Main content

Inhoud

Beter Leven-keurmerk promoot dierenuitbuiting

Nieuws: 7 mei 2024
Slacht

Op 8 februari 2024 besluit de welzijnsorganisatie Dierenbescherming (DB) op haar website een campagne van dierenrechtenorganisatie PETA te bekritiseren onder de titel ‘1 APRIL VALT BEGIN FEBRUARI, Discussie over draaimolens helpt dierenwelzijn niet verder’. 1 PETA had het gewaagd aan te kaarten hoe de representatie van dieren in onze maatschappij - bijvoorbeeld paarden op een draaimolen - bijdraagt aan een cultuur waarin het uitbuiten van dieren genormaliseerd wordt en zich daarmee de toorn van de DB op haar dak gehaald.

De scribent van de DB vond het “een afleiding van de werkelijke, urgente problemen” en vroeg zich af “of ze met deze actie de strijd voor beter dierenwelzijn niet belachelijk maken.” Hij vond het “teleurstellend dat de toch al complexe uitdagingen waar we voor staan in de ethiek van dierenwelzijn nu verder gecompliceerd worden door controversiële uitingen zoals deze.”
De DB weet het beter: “Dit soort acties helpen de dieren niet en zijn alleen maar voeding voor polarisatie in de discussie over dierenrechten. Het is tijd om eens een tegengeluid te bieden aan deze extremen…”

Diezelfde dag vroeg het Algemeen Dagblad Animal Rights om haar mening. 2 Wie lieten weten dat deze campagne van PETA ook niet onze eerste keuze zou zijn, maar wel begrijpen waar het vandaan komt:
”De paarden in draaimolens zouden ook voor ons niet de eerste campagne zijn waar we aan denken, maar we begrijpen het wel,” aldus Erwin Vermeulen van Animal Rights. “We begrijpen de erfenis van lachende varkentjes of kippen op transportvrachtwagens die de dieren vervoeren van verschrikkelijke megastallen naar slachthuizen waar de kans op mishandeling groot is en de voortijdige dood zeker.”

De DB schreef in haar online kritiek: ”Discussies over de esthetiek van draaimolens, hoe goedbedoeld ook, dreigen kostbare aandacht en middelen af te leiden van zaken die er daadwerkelijk toe doen.”

Dat is nu precies hoe Animal Rights denkt over het beter leven keurmerk (BLK) van de DB: Het verspillen van “kostbare aandacht en middelen” aan geneuzel over minimale welzijnsverbeteringen voor in slavernij gehouden dieren, leidt af van wat er daadwerkelijk toe doet: het onrecht van de slavernij zelf.

Vandaar ook de opmerking in het AD over deze certificering: ”Wij vinden hun Beter Leven-keurmerk vele malen schadelijker dan de campagne van Peta. Omdat wat de Dierenbescherming doet, is het sussen van het geweten van de consument. De slavernij van en massamoord op dieren is niet erg zolang het maar ‘humaan’ met een knuffel gebeurt.”

Het was deze opmerking die waarschijnlijk leidde tot een vervolgartikel in diezelfde krant een week later: ‘Beter Leven-keurmerk onder vuur: ‘Dit maakt Dierenbescherming medeverantwoordelijk voor dierenleed’’. 3

Animal Rights mag nogmaals uitleggen waarom de DB gedragsverandering juist tegenhoudt. ”Het keurmerk werkt voor veel mensen als een excuus om toch nog veel vlees en zuivel te blijven eten, stelt Animal Rights. ”Niet alleen sust het het geweten van de consument, ook pakt het de werkelijke problemen niet aan: dieren als bezit, productiemachines van vlees, melk en eieren, de vroegtijdige dood in het slachthuis. Dat onrecht wordt met het keurmerk niet verholpen.” Animal Rights vindt dat de Dierenbescherming aan de verkeerde kant staat. ”Ze zijn onderdeel van de vee-industrie met belangen die indruisen tegen die van de dieren. Ze beschermen alleen maar honden en katten.”

Ook andere dierenrechtenorganisaties komen aan het woord en verwoorden eveneens hoe de DB met dit systeem aangeeft dat ze genoegen neemt met slechts marginale welzijnsverbeteringen. De sterren wekken onterecht de indruk dat het om een diervriendelijk product gaat, terwijl de dieren in werkelijkheid opgesloten zitten, uitgebuit worden en op gruwelijke wijze geslacht worden. De DB werkt hier in feite het effectief beschermen van dieren tegen, door het consumeren van diezelfde dieren aan te moedigen zolang er maar een ster op de verpakking staat. Dit keurmerk corrumpeert de DB en maakt ze medeverantwoordelijk voor ernstig dierenleed. Haal dat keurmerk gewoon weg en werk met verplichte schokkende teksten en plaatjes op verpakkingen, zoals op pakjes sigaretten. Vleeseters zouden zich wezenloos schrikken als ze zien onder wat voor een omstandigheden de dieren leven bij een of twee sterren.

De DB verdedigt zich met de van haar bekende arrogantie: ”De organisatie is trots dat het in tegenstelling tot anderen ‘wél actief bezig is om de omstandigheden waaronder die dieren leven in ieder geval te verbeteren’.” En: “Door BLK op deze manier verdacht te maken wordt de gangbare vee-industrie uit de wind gehouden. Die zijn dan de lachende derde in het doorgaan van het produceren van gangbaar, dieronvriendelijk vlees.”

He is uiteindelijk de ‘boerenpers’ die de verdediging van de Dierenbescherming op zich neemt. 4 De hoofdredacteur van Boerderij zegt in een opiniestuk: “Een ordinaire straatruzie. Niet veel anders valt de onderlinge strijd tussen de dierenwelzijnsorganisaties te typeren.” 5

Hij gaat daarmee volledig voorbij aan het fundamentele verschil tussen dierenrechten- en dierenwelzijnsorganisaties. Waar de eerste groep een einde wil maken aan het systeem van uitbuiting en massamoord op andere dieren, richten de ‘welzijners' zich juist op het ‘verbeteren’ van de concentratie- en vernietigingskampen voor dieren, maar laten het xenocidale systeem zelf in stand.

De verdediging van de DB is verder altijd die van pragmatisme en compromitisme - 95% van de mensen eet nog vlees dus we maken hele kleine stapjes - die grenst aan defaitisme. De DB erkent dat één ster BLK ”in sommige gevallen” een beperkte verbetering is van het dierenwelzijn ten opzichte van gangbare productie. “Maar in de supermarkt kiezen mensen met hun portemonnee. Op deze manier hebben de dieren in ieder geval een iets beter leven gehad”.

Kritiek op PETA vinden ze geen probleem, maar als kritiek tegen de DB is gericht vindt men die onterecht. Volgens de DB pleiten de kritische organisaties vooral voor een volledig veganistisch dieet wat volgens haar niet realistisch is.

Animal Rights is van mening dat een veganistische maatschappij net zo onrealistisch is als de afschaffing van slavernij en apartheid, de leerplicht en vrouwenkiesrecht, burgerrechten en het homohuwelijk. Die ‘vegan future’ zal er komen ondanks de sabotage van welzijnsorganisaties als de DB.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer