Main content

Inhoud

Horror-schuur Groesbeek heeft verbod op houden van dieren

Nieuws: 16 mei 2019
Slacht

In de laatste drie maanden van 2018 filmde Animal Rights op diverse locaties het verschrikkelijke leven en lijden van leghennen in kooi-systemen en scharrelschuren. We toonden de dode en creperende hennen, de kaal gepikte overlevenden, en de smerige omgeving. In combinatie met het nooit naar buiten mogen, de afwezigheid van daglicht en de vaak stoffige atmosfeer was alleen de term horror-schuren op zijn plaats.

Verzoek

Eén van deze horror-schuren staat in Groesbeek en werd na het maken van de beelden geruimd. Begin mei berichtte Animal Rights dat het bedrijf te koop stond en vroeg burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal, waaronder Groesbeek valt, om te voorkomen dat er opnieuw dieren in deze schuren gevestigd zouden worden.

Antwoord

Deze week kregen we antwoord van de Clustercoördinator Ruimte, afdeling Beleid:

“Wij (gemeente/Odrn) kunnen geen algemeen verbod opleggen tot het houden van dieren. De NVWA kan dat wel en heeft dat ook gedaan. Er mag op deze lokatie geen pluimvee worden gehouden totdat de huisvestingsystemen in stallen met voileresysteem voldoen aan de uitvoeringseisen voor milieu en dierwelzijn. Aangezien het systeem motorisch helemaal stuk is wordt dit een dure aangelegenheid. De andere stal is voorzien van een verrijkte kooisysteem dat er op dit moment uit wordt gehaald. Het systeem mag op de Wylerbaan niet meer gebruikt worden ivm dierwelzijn omdat de aanpassing te laat is vergund. Voor deze stal zou eerst een nieuwe vergunningprocedure moeten worden gestart omdat hier eerst een huisvestingsysteem moet worden vergund dat voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Al met al is de verwachting dat hier niet snel meer dieren worden gehouden.”

Animal Rights

Het stemt Animal Rights tevreden dat in ieder geval op deze lokatie voorlopig geen dieren meer worden blootgesteld aan de hel die kooi- en scharrelschuren vormen. Er zijn echter nog een aantal horror-schuren te gaan.