Main content

Inhoud

Dader die vos in akelige staaldraadstrop ving over de hele lijn schuldig

Nieuws: 25 oktober 2023
Jacht

Animal Rights was op 23 oktober om 9:00 aanwezig bij de rechtbank van eerste aanleg in Leuven voor de rechtszaak tegen de dader die de vos Willie ving door middel van een illegale staaldraadstrop. De dader werd schuldig bevonden op alle tenlasteleggingen.

Campagnecoördinator Joffrey Legon, Animal Rights: "Dit vonnis is een sterk signaal dat ook handelingen ten nadele van wilde dieren bestraft worden. Met deze uitspraak erkent het hof de wandaad tegenover het dier en komt er verantwoording voor de stress, angst en het leed die de vos Willie heeft ondergaan.

Lees ook: Gerechtigheid voor vos in de strop in Bierbeek.

Dit vonnis is een sterk signaal dat ook handelingen ten nadele van wilde dieren bestraft worden.

Joffrey Legon

De feiten

Op 5 maart 2021 maakten buurtbewoners van de gemeente Bierbeek melding van een sterk spartelende vos nabij een terrein waar kippen gehouden werden. De strop was geplaatst langs de afsluiting, zodat de vos erin vast zou komen te zitten als die onder de draad door probeerde te kruipen. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat de vos werd gelokt door gebruik te maken van enkele oude kippenlijken. De vos werd door het Animal Rescue Team bevrijd, verzorgd en later op een andere plaats opnieuw vrijgelaten.

Inbreuken op het dierenwelzijn en het jachtdecreet

De dader heeft zich schuldig gemaakt aan overtredingen van zowel de Dierenwelzijnswet als het Jachtdecreet. De eerste wet verbiedt dat een dier zonder noodzaak verminking, letsel of pijn ondergaat, wat een dergelijke strop zonder twijfel veroorzaakt. Bovendien heeft de dader gejaagd buiten de wettelijk vooropgestelde data waarop de jacht op vossen is toegestaan. Het gebruik van een strop is ook strikt verboden vanwege de verwondingen, angst en stress die het kan veroorzaken en omdat het een niet selectief middel is waarin ook andere soorten dan de beoogde soort vast kunnen komen te zitten.

Animal Rights stelde zich burgerlijke partij in deze zaak en eiste gerechtigheid voor de daden tegenover deze vos. De dader werd vandaag schuldig bevonden aan alle tenlasteleggingen. De rechter volgde de vordering van het openbaar ministerie en veroordeelde de beklaagde tot een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel en een boete van 250 euro, te verhogen met opdeciemen.

Joffrey Legon: “Zaken als deze worden vaak geklasseerd omdat niet veel mensen het belangrijk vinden wat er met een wild dier zoals een vos gebeurt. Voor de wet is er immers geen benadeelde partij. Met onze burgerlijke partijstelling willen we gerechtigheid verkrijgen voor deze vos."

Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor wilde dieren!

Joffrey Legon

Belangrijke overwinning

Elk jaar worden er in Vlaanderen alleen al 12.000 tot 13.000 vossen gedood, wat ongeveer een derde van de populatie is. Een gemiddelde vos in Vlaanderen wordt dan ook niet ouder dan 1 jaar. Animal Rights wil dat het stereotiepe vijandschap tegenover de vos per direct stopt en zal zich hier dan ook voor blijven inzetten.

Legon: "Dat de vos het akelige voorval heeft overleefd, verandert niets aan het feit dat de strafbare feiten wel degelijk gepleegd zijn en dat de dader gestraft dient te worden, wat hier nu ook is gebeurd."

Animal Rights is zeer tevreden met de uitspraak, die een belangrijke overwinning vormt voor de dieren. Wij hopen dat deze uitspraak van nut zal zijn in het beroep tegen de teleurstellende uitspraak in de zaak tegen de jager die het tien weken oude vosje Sammie koelbloedig neerschoot bij zijn burcht.