Main content

Inhoud

Animal Rights voert campagne tegen nieuw megalab

Nieuws: 19 augustus 2019
Dier­proeven

UPDATE - Zweedse onderzoekers willen een nieuw mega-proefdiercentrum bouwen waar honden, katten, apen, geiten, varkens, paarden, schapen en koeien worden gebruikt in experimenten. Onze collega’s van Djurrätsalliansen zijn een campagne gestart om de bouw van het 24.5 miljoen euro kostende laboratorium te voorkomen. Ondertussen hebben tienduizenden mensen de petitie getekend tegen het megalomane plan. “Het lab is nog niet gebouwd, de fondsen zijn nog niet binnen en het publiek staat aan onze kant. We hebben een grote kans om dit idiote project te stoppen,” aldus Jen Hochmuth van Animal Rights.

26/09 BREAKING NEWS: De bouw gaat voorlopig niet door. De Zweedse wetenschappelijke raad verstrekt niet de benodigde miljoenen euro's subsidie.

Megalab onder druk

De Zweedse organisatie Djurrätsalliansen voert intensief campagne om het nieuwe laboratorium tegen te houden. De afgelopen weken is er veel kritiek op de dierproefplannen in de Zweedse media verschenen. Nu reageren de dierproefnemers dat 'het een misverstand is dat er apen in het nieuwe laboratorium komen' - met de bedoeling om de angel uit het protest te halen. Voor Djurrätsalliansen geldt echter, geheel terecht, dat elk dier telt en het geld beter geïnvesteerd kan worden in dierproefvrij onderzoek.

Het lab is nog niet gebouwd, de fondsen zijn nog niet binnen en het publiek staat aan onze kant. We hebben een grote kans om dit megalomane project te stoppen.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Apen van Hartelust

Uit de onderzoeksplannen die in ons bezit zijn, blijkt dat er wel degelijk sprake is van dierproeven op apen. De onderzoekers willen de dieren gebruiken voor xenotransplantatie. De apen zullen geleverd worden door de Nederlandse apenhandelaar Hartelust.

Hochmuth: “Dit zijn zeer discutabele dierproeven waarbij varkensorganen worden geplaatst in de lichamen van de apen. De apen krijgen allerlei experimentele medicijnen om te voorkomen dat de organen worden afgestoten. Dit zorgt voor stress, angst en pijn bij de dieren.”

Apen uit Tilburg verdwijnen in gruwelijke testen in het proefdiercentrum van Parma

Actie

Animal Rights ondersteunt de campagne van onze Zweedse collega’s. Hochmuth: “We hebben brieven gestuurd naar de wetenschappelijke raad die een oordeel gaat vellen over de nieuwbouw en de financiën. Daarnaast roepen we iedereen op om de petitie te tekenen. Er is haast bij. In september zal er een beslissing worden genomen.”

Geen draagvlak

Uit een Zweedse enquête kwam naar voren dat er amper draagvlak is voor het nieuwe proefdiercentrum. Maar liefst 73% van de ondervraagden zijn tegen dierproeven op honden en katten. Recentelijk was er nog grote ophef vanwege dierproeven op labradors in een Zweeds laboratorium.

Volgens Hochmuth ziet de maatschappij graag dat er geld geïnvesteerd wordt in de transitie naar dierproefvrije technieken, niet in verouderde dierproeven.