Main content

Inhoud

Animal Rights woedend over ontheffing voor afschot ontsnapte wasberen

Nieuws: 9 april 2024
Jacht

In de nacht van 25 op 26 maart ontsnapten elf wasberen uit hun gevangenis in het Friese AquaZoo. De dieren liepen eerder vrij rond in de Limburgse natuur, maar de provinciale bestuurders wilden deze ongewenste ‘vreemdelingen’ daar af laten schieten. Uiteindelijk werd een aantal wasberen gevangen en ondergebracht bij Stichting Aap in Almere. Op 25 maart werden twaalf wasberen overgebracht naar de Leeuwarder dierentuin waaruit een elftal dus al de eerste nacht ontsnapten.

Zes wasberen zijn inmiddels weer gevangen en opgesloten, de overige vijf zijn al meer dan een week niet meer gezien. Animal Rights heeft niets dan bewondering voor de vrijheidsdrang van deze prachtige dieren, maar dat sentiment wordt nog steeds niet gedeeld door intolerante bestuurders, deze keer die van Friesland. Opnieuw werd er een executie-bevel uitgevaardigd voor de dieren. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is woedend over deze gang van zaken.

“Het kan toch niet zo zijn,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland, “dat de dieren eerst in Limburg worden gespaard en vervolgens mede door de nalatigheid van een dierentuin alsnog de kogel krijgen in Friesland? De publieke opinie is daar duidelijk over: onacceptabel!”

Animal Rights roept de gedeputeerden van Friesland op om hun fatsoen te tonen en de gratie voor deze wasberen in stand te laten.

Vangkooien, kastvallen, of afschot

Op 4 april publiceerde de provincie Friesland twee omgevingsbesluiten, die het gebruik van vangkooien en kastvallen én het geweer mogelijk maken.

Volgens de besluiten moet eerst geprobeerd worden een wasbeer te vangen of verdoven voordat er overgegaan wordt tot afschot, maar Animal Rights vreest dat de schietlust bij de jagers overheerst als ze de kans krijgen.

Dit vooral omdat de faunabeheereenheid Friesland het lot van de wasberen in handen heeft gelegd van de huurmoordenaars van Duke Faunabeheer, berucht vanwege het vergassen van ruiende ganzen.

Bezwaar

Tegen de besluiten kan bezwaar worden ingediend, maar het vangen en doden van “invasieve exoten” is in beginsel niet verboden. Wel moeten de nodige maatregelen worden genomen om de dieren alle vermijdbare pijn, spanning en lijden te besparen. Voor exoten die wijdverspreid in Nederland voorkomen geldt dat niet-dodelijke methoden in overweging moeten worden genomen. Volgens de staat is de wasbeer echter niet wijdverspreid aanwezig. Hoewel steeds meer deskundigen dit standpunt betwisten, leert de ervaring dat het op dit moment nog praktisch onmogelijk is om zaken met betrekking tot de heksenjacht op niet-wijdverspreide exoten te winnen in de rechtszaal. Eerst zal het exoten-beleid in zijn algemeenheid aangepakt moeten worden.

Dubbele nalatigheid AquaZoo

Natuurlijk had AquaZoo als ‘eigenaar’ van de dieren zelf bezwaar moeten maken tegen deze doodstraf voor de wasberen, maar, nee, directeur Jeroen Loomeijer toont in de Leeuwarder Courant begrip voor het besluit van de provincie.

Animal Rights ziet dit als dubbele nalatigheid: eerst verzaakt de dierentuin de haar toevertrouwde zorgplicht door de dieren te laten ontsnappen en vervolgens faalt men in het in bescherming nemen van de wasberen tegen moordlustige provinciebestuurders.

Animal Rights ziet de met enige regelmaat terugkerende ‘noodzaak’ om ontsnapte zoo-dieren af te maken als een extra reden om een einde te maken aan dierentuinen. Niemand is de chimpansees Mike en Karibuna vergeten!

