Main content

Inhoud

Beroep voor vosje Sammie gestart

Nieuws: 8 mei 2024
Jacht

Op woensdag 8 mei 2024 is de rechtszaak in het Hof van Beroep in Antwerpen gestart tegen de jager die het vosje Sammie doodschoot. In eerste aanleg werd de jager op 30 mei 2023 volledig vrijgesproken voor alle tenlasteleggingen, ondanks de bekentenis die de jager aflegde. Zowel het Openbaar Ministerie als Animal Rights gingen daarop in beroep. De pleitdatum is vastgelegd op 7 november 2024 in het Hof van Beroep in Antwerpen.

GEDOOD VOOR ZIJN BURCHT

Zondag 31 mei 2020 hoorden omwonenden een luide knal in een naburig veld in Riemst. Een jong vosje van amper 10 weken oud werd dood gevonden bij zijn vossenburcht. Een anonieme getuige maakt daarop melding bij de Natuurinspectie. Twee dagen later was de jager opnieuw in de omgeving van de burcht waarop dezelfde getuige ook deze keer melding deed. De Natuurinspecteurs kwamen ter plaatse en troffen de dader aan met zijn jachtwapen in zijn bezit. Later verklaart hij het vossenjong te hebben gedood. Hij maakt zich hierbij schuldig aan inbreuken op zowel het Jachtdecreet1 als het Jachtvoorwaardenbesluit2. Zo jaagde hij buiten de vooropgestelde openingstijden van de jacht op de vos en dat nog eens tussen zonsondergang en zonsopgang. Sammie werd ook doodgeschoten in de directe omgeving van zijn burcht. Artikels 27, 40 en 53 van bovengenoemd besluit verbieden nochtans elke vorm van jacht of bestrijding binnen de vijftig meter van een vossen- of dassenburcht. Daarnaast overtreed de jager ook de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.3 Die wet verbiedt immers handelingen te plegen waardoor een dier zonder noodzaak pijn ondergaat of omkomt. En laat ons hier heel duidelijk zijn: er was geen enkele reden dat Sammie dood moest - buiten jachtplezier en stereotiep vijandschap tegenover de vos.

BETWISTING

De verdediging betwistte dat de dader in het kader van het verzamelen van eerste inlichtingen werd aangesproken 1 en vervolgens zijn bekentenis gaf. Ze pleitte dat het wel degelijk om een doelgericht verhoor ging waarbij de rechten van de jager geschonden zouden zijn. Zo moest hij gewezen worden op zijn recht op bijstand van een advocaat. De rechtbank volgde deze stelling waardoor de bekentenis werd geschrapt uit het dossier.


  1. Wanneer iemand wordt aangesproken in het kader van het verzamelen van eerste inlichtingen, moet betrokken persoon niet gewezen worden op zijn rechten. Bij een verhoor daarentegen, dient dit wel te gebeuren. 

JAGER ONTKENT NIET DAT HIJ SAMMIE DOODDE

Dat de jager Sammie wel degelijk doodschoot, wordt niet betwist. Dat maakt het vonnis nog moeilijker te verteren. Wat wel werd aangevochten is de locatie en het tijdstip waarop de jager het vosje doodde. Omdat de bekentenis van de man nu op juridisch vlak nietig wordt verklaard, is hier volgens de rechtbank onvoldoende bewijs voor.

Het gegeven dat de dader de feiten in het oorspronkelijk proces-verbaal, waar de locatie en het tijdstip wél strafbaar zijn, niet betwistte, alsook de aangeboden minnelijke schikking betaalde1, geven volgens ons wel degelijk blijk aan schuldherkenning.


  1. Dankzij onze snelle klacht met burgerlijke partijstelling, werd de minnelijke schikking terugbetaald en kwam er alsnog een gerechtelijk onderzoek. 

Andere rechtszaken

Animal Rights heeft ook nog een rechtszaak lopen tegen een dader die een strop plaatste waarin een vos, genaamd Willie, vast kwam te zitten. Gelukkig kon hij op tijd bevrijd worden. Ook voor deze feiten diende Animal Rights een klacht met burgerlijke partijstelling in. En ook deze zaak werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank.