Main content

Inhoud

Eieren nog steeds verkocht met misleidende labels

Nieuws: 4 mei 2022
Slacht

Eieren van opgehokte kippen worden in sommige supermarkten nog steeds verkocht met misleidende labels: van ‘vrije uitloop’ tot biologische eieren met mooie verpakkingen van kippen die buiten lopen. De kippen zitten intussen al sinds 15 november 2021 opgehokt, al meer dan 5 maanden lang. “Geen enkel ei in de supermarkt komt dus nog van kippen die vrij buiten mogen rondlopen en toch zien we nog steeds dezelfde labels in de supermarkten,” zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout. "Die zijn nu dus misleidend".

Ook vorig jaar tikte Animal Rights verschillende supermarktketens op de vingers voor het misleiden van de consument over de ophokeieren.

Wetgeving

De EU heeft voor de eierproducenten geregeld dat ze pas na 16 weken ophokken - bijna 4 maanden - ophokeieren niet langer ‘vrije uitloop’ mogen noemen en moeten verkocht worden als 'scharreleieren'. Tot 2017 was dit 12 weken, maar na de lange vogelgriepepidemie gedurende de winter van dat jaar besloot de Europese Commissie verlenging in te voeren tot 16 weken.1 In België eindigde deze termijn dit jaar op 7 februari 2022. Toch vond Animal Rights tijdens recent onderzoek in de supermarkten alweer eieren in de rekken met de misleidende afbeeldingen en slogans.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de geldende 16-weken-regel moet worden herzien. Begin dit jaar dienden Europarlementsleden Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP), Jan Huitema (VVD) en Tom Vandenkendelaere (CD&V, Vlaanderen) een spoedvraag in om deze regel te herzien. De reden daarvoor is de aanhoudende vogelgriep met bijhorende ophokplicht. In België en Nederland wordt de ophokplicht maar niet opgeheven, in tegenstelling tot andere EU-landen. Het einde van die ophokplicht lijkt steeds langer op zich te laten wachten.2 3

Onderzoek in de supermarkten

Animal Rights bezocht supermarkten in heel Vlaanderen en zag dat bij een deel ervan nog steeds eieren verkocht worden die als ‘vrije uitloop’ gelabeld worden.

Opmerkelijk: In de ene supermarkt lijkt alles in orde te zijn qua labeling en zien we ‘tijdelijk verkocht als scharrel’ op de verpakkingen staan of een melding bij de eieren over de ophokplicht, terwijl in een andere supermarkt van dezelfde keten eieren van ‘vrije uitloop’ verkocht worden zonder enige uitleg voor de consument. Dit is wettelijk niet toegestaan. We zien deze inconsistentie bij filialen van Carrefour en Bioplanet (hier gaat het om de biologische 'vrije uitloop' eieren). 
Alle andere onderzochte supermarkten hebben labels of uitleg toegevoegd bij de vrije uitloopeieren om te verduidelijken dat deze tijdelijk als scharreleieren verkocht worden wegens de ophokplicht.

Misleidend: biologische eieren van kippen die buiten lopen

In alle supermarkten worden nog steeds biologische eieren verkocht. Voor de biologisch gehouden hennen geldt dat zij biologisch voeder krijgen en daarom moet de benaming niet aangepast worden tijdens aanhoudende ophokplicht zoals we die nu zien. Het label 'biologisch' geeft dus geen garanties over het welzijn van de dieren. Biologisch gehouden hennen hebben in normale omstandigheden toegang tot buitenloop. Door de ophokplicht zitten nu ook alle biologisch gehouden hennen al meer dan 5 maanden opgesloten. 1

Bij Albert Heijn worden nog steeds biologische eieren met twee en drie sterren verkocht. Ook in de rekken bij Colruyt, Bioplanet, Carrefour liggen biologische eieren zonder specifieke uitleg in de rekken. Bij Lidl liggen er nog steeds biologische eieren van hennen ‘met toegang tot buitenloop’. Er wordt daarbij niet gespecificeerd of het om een overdekte buitenren gaat. Dat laatste mag wettelijk gezien wel en respecteert de geldende ophokplicht.

Zowel Belgische als Nederlandse biologische eieren mogen verder verkocht worden als ‘biologisch’ De mooie beloftes, misleidende slogans en bijhorende foto’s van dieren die buiten lopen op de verpakkingen vindt Animal Rights echter pure consumentenmisleiding.

Meer leghennen dan mensen

In 2020 telde Vlaanderen maar liefst 8.838.486 leghennen. In datzelfde jaar werden 13,57% van alle leghennen in Vlaanderen in een vrije-uitloopsysteem gehouden, voor hennen in de biologische eierproductie ging het om slechts 5,9%. De meeste hennen (43,34%) zitten levenslang opgesloten in de zogenaamde ‘scharrelstallen’, gevolgd door hennen die amper hun vleugels kunnen strekken in ‘verrijkte kooien’ (37,19%). 1

Biologisch vlees van opgesloten kuikens

Niet alleen eieren maar ook vlees wordt met misleidende labels verkocht. Het vlees van kippen die nooit buiten komen wordt nog steeds verkocht met de mooie belofte dat de dieren een leven kregen waar ze vrij buiten mochten rondlopen. “Dit is liegen in het gezicht van de consument. Deze dieren zijn nog steeds piepjong wanneer ze naar de slacht gaan en hebben nooit vrij buiten mogen rondlopen tijdens hun veel te korte leven,” zegt Van Campenhout. Animal Rights eist transparantie en vindt dat de consument geïnformeerd moet worden.

In geen enkele van alle onderzochte supermarkten vond Animal Rights een melding bij het kippenvlees dat de dieren momenteel opgehokt zitten door de vogelgriep. Het gaat onder meer om Carrefour, Albert Heijn, Colruyt en Delhaize.

Animal Rights eist transparantie

Animal Rights vindt dat de consument correct moet geïnformeerd worden. Labels en foto's van dieren op vleesverpakkingen die vrij buiten rondlopen in het gras zijn leugens. Animal Rights heeft van de supermarkten transparantie geëist en een melding gemaakt bij de FOD Economie wegens consumentenmisleiding.

De melding gaat over de verpakking van eieren die onterecht nog steeds verkocht worden als vrije uitloop, over de misleidende informatie en foto's op verpakkingen van biologische eieren én over het promoten van biologisch vlees van dieren die 'vrij buiten' zouden rondlopen in het gras, terwijl deze dieren nooit buiten kwamen tijdens hun korte bestaan.

Niet de eerste keer dat consument misleid wordt

Het is niet de eerste keer dat consumenten misleid en ronduit belogen worden door de eierindustrie. In 2017 filmde Animal Rights bij een eierbedrijf van Pyfferoen (een Vlaamse eierproducent die meerdere legkippenbedrijven bezit.) hoe gewonde, zieke en gestreste scharrelkippen een triest leven in de stallen hebben.

Animal Rights constateerde dat een groot aantal scharrelkippen opgesloten zat in kooien. De dieren zijn afhankelijk van de eierproducent om toegang te krijgen tot de scharrelvloer. Uit een PV van de dienst Dierenwelzijn bleek dat de kooien gesloten bleven.

Kies plantaardig

Animal Rights opteert voor een volledige transitie naar een plantaardig gevoede samenleving, waarin geen dieren meer geslacht worden.

Lees hier meer over onze alternatieven voor ei. Kippenvlees vervangen kan je eenvoudig met deze tips.