Main content

Inhoud

Lokkraaien lijden in enge vallen

Nieuws: 1 april 2020
Jacht

Animal Rights kreeg de afgelopen weken beelden in handen van lokkraaien die lijden in enge trechtervallen. De dieren worden misbruikt om andere kraaien letterlijk in de val te lokken en vervolgens de nek om te draaien.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Dit getuigt van een onvoorstelbare wreedheid. De dieren in de kooien zijn bang en proberen tevergeefs weg te komen. Wanneer ze niet meer nuttig zijn, wordt hen eveneens de nek omgedraaid.”

Het hele jaar lang kraaien doden

Kraaien zijn geen graag geziene dieren, vooral door boeren omdat ze aan fruitbomen en andere gewassen pikken. Al wie schade heeft, kan een meldingsformulier invullen en vervolgens 24 uur later de dieren “bestrijden”.1 2Met 100.000 doden per jaar, zijn kraaien, na houtduiven, de meest bejaagde diersoort.3

Dit gebeurt met het geweer, jagers organiseren regelmatig “kraaiendagen”, maar ook met enge trechter- en kooivallen. Vaak wordt er een levende lokvogel in de kooi geplaatst om soortgenoten te lokken. Wanneer deze niet langer nuttig is, staat de vogel hetzelfde lot te wachten als alle eerder gevangen kraaien.

Wantoestanden

Het vermoeden bestaat dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de wetgeving op bestrijding. In principe mag bestrijding enkel als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en moeten er eerst andere maatregelen worden genomen. Aangezien er geen controles zijn, is het doden van dieren in de praktijk de eerste en enige maatregel die wordt genomen.

Bovendien mogen zwarte kraaien en eksters enkel bestreden worden om de volgende redenen: “om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, of om wilde fauna en flora te beschermen dan wel natuurlijke habitats in stand te houden.” Het is twijfelachtig dat vallen alleen maar worden gezet door professionele fruittelers of natuurbeschermers. Maar of het nu legaal gebeurt of niet, volgens Animal Rights is dieren doden altijd onethisch.

Onterechte reputatie

Kraaien hebben al eeuwenlang een slechte reputatie. Nu nog steeds worden ze gezien als onheilspellend, lelijk en akelig. Omdat mensen hen beschouwen als een “pestsoort”, is het algemeen aanvaard om deze dieren in grote aantallen te doden. Meesjes of kanariepietjes de nek omdraaien vindt vrijwel niemand aanvaardbaar, maar voor kraaien hanteren we een andere morele code.

De intelligentie van de kraai is uitgebreid onderzocht en aangetoond. Ze gebruiken werktuigen zoals stokjes om voedsel te verkrijgen1, kunnen plannen en zelfs puzzels oplossen2. Uit een studie uit 2015 bleek dat kraaien menselijke gezichten herkennen en onthouden3. Ze belaagden mensen die ze hadden gezien met een dode kraai. Volgens een andere studie zouden kraaien een gelijkaardige cognitieve capaciteit hebben als rhesusapen.4 5

Rowena Vanroy: “Kraaien zijn de dupe van door de mens gemaakte vertelseltjes. Dat deze dieren achteloos worden doodgemaakt om menselijke belangen te beschermen, is ronduit schokkend.”

[Lees onder de video verder]

Wat kun jij doen?

  • Documenteer kraaienvallen en stuur beeldmateriaal door naar ons.

  • Geef locaties van kraaienvallen aan ons door via het e-mailadres info@animalrights.be

Ban de jacht op de kraai

Animal Rights ijvert ervoor dat kraaienkooien en levende lokvogels worden verboden. Kraaien kunnen evenveel lijden als andere dieren. Er is dus geen enkele acceptabele reden waarom we deze marteltuigen voor elke andere diersoort zouden verbieden, maar voor kraaiachtigen niet.