Main content

Inhoud

De bever: een beschermde diersoort In Nederland, behalve in Boxmeer

Nieuws: 28 juni 2023
Jacht

Een intelligent en daarbij ecologisch nuttig diertje: de bever. Het feit dat het dier na jarenlang intensief bejaagd te zijn voor zijn pels en vlees - tot het punt van volledige uitroeiing - weer een terugkeer heeft gemaakt in Nederland is een fantastische ontwikkeling. Helaas denken ze hier in Boxmeer, Noord-Brabant anders over. Hier is een ontheffing aangevraagd om de bever te vangen en te doden om een toegangsweg naar een zorginstelling te preserveren. Animal Rights vindt dit onacceptabel en gaat samen met Fauna4Life in bezwaar tegen het besluit.

Door schijnend ondoordachte, tijdelijke oplossingen en onvoldoende kennis over de bever, wordt er uitgeweken naar de makkelijkste en meest gewelddadige 'oplossing': de bevers vangen en/of doodschieten

Campagnecoördinator Aysis Plet

De bever weer de dupe van het falen van de mens

Sinds 2018 zijn er verzakkingen in het wegdek van de brug die leidt naar zorginstelling 'Julie Postel' in Boxmeer. Een familie bevers heeft hier zijn burcht gebouwd en hierdoor is de enige toegangsweg naar de zorginstelling onbetrouwbaar geworden.

Omdat het belangrijk is dat de zorginstelling goed bereikbaar is voor hulpdiensten en leveranciers, moet er een veilige toegangsweg zijn. Er zijn sinds de beverfamilie hun burcht heeft gebouwd verschillende maatregelen genomen om de brug te beschermen, zoals bijvoorbeeld gaas ingraven, maar deze bleken onvoldoende effect te hebben.

Er ligt veel informatie voor het oprapen over hoe je schade aan toegangswegen en bijvoorbeeld dammen kan oplossen, zonder dat hier een dier voor hoeft te sterven. "Door schijnend ondoordachte, tijdelijke oplossingen en onvoldoende kennis over de bever, wordt er uitgeweken naar de makkelijkste en meest gewelddadige 'oplossing': de bevers vangen en/of doodschieten", Animal Rights campagnecoördinator Aysis Plet.

Crowdfunding

Juridische instrumenten kosten veel tijd en geld. Met onze crowdfunding Animal Rights in de rechtbank hopen we deze maand 20.000 euro te verzamelen voor onze juridische kosten. Doe een eenmalige donatie of steun met een maandelijks vast bedrag en sluit je aan in deze strijd!

Vangen en doden is zowel onethisch als compleet nutteloos

Bevers zijn erg territoriale dieren. In het geval dat de bevers gevangen en elders uitgezet worden, zoals in de Maas, zullen de bevers naar alle waarschijnlijkheid terugzwemmen naar hun eigen territorium. De bevers verhuizen zal hoogstwaarschijnlijk niet succesvol zijn omdat er wordt verwacht dat deze geen warm welkom krijgen in andere provincies, gezien ze door velen als een 'plaag' worden beschouwd.

Zelfs wanneer de bevers worden weggevangen en/of gedood, wijst onderzoek uit dat als er in de directe omgeving andere bevers zitten, deze zich vrijwel zeker zullen huisvesten in de verlaten burcht. Het terrein moet dus ontoegankelijk of ongeschikt worden gemaakt voor de bevers, ongeacht of deze worden weggevangen en/of gedood1.

De bever onterecht gedemoniseerd

De afgelopen jaren heeft de bever een slechte naam gekregen doordat beverfamilies hun huis proberen te bouwen op voor mensen 'onhandige' plekken. We mogen alleen niet vergeten dat wij in principe, als je de situatie omdraait, bouwen in het huis van de bever. Het kan dan ook niet zo zijn dat in het wild levende dieren zoals de bever constant verjaagd en/of gedood worden om ruimte te maken voor de mens. We nemen inmiddels namelijk al aardig wat grond in beslag in dit land.

De bever is geen last, maar een aanwinst voor de balans in de natuur. Hun geknaag zorgt bijvoorbeeld voor variatie en verjonging in het ecosysteem. Door hun dammen ontstaan er meertjes die weer andere diertjes aantrekken zoals kikkers, libellen en paaiende vissen.1

De zoveelste keer dat Nederland beschermde dieren níet beschermt

Nederland heeft er een handje van om klakkeloos ontheffingen te verlenen die jagers de vrijheid geven om beschermde diersoorten te doden met de meest ongegronde onderbouwingen. Zo is er niet lang geleden een ontheffing verleend die het toestaat om konijnen te doden op het Texelse vakantiepark Landal Slufervallei1. Dit vanwege 'schade' aan het vakantiepark, ondanks dat het konijn op de rode lijst staat. Tegen dit besluit zijn wij ook in bezwaar gegaan.

Animal Rights blijft zich inzetten voor deze dieren, gezien de wet deze dieren onvoldoende beschermt. Het is de hoogste tijd dat men leert om samen te leven met in het wild levende dieren.