Main content

Inhoud

Dertien dierenrechtenorganisaties sturen brief naar voedselbank

Nieuws: 31 januari 2019
Jacht

Dertien dierenrechtenorganisaties hebben vandaag een brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken met het verzoek om een gesprek. De dierenorganisaties zien namelijk telkens weer dat de voedselbanken door de overheid gebruikt worden om het onnodig doden van dieren maatschappelijk aanvaardbaarder te maken.

Op deze manier wordt de discussie over het onnodig doden van een grote hoeveelheid dieren in de kiem gesmoord.

HERTEN EN GANZEN

Aanleiding is het doodschieten van 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Een dieronvriendelijke actie die nergens voor nodig is. Eerder gebeurde dit al (en nog altijd) met de lichamen van honderdduizenden onnodig vergaste ganzen en ook de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen moeten eraan geloven. Onze overheid verzaakt op een schandalige manier om diervriendelijke, effectieve en duurzame oplossingen te zoeken als het gaat om vermeende problemen zoals schade of overlast.

ORGANISATIES

De brief is ondertekend door Animal Rights, Comité Dierennoodhulp, Fauna4Life, Een DIER Een VRIEND, Stichting Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Sophia Vereeniging, Vissenbescherming, VeggieSquad, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Konijn in Nood en Sea First Foundation.

DODELIJKE OPLOSSINGEN

Er wordt in vrijwel alle gevallen gekozen voor een dodelijke ‘oplossing’, terwijl er soms geen probleem is en het doden in ieder geval niet tot een oplossing leidt. De overheid maakt slim gebruik van de voedselbanken om goodwill te kweken. De voedselbanken werken hieraan mee door dit kritiekloos over aan te nemen. Op deze manier wordt de discussie over het onnodig doden van een grote hoeveelheid dieren in de kiem gesmoord.

In de media is er na het doden van de dieren, vooral aandacht voor het feit dat het vlees toch goed terecht komt bij de voedselbanken. Dat er onterecht een grote hoeveelheid dieren is afgemaakt komt niet meer aan de orde.

MEDESCHEPSELEN

De voedselbank heeft in een reactie op het verzoek van de dierenorganisaties afwijzend gereageerd. Zij stelt dat het voedselaanbod dat zij van Staatsbosbeheer en de groothandel krijgen past in haar neutrale rol en missie.

De organisaties betreuren het zeer dat de Voedselbanken niet open staan om te kijken naar hun rol hierin en geen rekening willen houden met een andere zeer kwetsbare groep: de dieren. Ook wilde dieren zijn individuen met recht op leven en welzijn. Animal Rights pleit voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren worden meegenomen.