Main content

Inhoud

Minister Staghouwer gaat niets doen tegen hittestress

Nieuws: 11 mei 2022
Slacht

Minister Staghouwer van Landbouw doet in de aanloop naar de zomer niets voor de dieren die op transport onvermijdelijk gaan lijden aan hittestress. Het nieuwe rapport Plan van Aanpak Hittestress bevat geen structurele verbeterpunten.

Geen compassie met lijdende dieren

De afgelopen jaren zijn de zomers steeds warmer geworden. Ook dieren hebben daar last van. En voor de dieren die op elkaar gepakt in een bloedhete vrachtwagen naar het slachthuis worden gebracht - en daar voor de poort soms nog urenlang moeten wachten - is het niets minder dan een ramp. Toch wil minister Staghouwer van Landbouw voorlopig niets doen om deze lijdensweg te verlichten. Het Plan van Aanpak Hittestress dat Staghouwer heeft gepresenteerd bevat geen structurele verbeterpunten.1

De oproep van dierenwelzijnsorganisaties om de grens voor transport te verlagen naar 30°C wordt niet ingewilligd. Volgens de minister is het niet eenduidig wetenschappelijk te onderbouwen dat bij een temperatuur van 30°C voor alle diertransporten, voor alle diersoorten van alle leeftijden, bij alle variaties van luchtvochtigheid die in Nederland voorkomen, een duidelijk risico bestaat op hittestress.2 Daarom wil hij eerst het advies van de European Food Safety Authority (EFSA) over dierenwelzijn tijdens transport afwachten. En dat terwijl de EFSA al in 2004 schreef dat de temperatuur in veewagens voor varkens tussen 10°C en 25°C zou moeten zijn. De minister lijkt geen compassie te hebben met lijdende dieren.

Vooral varkens lijden onder hitte

Vooral varkens kunnen slecht tegen hitte: ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet.

Bovendien lijden selectief doorgefokte vleesvarkens meer dan hun soortgenoten in het wild. Varkens gebruiken vooral hun neus om overtollige warmte af te dragen aan de omgeving. Het doorfokken voor sneller groeiende en meer biggen producerende varkens heeft echter geleid tot steeds zwaardere varkens met, in verhouding, kleinere longen én een kortere snuit.

Tijdens de hitte van de zomer van 2019 deed campagnecoördinator Els van Campenhout verslag van het lijden van de varkens op transport. “Ze hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje."

Animal Rights vraagt al jaren aandacht voor het leed van dieren op transport tijdens de zomer en roept de overheid op om transport op zomerse dagen helemaal te verbieden. Uiteindelijk pleit Animal Rights natuurlijk voor een transitie naar plantaardige voeding, zodat dieren helemaal niet meer hoeven te lijden en te sterven voor het genot van de mens.