Main content

Inhoud

Minister Schouten laat dieren bij het circus

Nieuws: 18 november 2021
Animal Rights

Afrikaanse olifant Buba moet bij circus Freiwald blijven. Dat heeft het ministerie voor Landbouw beslist. Animal Rights en andere dierenrechtenorganisaties hadden eerder dit jaar bezwaar aangetekend tegen de beslissing om de olifant bij het circus te laten. Nu blijkt Buba aan het kortste eind te trekken. Onze bezwaren zijn ongegrond verklaard. Rowena Vanroy, directeur Animal Rights: “Wij laten het hier niet bij en stappen samen met Bite Back naar de rechter!”

Lees ook: Buba en Smiley trekken aan het kortste eind

Resocialisatie is dieronwaardig

Het minister voor Landbouw acht het niet in het belang Buba en Smiley om hen te verplaatsen en resocialiseren. Buba is intussen 44 jaar oud en ze moet opnieuw leren om olifant te zijn in een kudde. Dat vindt het ministerie niet diervriendelijker dan Buba gewoon te laten waar ze is. Verdere onderbouwing wordt hiervoor niet gegeven. En dit terwijl talloze adviezen van experts net het tegenovergestelde beweren. Ook voor zebra Smiley gebruikt men dezelfde argumentatie, terwijl deze nota bene lange tijd samen met een andere zebra heeft geleefd!

Animal Rights acht deze uitspraak totaal absurd! Buba kan met gemak nog twintig jaar leven. Ze kan terecht in een gespecialiseerde opvang voor olifanten, Elephant Haven. Daar kan ze na een aanpassingsperiode nog vele mooie jaren hebben in een aangepaste omgeving. Het is onaanvaardbaar dat het ministerie het niet de moeite waard vindt deze inspanningen te leveren en ervoor kiest haar nog decennialang te laten wegkwijnen.

Politiek spel

Ook het ministerie van Landbouw drong jarenlang aan op het herplaatsen van Buba. Minister Schouten achtte het al die tijd in het belang van Buba dat ze zou worden herplaatst van zodra er een geschikte opvang was gevonden. En die is er intussen! Maar begin dit jaar keerde de politiek haar kar: Circus Freiwald kreeg plots een ontheffing (uitzondering op de wet) om Buba permanent te houden. Gemaakte beloftes werden niet nagekomen en Buba werd veroordeeld tot levenslang bij het circus.

We zullen niet tolereren dat dit verbod zomaar genegeerd wordt.

Animal Rights & Bite Back

Beroep

Animal Rights gaat samen met Bite Back in beroep. De belangen van Buba en Smiley zijn ernstig geschaad. Het kan nooit de meest logische keuze zijn om dieren in een onnatuurlijke omgeving te laten. De verhaaltjes van de circusuitbater dat Buba aan haar menselijke familie gehecht zou zijn, zijn niet meer dan vermenselijking van dieren bedoeld om medelijden op te wekken. Experts wereldwijd zijn het er over eens wat de voorwaarden zijn voor een dierwaardig leven voor een Afrikaanse olifant, maar menselijk contact is er daar geen van. Contact met soortgenoten en voldoende ruimte daarentegen wel. Dat biedt het circus niet.

“Het gesleep en gesol met dieren moet afgelopen zijn! Dierenrechtenorganisaties hebben hard gestreden voor een verbod op wilde dieren bij circussen. We zullen niet tolereren dat dit verbod zomaar genegeerd wordt,” luidt het bij Bite Back en Animal Rights.