Friesland’s ‘war on nature’

Als reden voor de ‘bestrijding’ wordt de bescherming van ‘weide- en moerasvogels’ genoemd. Dat excuus gebruikt deze provincie ook in de heksenjacht op vossen en marters. Het is een provincie waarin de politieke meerderheid de natuur en wilde dieren lijkt te haten. Alles moet weg of dood, van gans tot zwijn tot wasbeerhond tot wolf. Dat terwijl de neergang van de populaties weidevogels vooral te wijten is aan de landbouwsectoren en haar monoculturen zoals gras. Laat de agrarische sector nu net ook de drijvende kracht zijn achter de Friese ‘war on nature’.

Moreel verwerpelijk en zinloos

Met tienduizenden vrije wasberen net over de landsgrenzen in Duitsland en Wallonië is het schieten op wasberen in Nederland naast moreel verwerpelijk ook volstrekt zinloos. Ze zullen, net als de wolf, de goudjakhals, de zwijnen en de ganzen, blijven komen.

Dat de wasbeer geïntroduceerd is - net als bijvoorbeeld het konijn (!) - doet niets af aan zijn of haar recht op leven en vrijwaring van vervolging. Bovendien is er nauwelijks bewijs voor een negatieve impact van wasberen op de natuur. Ze kunnen waarschijnlijk zelfs goed overweg met een andere exoot: de Amerikaanse rivierkreeft.

Verder begrijpen we dat de wasberen na hun vangst in Limburg gesteriliseerd zijn en er dus geen ‘gevaar’ bestaat voor een zichzelf in stand houdende populatie rondom Leeuwarden.

Het exoten-beleid wat betreft zoogdieren is ook nog eens politiek gemotiveerd. De Amerikaanse nerts staat niet op de EU exoten-lijst om de bontfokkerij binnen de unie te beschermen en de waarschijnlijk meest ‘invasieve’ van alle exoten, de huiskat, staat er evenmin op.

Voorkom of coëxisteer

Animal Rights is een groot voorstander van het voorkomen dat exoten hier belanden. Dat kan door het aan banden leggen van de huisdieren-industrie, inclusief de in aquarium, terrarium en volière gehouden diersoorten. Daarnaast zouden tuincentra alleen nog inheemse planten moeten aanbieden en het ballastwatermanagement van schepen dient strikt gecontroleerd te worden.

Als dieren hier eenmaal zijn, moeten ze echter met rust gelaten worden en geaccepteerd. De natuur vindt gemakkelijk zelf een nieuwe balans. Het eindeloos, moorddadig ingrijpen door de mens is geen balans en dat komt de jagers prima uit: zo valt er altijd wel wat dood te schieten.

Teken de petitie!
https://www.animalrights.nl/accepteer-de-wasbeer

Update

Eind juni 2024 blijkt dat nog altijd vijf van de elf wasberen zoek zijn; hopelijk genieten ze van hun vrijheid. De provincie Friesland kondigt aan dat ze, in samenspraak met de dierentuin, het waterschap Fryslân en de gemeente Leeuwarden, minder intensief gaat zoeken naar de wasberen die eind maart uit dierentuin AquaZoo in Leeuwarden ontsnapten, omdat er de laatste weken geen sporen van de wasberen meer gevonden zijn.

Men gaat niet meer actief zoeken, maar blijft alert op sporen en probeert de dieren levend te vangen na een melding of als ze op wildcamera's gezien worden. Een groot aantal vangkooien wordt verwijderd, maar op "een aantal strategische locaties" laat de provincie de vangkooien staan, ondanks dat er regelmatig andere dieren in vast komen te zitten.

Alle wasberen zijn gesteriliseerd toen ze naar de dierentuin verhuisden. Daardoor kunnen ze niet voor nageslacht zorgen. Ondanks dat het niet gebruikt werd, blijft het zorgelijk dat genadeloze bestuurders ongehinderd een executie-bevel uit kunnen vaardigen.