Main content

Inhoud

Dierenrechtenorganisaties publiceren nieuwe beelden uit Duits laboratorium

Nieuws: 5 juli 2024
Dier­proeven

Onderzoek van de Animal Welfare Alliance bevestigt decennia van mishandeling van apen voor hersenexperimenten. Foto’s, afkomstig van een klokkenluider en verspreid door SOKO Tierschutz, tonen verminkingen, geweld en dierenleed bij het Ernst Strüngmann Instituut (ESI) voor neurowetenschappen in Frankfurt. De foto's tonen apen en een rat met implantaten vastgemaakt aan hun hoofden.

Volgens informatie van een anonieme contactpersoon is de rat overleden na dagen van bloedingen. Ook zijn er in de afgelopen maanden twee apen gedood. Vanwege slechte huisvestingsomstandigheden trokken muizen hun vacht uit en werden dieren gedood door hun nek te breken zonder verdoving. Daarnaast worden sommige van de zeer sociale dieren, zoals aap Homer, individueel gehouden.

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Zelden krijgen we een realistische blik achter de schermen te zien uit de laboratoria. Alles is heel goed afgeschermd en als er eens iets naar buiten wordt gebracht, zijn het promofoto's van de dierproefnemers zelf. De Duitse beelden tonen nog maar eens hoe afgrijselijk het leven van proefdieren is."

Bekijk ook: nooit eerder getoonde beelden van apenhel BPRC.

Invasieve experimenten

In het ESI in Frankfurt worden zwaar invasieve hersenexperimenten uitgevoerd op niet-menselijke primaten, ratten en muizen. De onderzoekers implanteren enorme apparaten in de schedels van de dieren en dwingen hen deel te nemen aan experimenten door hen water en voedsel te onthouden. De niet-menselijke primaten Gandalf, Rhea, Lenny en Homer worden al meer dan 20 jaar gehouden en gemarteld in dierproeven.

Ook in Nederland en België

Experimenten zoals die worden uitgevoerd in Duitsland, vinden ook bij ons plaats. In België doet de KU Leuven al decennialang proeven op resusapen. Ook deze apen krijgen elektroden in de schedel ingeplant en een fixatiestaafje waarmee ze urenlang in een plastic doos vastgemaakt kunnen worden. De dieren worden bovendien ook nog water ontzegt. Ze krijgen enkel een slokje te drinken wanneer ze een gedragstaak naar behoren uitvoeren.

Ook in het Nederlandse Herseninstituut in Amsterdam gebeurt hetzelfde. Ook deze apen krijgen implantaten in de hersenen, worden uren per dag in een primatenstoel vastgemaakt en indien nodig dorstig gehouden. En ook deze experimenten lopen al meer dan 20 jaar.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “In laboratoria wereldwijd worden gelijkaardige experimenten uitgevoerd waar apen onbeschrijfelijk voor lijden. Het gaat om achterhaalde experimenten die nauwelijks bruikbare informatie opleveren die ook nog eens toepasbaar is op mensen.

Duitse dierenactivisten dienen strafklacht in

In februari 2023 meldden Artsen tegen Dierproeven (DAAE) en PETA anoniem ontvangen informatie over misstanden bij het ESI aan de verantwoordelijke autoriteiten. "De informatie wees op ernstige schendingen van het dierenwelzijn in de huisvesting van primaten," zegt Sabrina Engel, biotechnoloog en PETA's expert op het gebied van dierproeven. De autoriteiten ontkenden aanvankelijk de erbarmelijke omstandigheden. In juli vorig jaar gaf het Ministerie van Wetenschap eindelijk toe dat de beschuldigingen gegrond waren en kondigde aan dat proeven onmiddellijk zouden worden gestopt en dat er maatregelen zouden worden genomen.

Begin 2024 informeerden anonieme klokkenluiders dat zowel de dierenarts als de vorige dierenwelzijnsofficier en het hoofd van de dierfaciliteit eind februari hun functies bij het ESI hadden neergelegd. Beiden hadden de wettelijk vereiste expertise in de omgang met primaten. Beide functies, die belast zijn met het "welzijn" van de apen, zijn nog steeds niet conform de wet ingevuld. Ook de langdurige directeur Prof Pascal Fries verliet het instituut zonder ruchtbaarheid. "In plaats van onmiddellijk de bestaande vergunningen voor het houden van proefdieren en uitvoeren van dierproeven in te trekken, aangezien niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten, lijken de autoriteiten volgens onze bron tevreden dat het ESI momenteel afziet van dierproeven, ondanks het ontbreken van adequate veterinaire zorg," legt Dr. Melanie Seiler, primatoloog van DAAE uit.

Artsen tegen Dierproeven diende in april een strafrechtelijke klacht in tegen de verantwoordelijke vergunningverlenende autoriteit, de Regionale Raad van Darmstadt. Uiteindelijk bewijzen de recente beelden van SOKO Tierschutz het voortdurende lijden van de dieren bij het ESI. De organisatie zal ook strafrechtelijke aanklachten indienen vanwege de rat die na dagen van pijn is gestorven.