijk verschil maken voor de arme dieren die nu genadeloos worden afgeknald”.

Belanghebbende partijen waren uitgenodigd om voorafgaand aan het debat in te spreken over het geplande nieuwe beleid. Onder deze belanghebbenden waren de WBE’s als uitvoerders van de jacht, maar ook Animal Rights, Fauna4Life en de Dierencoalitie waren aanwezig om in te spreken.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Binnen het huidige beleid wordt er regelmatig zonder pardon onmiddellijk gegrepen naar het geweer wanneer het gaat om ‘natuurbeheer’ of ‘schadebestrijding’, oftewel: ordinaire jacht. Escalatieladders met preventieve maatregelen worden te weinig en soms helemaal niet nageleefd.

Ondertussen is het zo dat de provincie het aan de FBE’s of WBE’s overlaat om te controleren of er voldoende preventieve maatregelen zijn ingezet. Organisaties met overduidelijke belangenverstrengelingen binnen dit proces.

EFFECT AFSCHOT

De WBE’s beweren bij hoog en laag dat het doden van weerloze dieren een positief effect heeft op de balans in de natuur en schetsen een fictief beeld van hoe de jacht er in de praktijk aan toe gaat.

Cijfers laten echter zien dat afschot niet werkt. Zo worden er al jarenlang steeds meer ganzen worden afgeschoten, maar stijgt de populatie toch elk jaar met 4%. Veel diersoorten, zoals bijvoorbeeld wilde zwijnen, krijgen bovendien meer jongen wanneer de overlevingskans afneemt. Bij vossen worden de leegstaande territoria van afgeschoten dieren al snel ingenomen door andere individuen..

“Door de kennis die wordt opgedaan in het veld kan Animal Rights de praktijk van een andere kant belichten en hiermee een sterkere stem zijn voor de dieren wanneer er een mogelijkheid is in te spreken over beleidsvoering.”

Campagnecoördinator Aysis Plet

DE PRAKTIJK

De jachtlobby schetst een vertekend beeld van de jacht. De Hunt Saboteurs van Animal Rights zijn om deze reden regelmatig in het veld aanwezig om jachtpartijen te verstoren, vast te leggen en dieren van een zekere dood proberen te redden. Door op deze manier actie te voeren heeft Animal Rights al talloze keren op beeld vastgelegd wat voor leed er achter de jacht schuilgaat.

Campagnecoördinator Aysis Plet: “Door de kennis die wordt opgedaan in het veld kan Animal Rights de praktijk van een andere kant belichten en hiermee een sterkere stem zijn voor de dieren wanneer er een mogelijkheid is om deel te nemen aan beleidsdiscussies.”

CROWDFUNDING 'KENNIS IS KRACHT'

Kennis delen kan echt het verschil maken voor de dieren. In 2024 willen we nog meer middelen gaan benutten om zo nóg meer mensen te bereiken. We hebben 20.000 euro nodig voor de campagne ‘Kennis is kracht’. Help jij ook mee?

ONTHEFFINGEN

Wanneer er ontheffingen worden aangevraagd voor afschot, zijn deze vaak onvoldoende onderbouwd en worden de gronden en noodzaak slecht gecontroleerd. Er wordt regelmatig ‘geshopt’ uit onderzoeken, of er worden twijfelachtige gegevens aangeleverd voor het verkrijgen van een ontheffing.

De FBE’s, WBE’s en de Jagersvereniging houden vol dat hun eigen tellingen en cijfers de juiste zijn en dringen erop aan dat deze meegenomen worden in het beleid. Maar wanneer er zoals afgelopen woensdag publiekelijk onwaarheden worden verkondigd vanuit de WBE zoals dat ‘de hazenpopulatie gestegen is met 40%, wordt het heel duidelijk waarom men er goed aan doet om de uitspraken van de WBE’s met een korreltje zout te nemen. De haas staat namelijk - net als het konijn - sinds 2020 op de rode lijst zoogdieren. Tussen 1950-2020 is de hazenpopulatie met ongeveer 60-70% afgenomen.

Animal Rights werkt samen met organisaties zoals Fauna4Life en vecht deze ontheffingen aan in de rechtbank. Hier worden geregeld successen mee geboekt, bijvoorbeeld voor de zwijnen in Gelderland. De verwachting is dan ook dat bij het wijzigen van het huidige ontheffingssysteem en de daarmee gepaarde kosten van voorbereiding, onderzoek, toezicht, handhaving en rechtszaken veel financiële middelen zullen vrijkomen.

“Er kan geen sprake zijn van overpopulatie van in het wild levende dieren, als meer dan de helft van dit land ruimte is voor dieren die bestemd zijn voor de slacht.”

Campagnecoördinator Aysis Plet

DE OPLOSSING

Volgens Animal Rights moet er meer ruimte voor de natuur vrijgemaakt worden zodat deze zichzelf optimaal kan reguleren en er meer balans komt. Dit betekent ook het afschalen van intensieve veehouderij. Aysis Plet: “Er kan geen sprake zijn van overpopulatie van in het wild levende dieren, als meer dan de helft van dit land ruimte is voor dieren die bestemd zijn voor de slacht.” Ook moet er geaccepteerd worden dat er gewassenschade zal zijn en moet deze voldoende uitgekeerd worden. Daarnaast moet er meer budget en mankracht naar duurzame, effectieve en vooral ethische oplossingen die onze relatie met de natuur op een positieve manier beïnvloeden.

Voorlopig is Animal Rights tevreden met de stappen die de provincie Utrecht wil maken richting een harmonieuze samenleving met de natuur. Animal Rights zal zich altijd inzetten voor een beleid wat de intrinsieke waarde erkent van elk levend individu en hiermee erkennen dat in het wild levende dieren ook recht hebben op een (waardig) bestaan.

Bekijk hier een stukje van de vergadering!