Main content

Inhoud

Eendenslachter Tomassen steeds verder in het nauw - deel 2

Nieuws: 26 september 2023
Slacht

Eendenslachter Tomassen moet dwangsommen gaan betalen voor illegaal transport en opslag

Op 29 november 2022 verleende het college van burgemeester en wethouders van Ermelo aan eendenslachter Tomassen twee omgevingsvergunningen - zogenaamde kruimelvergunningen - voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van transport- en opslagactiviteiten.

Lees ook: legaliseren illegaal transport en opslag eendenslachter Tomassen voorlopig van tafel

Deze betreffen het achteraf legaliseren van het illegale gebruik van delen van de percelen aan het adres Fokko Kortlanglaan 112 en 122 voor transport en opslag ten behoeve van de eendenslachterij die gevestigd is op Fokko Kortlanglaan 116.

Het college ondernam deze dubieuze actie om de uitspraak van 31 maart 2022 van de rechtbank Gelderland te omzeilen, waarin de bestuursrechter oordeelde dat voor dat gebruik de functieaanduiding ‘ten behoeve van de pluimveeslachterij’ ontbreekt.

Tegen deze kruimelvergunningen hebben omwonenden van het slachthuis verenigd in de Stichting DOEH, en dierenrechtenorganisatie Animal Rights bezwaren ingediend. De ‘reddingsactie’ van het college bleek illegaal en in een collegevoorstel van 17 augustus 2023 werd vervolgens de gemeenteraad geadviseerd om de kruimelvergunningen te herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunningen alsnog te weigeren.

Na de uitspraak van 31 maart 2022 van de rechtbank Gelderland zijn er op 4 mei 2022 reeds lasten onder dwangsom (LOD) opgelegd voor deze illegale activiteiten. Deze werden opgeschort vanwege ‘zicht op legalisatie’. Dat komt nu te vervallen.

Op 21 september 2023 wees de gemeente Ermelo het verzoek van Tomassen Duck-To BV van 14 juni 2023 af om de op 4 mei 2022 opgelegde lasten onder dwangsom in te trekken. Tomassen kan hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college, maar dat schort de werking van het besluit niet op; dat kan alleen via de voorzieningenrechter.
Tomassen is wel nog naar de Raad van State gestapt om de dwangsommen aan te vechten en de hoogste bestuursrechter heeft nog geen oordeel geveld.

Het college - Tomassen altijd behulpzaam - had liever gewacht, maar Tomassen forceerde dit besluit door de gemeente in gebreke te stellen.

Wanneer de kruimelvergunningen ook door de raad zijn herroepen - mogelijk in november? - verbeurt Tomassen automatisch per opgelegde last - dus per perceel - per week een dwangsom van 50.000 euro met een maximum van 250.000 euro, 5 weken dus. Daarna kan een nieuwe hogere dwangsom opgelegd worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer