Main content

Inhoud

Animal Rights woedend om partijdigheid politie

Nieuws: 11 april 2021
Jacht

Animal Rights is woedend over een serie berichten van de politie in Drenthe, waarin de korpsen fungeren als doorgeefluik van de Jagersvereniging. Het oorspronkelijke bericht was een relatief onschuldige oproep om jonge, wilde dieren in de natuur met rust te laten. Maar toen de berichten van verontwaardigde burgers binnenstroomden werd de toon van de politie neerbuigend. Burgers die kritiek leveren op het delen van deze oproep van de Jagersvereniging en de politie manen tot onafhankelijkheid worden verzocht “zich wat beter in het thema jacht te verdiepen” en “het komt de natuur, maar ook u als burger ten goede”

De integriteit en onafhankelijkheid van de politie zouden nooit ter discussie mogen staan.

Jessica Smit, Animal Rights

Onafhankelijkheid politie

“De Jagersvereniging is een belangenbehartiger en de politie laat zich voor het karretje spannen van deze vereniging. Dit is vreselijk ongepast. De integriteit en onafhankelijkheid van de politie zouden nooit ter discussie mogen staan”, zegt Jessica Smit, campagneleider bij stichting Animal Rights.

De dierenrechtenorganisatie heeft de politie met klem verzocht om de berichten te verwijderen. De gelinkte pagina van de Jagersvereniging bevat eveneens een oproep tot lidmaatschap. “Is er sprake van verkapte fondsenwerving? Wij zullen een officiële klacht indienen”, zegt Smit.

Animal Right's bericht aan de politie

Geachte politie Noord-Drenthe,

Wij verzoeken u dit bericht en de berichten op de pagina’s van de politie Emmen, Coevorden, Hogeveen en Midden Drenthe te verwijderen en uw fout te erkennen en wel om de volgende redenen.

  1. Volgens Politie Nederland is integriteit is de basis van goed politiewerk en is het eveneens van belang dat de onafhankelijkheid van de politie niet ter discussie staat. Zoals u uit alle voorgaande berichten heeft kunnen opmaken, staat uw onafhankelijkheid inmiddels ter discussie. De KNJV noemt zichzelf “dé belangenbehartiger van jagers”. Het is niet aan u om deze belangen te vertegenwoordigen en te behartigen. Het is uw taak dienstbaar te zijn aan de waarden van de rechtsstaat. Kunnen burgers nog wel bij u terecht bij het constateren van jachtmisstanden, overtredingen van wetgeving of bedreigingen door jagers? Wetgeving, waarvan het uw taak is om deze te handhaven? Hoe gaat u hulp verlenen aan hen die deze behoeven?

  2. De bewering dat jacht de natuur en burgers ten goede komt, is een politiek standpunt. Nogmaals: iets waar u zich verre van dient te houden. Wij behartigen de belangen van tienduizenden donateurs die een andere mening zijn toegedaan.

  3. De Faunabeheereenheid stelt plannen op, dat klopt. Deze plannen sneuvelen regelmatig bij de rechter. Het is dan ook niet aan u om deze plannen te beoordelen, maar aan provinciale bestuurders en de rechtsprekende macht. Zo heeft de provincie Drenthe in 2019 de plannen voor het afschieten van aalscholvers bij Sportlandgoed Zwartemeer terug gedraaid. De plannen waren onvoldoende onderbouwd. En zo oordeelde de rechter in 2020 dat het afschot van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren op Groningen Airport-Eelde onrechtmatig is. Zoals u ziet, zijn plannen ook niet alles. Bekijk ook vooral welke plannen buiten uw provincie nog meer sneuvelden.

  4. U doet elke tegenstander van de jacht af als iemand met hoogoplopende emoties of als iemand, die zich wat beter moet verdiepen in de materie. U wekt de schijn te worden beïnvloed. Wij hebben ons verdiept in de materie en hopelijk kan dit zakelijke betoog u tot inkeer brengen. Wij zetten op dit moment grote vraagtekens bij uw onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, integriteit en politiewerk. Wij hopen op deze manier met u in gesprek te kunnen komen en zo niet dan zien wij ons helaas genoodzaakt een klacht in te dienen.

Getekend,

Stichting Animal Rights