Main content

Inhoud

Dode varkens als afval op straat gegooid

Nieuws: 30 augustus 2018
Slacht

Animal Rights heeft beelden gemaakt in een Vlaams varkensbedrijf waar te zien is hoe een werknemer dode varkens uit de stallen sleept, om ze vervolgens respectloos als afval aan de straatkant te gooien voor ophaling. Met deze beelden wil Animal Rights de aandacht vestigen op de hoge dodentol die vooraf gaat aan het slachten van varkens, en hoe ze behandeld worden als producten zonder gevoel. Honderdduizenden dieren sterven jaarlijks in de stallen, nog voor ze het slachthuis bereiken.

De dieren sterven zonder hulp in de stal of worden in het beste geval uit hun lijden verlost.

Benoit Van den Broeck, Animal Rights

Dode dieren zijn ‘normaal‘

Deze beelden tonen geen uitzonderlijke situatie, maar zijn een weergave van de dagelijkse realiteit in de varkensindustrie. Het systeem van massaproductie, waarbij duizenden varkens samen in vleesfabrieken vetgemest worden voor de slacht, maakt het onmogelijk om nog individuele aandacht en zorg te besteden aan de dieren. Zwakke, zieke of gewonde varkens krijgen amper diergeneeskundige behandelingen, want vlees moet zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden.

De dieren sterven zonder hulp in de stal of worden in het beste geval uit hun lijden verlost. Het euthanaseren van dieren op een bedrijf dient te gebeuren onder bedwelming. Hiertoe kunnen varkenshouders gebruik maken van een penschiettoestel of elektrische tang, voor biggen die minder dan 5 kg wegen is een slag op de kop met ernstig hersenletsel tot gevolg toegestaan. Vroegtijdige sterfte, ook wel ‘uitval’ genoemd, wordt in de veehouderij beschouwd als iets wat normaal is.

Honderdduizenden dieren sterven in de stallen, nog voordat ze op transport naar het slachthuis gezet worden.

Benoit Van den Broeck, Animal Rights

Biggensterfte

De sterftecijfers in de varkensindustrie lopen hoog op in de kraamstallen. Door selectieve foktechnieken is de industrie er in geslaagd zeugen te creëren die onnatuurlijk veel biggen werpen. De keerzijde van de hoge worpcijfers is dat biggen kleiner en zwakker ter wereld komen, en dat er heel wat doodgeboren dieren zijn. Zolang het percentage doodgeboren biggen op een bedrijf niet boven de 8% uitstijgt, wordt dit als normaal beschouwd.

Gemiddeld produceert een zeug een twaalftal levend geboren biggen per worp. Binnen de eerste weken na de geboorte ligt het gemiddelde uitvalcijfer rond de 15% . De oorzaken van sterfte bij de biggen zijn onder meer te vinden in problemen met melkgift van het moederdier, infectieziekten bij de moeder, problemen veroorzaakt door infecties bij de biggen wat diarree en uitdroging tot gevolg kan hebben, aandoeningen zoals hersenvliesontsteking, en typische ‘kraamstalaandoeningen’ zoals navelbloedingen.

Sterfte bij opgroeiende vleesvarkens

Wanneer de biggen drie à vier weken oud zijn worden ze gescheiden van hun moeder om vetgemest te worden voor de slacht. Ook bij de ‘mestvarkens’ komt sterfte voor. Het gemiddelde uitvalpercentage in de Vlaamse vleesvarkenshouderij bedraagt 3,6 procent, wat neerkomt op honderdduizenden dieren. De uitval heeft verschillende oorzaken. Achterblijven in groei, luchtwegaandoeningen, kreupelheid, zenuwaandoeningen en staartbijten zijn de meest voorkomende oorzaken.

De keuze voor plantaardig voedsel is de enige effectieve manier om op te komen tegen de vele misstanden in de vleesindustrie.

Benoit Van den Broeck, Animal Rights

Als afval op straat gezet

In Vlaanderen worden bijna zes miljoen varkens gehouden voor de productie van vlees. Dit betekent dat de uitvalcijfers in de Vlaamse varkensindustrie oplopen tot honderdduizenden biggen en varkens per jaar. De dode dieren worden door de varkenshouders in kadaverbakken op straat gezet om opgehaald te worden door een destructiefirma. Ze ontvangen financiële steun van de Vlaamse overheid voor de ophaling en vernietiging van de krengen. Zo draait de samenleving mee op voor de gevolgen van het gebrek aan zorg voor dieren in de vleesindustrie.

Benoit Van den Broeck, campagne coördinator Animal Rights: “In een beschaafde samenleving is het absoluut niet normaal te noemen dat honderdduizenden zorgbehoevende dieren in plaats van hulp te krijgen in een afvalbak belanden. De keuze voor plantaardig voedsel is de enige effectieve manier om op te komen tegen de vele misstanden in de vleesindustrie.”