Main content

Inhoud

Mars: red de damherten

Nieuws: 11 juli 2019
Jacht

Op zaterdag 5 oktober, de dag na dierendag, organiseert Animal Rights een mars door de straten van Zandvoort. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor het doden van ruim 6.000 damherten in de Noord-Hollandse duinen over een periode van vijf jaar. Dit is een enorme slachting met maar één verliezer: levende, voelende wezens.

Niet alleen soorten moeten bescherming krijgen, maar individuele dieren ook.

WAT WILLEN WIJ?

Afschot brengt de natuur uit balans. Jacht zorgt voor overpopulatie, doordat het doden van grote aantallen dieren zorgt voor een geboortegolf onder de nog aanwezige dieren. Animal Rights wil af van de “soortenbescherming” uit de Wet natuurbescherming. Niet alleen soorten moeten bescherming krijgen, maar individuele dieren ook: zij hebben elk hun eigen belangen en behoeften.

In 2017 organiseerde Animal Rights samen met De Faunabescherming en Animals Today ook een protest tegen het afschot van de damherten. De argumenten voor het drastisch omlaag brengen van de populatie zijn geen van allen houdbaar.

Wat gaan we doen?

  • We houden een mars door de straten van Zandvoort.
  • We zorgen voor een verscheidenheid aan sprekers.
  • Er komt een informatiemarkt met verschillende stands.
  • We zorgen voor koffie/thee en vegan snacks.

Het exacte programma wordt later bekend gemaakt.

oproep demonstratie

Animal Rights roept iedereen op om op zaterdag 5 oktober met spandoeken en protestborden deel te nemen aan de mars. We verzamelen om 13 uur aan het Stationsplein in Zandvoort. Volg het event op Facebook voor de laatste updates.

Aansluiten

Organisaties die zich willen aansluiten bij de mars kunnen mailen naar info@animalrights.nl.