Main content

Inhoud

Geheim transport van apen uit Vietnam naar Hartelust onthuld

Nieuws: 29 juli 2022
Dier­proeven

Animal Rights heeft bewijzen ontvangen dat een cargovlucht van Easy Charter op 26 juni 2022 is geland in Maastricht met 240 Java-apen (langstaartmakaken) aan boord.1 De apen waren bestemd voor de apenhandelaar Hartenlust in Tilburg en kwamen uit Vietnam. Animal Rights voert campagne, samen met Stop Camarles (Spanje), One Voice (Frankrijk) en Action for Primates (VK), om de maatschappij bewust te maken van de wreedheid en het lijden die gepaard gaan met de handel in en het vervoer van niet-menselijke primaten voor dierproeven.

Jen Hochmuth van Animal Rights: “De apenhandel is meedogenloze en schimmige commerce die geen rekening houdt met de gevoelens en behoeftes van gevoelige wezens. Elk bedrijf of instelling die dit in stand houdt, is medeplichtig aan ontzettend veel dierenleed.”

Hartelust betaalt 4000 euro per aap

Volgens de verkregen informatie heeft Hartelust 4.000 dollar (3.942 euro) betaald per dier. Hartelust haalt de apen op en brengt de dieren naar een loods op een industrieterrein in Tilburg. Hier mag het 1080 apen tegelijkertijd houden.1 De apen worden maandenlang gehouden in badkamerachtige ruimtes op zaagsel.

Nog eenmaal gaan de apen de houten kratten in en op transport. De dieren worden door anonieme witte bestelbusjes afgeleverd aan het eindstation: proefdiercentra door heel Europa. Naast het commerciële proefdiercentrum LPT zijn de universiteiten van de KU Leuven, Universiteit Parma en het apenlaboratorium Karolinska Institutet in Stockholm bekende afnemers. Over de undercoverbeelden die regelmatig naar buiten komen haalt Hartelust in een spaarzaam interview de schouders op: “Daar hebben wij geen invloed op.”2

Internationale apenhandel voor vivisectie

De Java-apen werden uit Vietnam geëxporteerd door een bedrijf genaamd Thanh Cong in de provincie Lang Son en als vracht vervoerd door Easy Charter, een kleine in Tbilisi gevestigde chartermaatschappij voor vrachtvervoer. De apen, opgesloten in kleine enkele transitkratten, moesten twee internationale vluchten ondergaan - van Hanoi naar Maastricht via Dubai - van in totaal ongeveer 13 uur met een tussenlanding van 2 uur in Dubai. De rol van Easy Charter als vervoerder van apen voor laboratoria was niet eerder bekend. In juni kondigde Air France, de belangrijkste vervoerder van apen naar Europa vanuit Mauritius en Vietnam, aan dat zij haar betrokkenheid bij de handel beëindigde.

Vietnam is een belangrijke exporteur van Java-apen naar laboratoria en primatenhandelaars in Europa. In 2020 meldde het land de uitvoer van 5.378 in gevangenschap gefokte apen naar Duitsland (265), Spanje (1186), Frankrijk (860) en het VK (178), alsook naar de VS (480), Japan (1814), Singapore (41) en Zuid-Korea (41). In Europa worden jaarlijks zo’n 10.000 apen gebruikt in dierproeven. Een groot deel van deze apen zijn afkomstig uit de Tilburgse apenloods van Hartelust.

Giftigheidstesten op apen

In Europa worden jaarlijks ruim 8.000 apen gebruikt in experimenten.1 Het gros van de gebruikte apen zijn Java-apen. Daarnaast worden resusapen, meerkatten, klauwapen, penseelapen en bavianen ingezet in vaak dodelijke dierproeven. Negen op de tien testen worden gedaan voor wettelijk verplichte veiligheidstesten.2 Dit zijn giftigheidstesten die worden uitgevoerd om bijwerkingen van geneesmiddelen of chemicaliën te beoordelen, hoofdzakelijk met het oog op de ontwikkeling van commerciële producten voor de mens.

De apen worden in bedwang gehouden en de geneesmiddelen worden gewoonlijk intraveneus (in de bloedbaan), subcutaan (onder de huid) of via een buisje dat in hun mond wordt geperst om de maag te bereiken, toegediend. Dergelijke proeven gaan gepaard met immens lijden en kunnen leiden tot braken, toevallen, gewichtsverlies, inwendige bloedingen, orgaanfalen en zelfs de dood. Hochmuth: “Het zijn akelige testen waarbij apen hoge doseringen van stoffen moeten slikken of inhaleren. Het zijn dierproeven die dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Daar moeten we vanaf. ”

Java-aap ondertussen op de Rode Lijst

Wegens bezorgdheid over de staat van instandhouding is de Java-aap onlangs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) opgenomen als bedreigde diersoort (voorheen was de status 'kwetsbaar'). De nieuwe statusbeoordeling, die op 21 juli 2022 door de IUCN is gepubliceerd, is gebaseerd op de mate van exploitatie van de soort (met inbegrip van de wereldwijde primatenhandel voor dierproeven) samen met de vernietiging van hun habitat, waardoor de wilde populaties worden gedecimeerd.

Het wordt vermoed dat deze activiteiten in de komende drie generaties (36-39 jaar) tot een afname van de populatieomvang met ≥50% zullen leiden, indien zij niet worden afgezwakt. Er bestaat al lang bezorgdheid over een illegale handel en de legitimiteit van fokkerijclaims in gevangenschap in fokkerijen in heel Zuidoost-Azië, alsook bezorgdheid over de impact op wilde primatenpopulaties, als gevolg van apen die worden gevangen voor fokdoeleinden.

HOE KAN JIJ DE APEN HELPEN?

  • Teken de brandbrief voor een volledig verbod van het transport van proefapen via al onze luchthavens.

  • Schrijf naar Easy Charter en dring er bij de vrachtmaatschappij op aan te stoppen met het vervoeren van apen bestemd voor dierproeven: office@easycharter.ge

  • Als u een EU-burger bent, kunt u een brief schrijven naar uw EP-lid om uw bezorgdheid te uiten over de invoer en het gebruik van niet-menselijke primaten voor dierproeven.

Geen transport van proefapen via onze luchthavens Teken NU onze brandbrief Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer