Main content

Inhoud

De hunt saboteurs van Animal Rights

Nieuws: 17 mei 2018
Jacht

De hunt saboteurs van Animal Rights trekken er sinds 2015 op uit om te demonstreren tegen de jacht. We doen dit altijd vreedzaam en geweldloos, maar onze bedoeling is duidelijk: het beschermen van zoveel mogelijk wilde dieren.

Klik hier voor een overzicht van onze acties in het veld.

Overal waar we opduiken komen jagers geïrriteerd het veld uitlopen.

Jessica Smit, Animal Rights

Huntsaboteurs

Gewapend met toeters en videocamera’s verzamelen de hunt saboteurs vroeg in de ochtend op verschillende locaties in het land. De gemotiveerde activisten komen van heinde en ver. In verschillende groepen gaan ze op pad om jagers te spotten in de velden. Zodra deze zijn gevonden komen de toeters en videocamera’s tevoorschijn. Vanaf de openbare weg worden mogelijke slachtoffers met harde geluiden gewaarschuwd voor het dreigende gevaar, maar vaak is dit niet eens nodig.

De jachtliefhebbers stellen het niet op prijs wanneer er een camera op hen wordt gericht. In de meeste gevallen ruimen ze hun spullen op en dan is onze missie geslaagd: we hebben de jachtpartij van die dag weten te verstoren. Sommige jagers reageren lachend en honend op onze aanwezigheid, anderen worden boos en bellen de politie. Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Lang niet alle agenten zijn echter bekend met de regelgeving omtrent demonstraties en dit zorgt soms voor discussies. Alleen de burgemeester is bevoegd om een demonstratie te verbieden.

Animal Rights campagneleider Jessica Smit: “Overal waar we opduiken komen jagers geïrriteerd het veld uitlopen. Ze waarderen het niet dat we hun geliefde hobby verstoren. We hebben meegemaakt dat een gefrustreerde jager in een nabijgelegen weiland vanuit een rijdende auto in de lucht begon te schieten. Dan schrik je wel even, maar onze camera’s beschermen ons. Ze draaien continue en leggen alles vast.”

Doel en effectiviteit

Animal Rights komt op voor alle in het wild levende dieren en de kwaliteit van hun natuurlijke habitat. Onze acties hebben direct effect: zodra we een jachtpartij hebben verstoord worden er geen dieren meer gedood. Daarnaast zorgen we voor een tegengeluid in de media, voeren we juridische procedures en filmen we jachtmisstanden. Steeds meer mensen sluiten zich bij ons aan. Het anti-jacht activisme in Nederland groeit gestaag en dat is gezien de sterke jagerslobby ook hard nodig.

Het is onbegrijpelijk dat deze barbaarse praktijken onder de noemer hobbyjacht plaatsvinden in Nederland.

Jessica Smit, Animal Rights

Dieren doden voor je hobby

Elk jaar worden in Nederland tienduizenden dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep jagers. In het jachtseizoen is het toegestaan om de wilde eend, fazant, haas, konijn en houtduif zonder enige onderbouwing dood te schieten. Deze jacht staat los van beheer of schadebestrijding en wordt daarom “hobbyjacht” genoemd.

Smit: “Afgelopen december hebben we vastgelegd hoe een haas tijdens een drijfjacht werd opgejaagd, beschoten, door een hond achternagezeten en uiteindelijk na pas zes klappen om het leven kwam. Het is onbegrijpelijk dat deze barbaarse praktijken onder de noemer hobbyjacht plaatsvinden in Nederland.”

Andere redenen

Naast de hobbyjacht mogen dieren in Nederland ook doodgeschoten worden onder het mom van beheer of schadebestrijding. Jagen is echter niet effectief. Zodra de beschikbare hulpbronnen, zoals voedselaanbod en voorplantingsmogelijkheden, hetzelfde blijven zal afschot niet helpen. Het gevolg van afschot is dat voor de overgebleven dieren meer hulpbronnen beschikbaar zijn, waardoor de door de natuur ingegeven drang naar overleving en reproductie stijgt. Zo geldt in Luxemburg sinds 2015 een algeheel verbod op de vossenjacht. Dit verbod is in 2018 met succes verlengd: de vossenpopulatie is stabiel gebleven in plaats van te exploderen, zoals jagers voorspelden. 1

Elk dier is een individu

Nederland is niet alleen een aantrekkelijk land voor mensen, maar ook voor dieren. Zij zijn zich niet bewust van onze regels en wetten. Maar ze ondervinden wel de consequenties van een overtreding. Wij vinden dat wilde dieren erbij horen in ons land. Dat houdt ook in dat ze een (eigen) plek hebben in het landschap en in principe met rust moeten worden gelaten. Het wordt tijd om een visie te ontwikkelen waarbij ook de rechten van dieren worden erkend. Wij geloven in een maatschappij waarin mens en dier in harmonie leven.

Haas opgejaagd en doodgeslagen