Main content

Inhoud

Belgische jagers importeren ongehinderd exotische jachttrofeeën

Nieuws: 26 augustus 2019
Jacht

Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat Belgische trofeejagers ongehinderd naar het buitenland trekken om onder meer bedreigde dieren af te schieten. De jachttrofeeën: hoofden, huiden, slagtanden, lichaamsdelen of hele lichamen, worden vervolgens geïmporteerd. Het gaat om ijsberen, zwarte en bruine beren, wolven, olifanten, antilopen, bavianen, zebra’s, krokodillen en zelfs de algazel, een antiloop die officieel is uitgestorven in het wild, kan voor genoeg geld worden doodgeschoten en geïmporteerd.

Animal Rights: “Rijke Belgische jagers betalen grof geld om in het buitenland vaak bedreigde dieren af te schieten en ze thuis trots aan de muur te hangen. Dit is onze samenleving onwaardig. Wij willen onmiddellijk een volledig invoerverbod op jachttrofeeën en zijn een petitie gestart.”

Lees ook: trofeejacht helpt wilde dieren niet - 5 argumenten

Er zijn zelfs Belgische jagers die ijsberen hebben doodgeschoten, hét klimaaticoon van deze tijd.

Animal Rights

IMPORT VAN trofeeën: HOOFDEN, OREN EN POTEN

Over de afgelopen 6 jaar is er 345 maal een jachttrofee ingevoerd naar België. Dit wil echter niet zeggen het dat ook om 345 dieren gaat.1 Zo bestond één invoer uit maar liefst 8 berenhoofden, een andere invoer bestond uit 80kg aan olifantenslagtanden, in een volgend geval werden er 13 zebrahuiden geïmporteerd, weer iemand importeerde 6 olifantenoren en er werden zelfs 18 cheetapoten mee terug genomen naar België. Het is lastig om te achterhalen om hoeveel dieren het precies gaat, omdat landen de in- en uitvoer van trofeeën op verschillende manieren registreren.

“Wij haalden deze cijfers uit een internationale database en waren sprakeloos toen we zagen wat er allemaal wordt geïmporteerd. Er zijn zelfs Belgische jagers die ijsberen hebben doodgeschoten, hét klimaaticoon van deze tijd.”

De algazel, een antiloop, is uitgestorven in het wild.1 Toch is ook dit dier over de afgelopen jaren meermaals doodgeschoten en geïmporteerd, zo blijkt uit de database. De dieren worden gefokt op boerderijen en voor genoeg geld, kunnen ze worden opgejaagd en doodgeschoten.2

Over het laatste decennium hebben jagers wereldwijd meer dan 1.7 miljoen jachttrofeeën geïmporteerd.

Animal Rights

SLACHTSAFARI’S MET VAAK BEDREIGDE DIEREN

In Canada worden ijsberen, zwarte en bruine beren, wolven en walrussen doodgeschoten. Voor olifanten, luipaarden, leeuwen, bavianen, apen, krokodillen, zebra’s en antilopen kunnen reizen worden geboekt naar Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Zambia en Mozambique. De prijzen voor een jachtreis beginnen rond de 4.000 dollar en kunnen oplopen tot 30.000 dollar.1

Het gaat veelal om soorten die door het IUCN (The International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species) als kwetsbaar worden aangemerkt.2 Over het laatste decennium hebben jagers wereldwijd meer dan 1.7 miljoen jachttrofeeën meegenomen van dieren die zijn gedood voor deze bloederige sport. Meer dan 200.000 van deze jachttrofeeën zijn van soorten die met uitsterven worden bedreigd.3

HET CITES-VERDRAG - DOORVOER VANUIT België?

Beschermde dieren en planten mogen niet zomaar worden verhandeld, vervoerd, verzameld of gehouden. Hiervoor hebben overheden van 183 landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in het CITES-verdrag.1 Dit verdrag is opgesteld om ervoor te zorgen dat wilde dier- en plantsoorten niet in hun voortbestaan worden bedreigd naar aanleiding van internationale handel.

Toch laat deze wetgeving voor dieren, zoals de ijsbeer, leeuw, neushoorn en olifant de import van jachttrofeeën gewoon toe, zolang er een CITES-vergunning is afgegeven. Bovendien is het mogelijk dat jachttrofeeën vanuit België verder worden vervoerd naar andere Europese landen, zoals Nederland. “Controleert de Belgische overheid, nadat een vergunning is afgegeven, of de trofee ook op het opgegeven adres aanwezig is en blijft?”

Enkel met een totaalverbod wordt de motivatie voor het jagen op bedreigde diersoorten weggenomen.

Animal Rights

STOP DE TROFEEJACHT NU

Animal Rights wil een onmiddellijk verbod op de invoer van alle jachttrofeeën en is een petitie gestart. “De huidige regelgeving laat te veel uitzonderingen toe, bedreigde dieren worden nog steeds doodgeschoten. Enkel met een totaalverbod wordt de motivatie voor het jagen op bedreigde diersoorten weggenomen.”

Daarnaast moeten zowel de Nederlandse als Belgische overheid ijveren voor het opnemen van een totaalverbod op de trofeejacht in het CITES-verdrag. Totdat dit is gerealiseerd, moet de trofeejacht voor alle ingezetenen worden verboden.

Teken nu en roep de overheid op om actie te ondernemen!