Main content

Inhoud

Erg als veehouders hun beroep verliezen? Ontkracht!

Nieuws: 20 augustus 2020
Plant Power

Plant Power ontkracht argumenten tegen plantaardig eten. In dit artikel: 'als iedereen plantaardig eet, verliezen veehouders hun beroep en dat is niet wenselijk’.

Het verdwijnen van een beroep

Als mensen plantaardig eten, betekent dat niet alleen dat dieren in de veehouderij uitsterven, maar ook dat veehouders hun beroep verliezen: er valt dan geen geld meer te verdienen aan het exploiteren van dieren. De vraag is of dit erg is.

Het uitsterven van een beroep is niet per definitie een probleem. Als niemand meer gestolen goederen koopt of verkoopt (heling bedrijft), verliezen veel dieven hun inkomen. Is het een probleem dat zij geen dief meer kunnen zijn? Nee, want het komt de maatschappij als geheel ten goede als er niet gestolen wordt.

Ook nuttige beroepen kunnen in theorie verdwijnen. Stel dat iedereen zich voorbeeldig gedraagt en er geen politie nodig is, dan zouden we niet de politie aanhouden om alleen maar een beetje in uniform rond te lopen (tenzij er mensen zijn die om andere redenen graag mensen betalen om ze in uniform te zien). Het kan even vervelend zijn om een nieuwe baan te moeten zoeken, maar je kunt in onze economie nou eenmaal niet alleen werk blijven doen dat er feitelijk niet meer is en waarmee je dus niets verdient als je verder geen inkomen hebt en wel je rekeningen moet betalen.

Geen exploitatie van dieren in een beschaafde samenleving

We dwalen hiermee echter af van het belangrijkste punt. De politie zal niet snel verdwijnen. Het gaat erom of het erg is of een beroep uitsterft. In sommige gevallen komt het verdwijnen van beroepen de maatschappij ten goede. Als er geen dieven meer zijn, wordt er niet meer gestolen. Als er geen veehouders meer zijn, worden koeien, varkens, kippen, geiten, schapen en veel andere dieren niet meer gefokt om geëxploiteerd en gedood te worden.

Nu kun je inbrengen dat stelen bij wet verboden is en het exploiteren van dieren legaal is. Wat legaal is, is echter niet hetzelfde als wat moreel is. Daar komen we in een volgend artikel op terug.

In een beschaafde samenleving hebben voelende wezens rechten. We voorkomen er onnodig lijden en doden. We nemen er de rechten van alle voelende wezens, dus ook van dieren, serieus. Per se een bepaalde baan willen hebben die betekent dat je de basisrechten van anderen schaadt, weegt daar niet tegenop. In een ideale samenleving verdwijnt dus het beroep veehouder en kiezen mensen die veehouder waren een baan die de rechten van anderen niet schaadt.