Main content

Inhoud

Cosmetica worden nog steeds op dieren getest

Nieuws: 10 september 2021
Dier­proeven

Hoewel dierproeven voor cosmetica in de EU verboden zijn, worden ze nog steeds uitgevoerd. De reden hiervoor zijn tegenstrijdige interpretaties van EU-wetten. Als lid van de European Coalition to End Animal Experiments werkt Animal Rights, samen met Eurogroup for Animals, HSI Europe, Cruelty Free Europe en PETA aan het vrijwaren van dierproefvrije cosmetica en een algemene beëindiging van dierproeven in de EU. Het Europees burgerinitiatief (EBI) dat vorige week gelanceerd is roept de commissie op om het verbod op dierproeven niet alleen te beschermen maar ook te versterken.

Jen Hochmuth van Animal Rights: “Een Europees burgerinitiatief laat de Europese Commissie zien dat burgers om proefdieren geven en verandering willen - het is een mechanisme voor mensen om een nieuwe wetgeving te eisen.”

Teken het Europees burgerinitiatief

Daarom willen wij dat jullie zich bij ons aansluiten en een Europees burgerinitiatief (EBI) ondertekenen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om:

  • HET VERBOD OP DIERPROEVEN VOOR COSMETICA TE BESCHERMEN EN TE VERSTERKEN
  • DE EU-CHEMICALIËNVERORDENING OM TE VORMEN
  • MET EEN CONCREET PLAN TE KOMEN VOOR DE OVERGANG NAAR PROEFDIERVRIJE WETENSCHAP

Teken HIER het Europees burgerinitiatief

Europees verbod op dierproeven voor cosmetica in gevaar

Dierproeven voor cosmetische producten en hun ingrediënten werden in 2009 in Europa verboden en sinds 2013 geldt er een verbod op de verkoop van cosmetica die op dieren is getest. Dit baanbrekende verbod op dierproeven voor cosmetica - een overwinning voor de dieren na decennia van campagnevoeren - wordt nu bedreigd. Ondanks het verbod eist het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA op basis van de REACH-verordening nieuwe dierproeven voor ingrediënten - zelfs ingrediënten die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt en ingrediënten waarvan we al weten dat ze veilig zijn.

In augustus 2020 heeft de kamer van beroep van het ECHA twee besluiten genomen met betrekking tot het bedrijf dat het beroep had aangetekend. Zij werden opgedragen dierproeven uit te voeren voor ingrediënten die uitsluiten in cosmetica gebruikt worden. In feite betekent dit dat het Europees verbod op dierproeven voor cosmetica nutteloos is, omdat het voor alle cosmeticabedrijven - met inbegrip van veganistische of dierproefvrije merken - vrijwel onmogelijk wordt om producten op de markt te brengen die geen ingrediënt bevatten dat in het kader van REACH dierproeven vereist

Lees ook: 5.500 ratten, konijnen en vissen ter dood veroordeeld voor zonnecreme

63 van 419 ingrediënten voor cosmetica op dieren getest

De REACH-verordening vereist resultaten uit dierproeven om de veiligheid van chemische stoffen voor de gezondheid van mens en milieu te waarborgen. Op tien jaar tijd werden door REACH miljoenen dieren gebruikt in akelige en dodelijke giftigheidsexperimenten. Daarmee is REACH het grootste dierproefprogramma ter wereld.

Een recente studie onderzocht het probleem en ontdekte dat van de 419 stoffen die in de EU geregistreerd staan als uitsluitend voor cosmetica gebruikt, er 63 op dieren zijn getest.1 En dit terwijl de Cosmetica richtlijn, die dierproeven voor schoonheidsproducten en-ingrediënten verbiedt, van kracht is.

Full size
Je kan ook de QR code scannen om te tekenen.

Maak Europa dierproefvrij

De alliantie, waar Animal Rights als lid van de European Coalition to End Animal Experiments deel van uitmaakt, wil in een Europees burgerinitiatief (EBI) die vorige week gelanceerd een miljoen handtekeningen verzamelen om de Europese Commissie tot actie te bewegen.

Daarnaast wordt de Commissie opgeroepen de bredere EU-regelgeving inzake chemische stoffen om te vormen door ervoor te zorgen dat alle chemische stoffen worden beheerd zonder nieuwe eisen inzake dierproeven toe te voegen. We roepen op om de wetenschap in de EU te moderniseren door zich te verbinden tot een wetgevingsvoorstel waarin een routekaart wordt uitgestippeld om alle dierproeven in de EU geleidelijk aan af te schaffen.

Jen Hochmuth: “Wij willen dat humane, mens-relevante, en proefdiervrije wetenschap naar behoren wordt gefinancierd en volledig wordt benut. Zo komt er eindelijk een einde aan het leiden van deze dieren en openen we de deur naar betere medicijnen, hogere productveiligheid en een effectievere milieubescherming.”

Waaroom een Europees burgerinitiatief?

Een EBI is een mechanisme waarmee Europese burgers de Europese Commissie kunnen oproepen om een nieuwe wetgeving over een bepaald onderwerp voor te stellen. Wil een initiatief door de Commissie in overweging worden genomen, dan moet het de steun krijgen van ten minste één miljoen EU-burgers in de vorm van handtekeningen. In tegenstelling tot een petitie richt een Europees burgerinitiatief zich rechtstreeks tot de Commissie en kan het resulteren in wijzigingen van de EU-wetgeving.

WAT KAN JIJ DOEN?

Door merken die geen dierproeven uitvoeren te kopen, vermijd je om dierproeven te financieren en steun je ondertussen merken die zich inzetten tegen dierenleed. Animal Rights publiceerde een groene lijst met merken van cosmetica en schoonmaakmiddelen die 100% dierproefvrij zijn.

Help ons het verbod op dierproeven voor cosmetica te beschermen en te versterken door het EBI te ondertekenen.