Main content

Inhoud

Meer dan een miljoen wilde dieren doodgeschoten in 2020

Nieuws: 8 juli 2022
Jacht

In 2020 zijn ondanks de coronapandemie meer dan een miljoen wilde dieren gedood: het gaat om 1.067.452 dierenlevens. Verschil met voorgaande jaren is er amper. Zo werden er in 2019 in totaal 1.108.501 wilde dieren doodgeschoten en in 2018 in totaal 1.036.185. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “De cijfers blijven ronduit schokkend. Zo’n 27.000 jagers zijn verantwoordelijk voor de dood van een miljoen wilde dieren per jaar.” Afschotcijfers worden jaarlijks op provinciaal niveau door jagers zelf gerapporteerd. Er is geen onafhankelijke controle met betrekking tot het uitgevoerde afschot en de rapportages.1

Zo’n 27.000 jagers zijn verantwoordelijk voor de dood van een miljoen wilde dieren per jaar

Jessica Smit, Animal Rights

MEEST GEDODE DIERSOORTEN

De tien meest gedode diersoorten zijn: ganzen, duiven, kraaien, kauwen, eenden, hazen, konijnen, reeën, fazanten en vossen. Vijf van deze diersoorten sterven vooral in het jachtseizoen. Dit is een periode in de herfst- en wintermaanden waarin jagers voor het plezier op eenden, hazen, konijnen, fazanten en houtduiven mogen jagen. Alle vijf de jachtsoorten kennen echter ook een afnemende trend.

2019 werd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek, wegens teruglopende aantallen, uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. Het jaar daarna werden konijnen en hazen toegevoegd aan de Rode Lijst. Als reactie daarop werd er met een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen om de plezierjacht op hazen en konijnen te verbieden. De minister voor Natuur en Stikstof kwam eerder dit jaar met een voorstel om komend jachtseizoen (2022/2023) de landelijke plezierjacht op konijnen verbieden, daarnaast wordt in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht de jacht op hazen verboden, omdat deze twee soorten op de Rode Lijst zijn geplaatst.

Animal Rights riep eerder dit jaar op om de jacht op alle vijf de soorten te sluiten.

VEEL SLACHTOFFERS IN MAAR TWEE PROVINCIES

De meeste dieren worden doodgeschoten in Noord-Holland (186.000) en Zuid-Holland (179.000). Dit is opmerkelijk, want de druk op de groene ruimte is nergens in Nederland zo hoog als in Zuid-Holland. Deze provincie heeft van alle provincies de meeste inwoners maar de minste natuur (6% tegen gemiddeld 15%).1 Andere provincies waar veel dieren worden gedood zijn Gelderland (158.000) en Noord-Brabant (140.000).

Lees ook: 75.000 eenden afgeslacht in Zuid-Holland

BAN DE JACHT

Bij conflicten tussen mensen en wilde dieren delven de dieren vrijwel altijd het onderspit. In bijna alle gevallen worden dodelijke middelen aangedragen als enige effectieve oplossing, zonder te kijken naar diervriendelijke alternatieven om problemen op te lossen. Animal Rights wil af van het ‘wij versus zij’ denken. We moeten opnieuw leren samenleven met wilde dieren. Oók als hun belangen botsen met menselijke belangen. We zijn hier niet alleen voor onszelf, maar met elkaar.