Main content

Inhoud

KU Leuven voert steeds meer experimenten uit op weerloze dieren

Nieuws: 2 november 2023
Dier­proeven

Voor het derde jaar op rij is het aantal dierproeven aan de KU Leuven gestegen. Dat blijkt uit recente cijfers. De Leuvense universiteit blijft daarmee koploper in dierproeven. Animal Rights: “De KU Leuven is ook de enige universiteit in België die nog vreselijk ingrijpende experimenten op apen uitvoert. Tientallen aapjes met elektroden in hun schedel ingeplant zitten vast in de laboratoria van de universiteit.”

Teken hier onze petitie: vervang dierproeven!

Aantallen gestegen

In 2022 werden 110 607 dierproeven uitgevoerd aan de KU Leuven.1 In 2021 waren dat er 100 652. Het ging om zebravissen, muizen, ratten, hamsters, gerbils, amfibieën, apen, konijnen, varkens, schapen, runderen, hennen en cavia’s. Er werd met name meer geëxperimenteerd op muizen (+13 %). Volgens de KU Leuven komt dit omdat invasieve genotypering, waarbij er bijvoorbeeld zonder verdoving een gat in het muizenoor wordt gemaakt, nu verplicht in de cijfers moet worden opgenomen. Hoe dan ook worden al deze muizen gedood wanneer het experiment is afgelopen.

Ernstig leed

De proefdiernemers rapporteren zelf hoe veel leed het experiment bij de proefdieren zal veroorzaken. Meer dan de helft van de proeven (55,4%) veroorzaakt volgens de onderzoekers zelf licht lijden bij de proefdieren. Daarnaast zijn er ook heel wat proeven die ernstig lijden of zelfs de dood bij de proefdieren veroorzaken. In 2022 ondervonden respectievelijk 9 512 proefdieren ernstig lijden en 1437 proefdieren vonden de dood tijdens de experimenten.

Eerder dit jaar publiceerde de KU Leuven nog de resultaten van een experiment naar de ontwikkeling van COPD in rokers, waarbij muizen werden blootgesteld aan sigarettenrook en vervolgens geïnfecteerd met een bacterie.1

Apenexperimenten

Ook de horrorexperimenten op apen gingen in 2022 onverminderd door. 36 apen werden dat jaar vastgehouden in Leuven voor hersenonderzoek. Deze dieren krijgen elektroden in de schedel ingeplant. Een staafje wordt met cement aan hun hoofdje bevestigd, daarmee kunnen ze in een speciale stoel worden vastgezet. Uren per dag worden ze zo verplicht zonder te kunnen bewegen naar een scherm te kijken en taken uit te voeren. De apen worden bovendien water ontzegd om hen te verplichten mee te werken. Wanneer ze de aap zijn taak goed uitvoert, krijgt hij een slokje water als beloning. De KU Leuven voert ondertussen al meer dan 30 jaar experimenten uit op apen die veel leed veroorzaken, zonder dat daar tot nu toe tastbare resultaten zijn uitgekomen.

Lees ook: proefapen in België

Geen adoptieprogramma

Voor zover bekend heeft de KU Leuven geen structureel adoptieprogramma voor dieren die na het einde van de proef nog een tweede leven zouden kunnen krijgen. Dieren die niet in invasieve experimenten zijn gebruikt, die uiteindelijk “te veel” waren of ouderdieren zouden goed in aanmerking kunnen komen voor herplaatsing. Animal Rights heeft al jaren een succesvol project met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor de herplaatsing voor kleine proefdieren. Al honderden ratten en muizen kregen een tweede leven. Bij de KU Leuven worden ratten en muizen echter gewoon gedood wanneer ze niet van nut zijn.

Hoeveel surplusdieren de KU Leuven aanhoudt is niet gerapporteerd. Surplusdieren zijn dieren die te veel zijn, ze zijn nooit gebruikt in een experiment en worden vervolgens gedood in voorraad. Naar schatting zijn er in België evenveel dieren die worden gedood in voorraad als dieren die effectief in een experiment zijn gebruikt.

Geen ambitie voor alternatieven

Het aantal dierproeven dat de KU Leuven uitvoert, lijkt al een tiental jaren rond de 100.000 dierproeven per jaar. Hieruit blijkt dat er amper ambitie is om dierproeven te vervangen door alternatieven en dat er in meer dan 10 jaar tijd weinig is veranderd. In een hoorzitting rond dierproeven in het Vlaams Parlement noemt een woordvoerder van de KUL tijds- en geldgebrek als een van de redenen waarom het vervangen van dierproeven niet vordert.1 Dit moet anders!

Animal Rights eist:

  • van de KU Leuven dat zij komt met een concreet stappenplan om experimenten op dierproeven te vervangen en om de onderzoeksbudgetten te investeren in de ontwikkeling van alternatieve methoden,

  • van de overheid dat zij het financieren van alle apenexperimenten stopzet en enkel nog financiering biedt aan proefdiervrije projecten.

Animal Rights is tegen iedere vorm van dierproeven. Het is een morele nullijn die niet overschreden mag worden. Er moet ingezet worden op alternatieven.