Main content

Inhoud

De hunt saboteurs van Animal Rights

Nieuws: 1 augustus 2020
Jacht

Geüpdatet op 14/11/2023

De Hunt Saboteurs van Animal Rights trekken er sinds 2015 op uit om te demonstreren tegen de jacht. We doen dit altijd vreedzaam en geweldloos, maar onze bedoeling is duidelijk: het beschermen van zoveel mogelijk in het wild levende dieren.

Laten we vooral niet vergeten dat jagen een hobby is: vrijetijdsbesteding met dodelijke gevolgen.

Jessica Smit, Animal Rights

Hunt Saboteurs

Gewapend met toeters en videocamera’s verzamelen de Hunt Saboteurs vroeg in de ochtend op verschillende locaties in het land. In verschillende groepen gaan ze op pad om jagers te spotten in de velden. Zodra deze zijn gevonden komen de toeters en videocamera’s tevoorschijn. Vanaf de openbare weg worden mogelijke slachtoffers gewaarschuwd voor het dreigende gevaar, maar vaak is dit niet eens nodig.

De jachtliefhebbers stellen het niet op prijs wanneer er een camera op hen wordt gericht. In de meeste gevallen ruimen ze hun spullen op en dan is onze missie geslaagd: we hebben de jachtpartij van die dag weten te verstoren. Sommige jagers reageren lachend en honend op onze aanwezigheid, anderen worden boos en bellen de politie. Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Lang niet alle agenten zijn echter bekend met de regelgeving omtrent demonstraties en dit zorgt soms voor discussies. Alleen een burgemeester is bevoegd om een demonstratie te verbieden, maar zelfs dat gaat wel eens mis.

Lees ook: demonstratie Hoeksche Waard onterecht verboden

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Laten we vooral niet vergeten dat jagen een hobby is: vrijetijdsbesteding met dodelijke gevolgen. De jagersvereniging zelf noemt jagen een vorm van actieve recreatie met de mogelijkheid om een aantrekkelijke buit te bemachtigen.”

Doel en effectiviteit

Animal Rights komt op voor alle in het wild levende dieren en de kwaliteit van hun natuurlijke habitat. Onze acties hebben direct effect: zodra we een jachtpartij hebben verstoord worden er geen dieren meer gedood. Daarnaast zorgen we voor een tegengeluid in de media, voeren we juridische procedures en filmen we jachtmisstanden. Steeds meer mensen sluiten zich bij ons aan. Het anti-jacht activisme in Nederland groeit gestaag en dat is gezien de sterke jagerslobby ook hard nodig.

Lees ook: afschot knobbelzwanen van de baan

Het is onbegrijpelijk dat deze middeleeuwse praktijken onder de noemer hobbyjacht plaatsvinden in Nederland.

Jessica Smit, Animal Rights

Dieren doden als hobby

Elk jaar worden in Nederland honderdduizenden dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep jagers. In het jachtseizoen is het toegestaan om de wilde eend, fazant, haas, konijn en houtduif zonder enige onderbouwing dood te schieten. Deze jacht staat los van beheer of schadebestrijding en wordt daarom ook wel plezierjacht genoemd.

UPDATE 14/11/2023: Tijdens het jachtseizoen 2023 is het in heel Nederland niet toegestaan om op het konijn te jagen. Voor de haas geldt het dat er niet op de diersoort gejaagd mag worden in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg. Lees hier meer over deze ontwikkeling.

Smit: “In een jachtseizoen hebben we vastgelegd hoe een haas tijdens een drijfjacht werd opgejaagd, beschoten, door een hond achternagezeten en uiteindelijk na pas zes klappen om het leven kwam. Het is onbegrijpelijk dat deze middeleeuwse praktijken onder de noemer hobbyjacht plaatsvinden in Nederland.”

Lees ook: ban de jacht in het jaar van de wilde eend

Smit: "Het oogsten van dieren uit de natuur, zoals jagers dat graag noemen, is onnodig en degradeert wilde dieren tot niets meer dan scharrelvlees. In plaats van levende, voelende wezens die recht hebben op hun eigen plek in ons landschap."

Beheer of schadebestrijding

Naast de hobbyjacht mogen dieren in Nederland ook doodgeschoten worden onder het mom van beheer of schadebestrijding. Het grootste slachtoffer is de gans. Elk jaar worden er zo'n 350.000 individuen doodgeschoten. Het ganzenbeheer in Nederland is wanbeleid: het werkt niet zorgt voor veel dierenleed. Het willekeurig afschieten van ganzen uit een groep zorgt voor stress, angst en verstoring van de harmonie binnen de groep. De ganzenjacht heeft tot nu toe niet geleid tot een daling van de populatie of een afname van landbouwschade. Wel tot onnoemelijk dierenleed.

Jagen is niet effectief. Zodra de beschikbare hulpbronnen, zoals voedselaanbod en voorplantingsmogelijkheden, hetzelfde blijven zal afschot niet "helpen". Het gevolg van afschot is dat voor de overgebleven dieren meer hulpbronnen beschikbaar zijn, waardoor de door de natuur ingegeven drang naar overleving en reproductie stijgen. Jagers creëren een vicieuze cirkel van leed. Zo geldt in Luxemburg sinds 2015 een algeheel verbod op de vossenjacht. Er vond geen vossenexplosie plaats, zoals werd voorspeld. Dit verbod is in 2020 met succes verlengd.

Wilde dieren horen erbij

Nederland is niet alleen een aantrekkelijk land voor mensen, maar ook voor dieren. Zij zijn zich niet bewust van onze regels en wetten, maar ze ondervinden wel de consequenties van een overtreding. In het wild levende dieren horen erbij. Dat houdt ook in dat ze een (eigen) plek hebben in ons landschap en in principe met rust moeten worden gelaten. Het wordt tijd om een visie te ontwikkelen waarbij ook de rechten van dieren worden erkend. Wij geloven in een maatschappij waarin mens en dier in harmonie leven.

Kijk hier hoe je je kan aansluiten bij de Hunt Saboteurs.