Main content

Inhoud

Muizen krijgen elektroshocks toegediend in absurd anorexia-experiment

Nieuws: 12 september 2022
Dier­proeven

De Ethische Commissie in Brussel heeft een heel discutabel experiment goedgekeurd: 24 muizen ondergaan elektroshocks en een weigering van eten waardoor ze bang worden om te eten. Waarom? Om te onderzoeken welke hersencircuits bij angst de voedselinname in een anorexiapatiënt onderdrukken.1 Jen Hochmuth: “Deze wrede dierproef is niet vertaalbaar naar de werkelijke situatie bij de mens en had dus nooit mogen goedgekeurd worden.”

Angst en stress

Het experiment bestaat uit 4 verschillende procedures: (1) Eerst worden de muizen in een testapparaat geplaatst en krijgen de dieren 5 minuten lang elektrische schokken toegediend. Bij het toedienen van de elektrische schokken krijgen de muizen een geluidssignaal te horen dat bij latere blootstelling angst moet uitlokken. (2) Vervolgens worden de muizen alleen in een kooi gehuisvest zonder voedsel, wat voor bijkomende stress zal zorgen.

(3) De volgende dag zullen de muizen terug voor 15 minuten in het testapparaat geplaatst worden. Hierbij zal eten beschikbaar gesteld worden, maar tegelijkertijd zal ook angst uitgelokt worden door blootstelling aan het geluidssignaal. (4) Nadien worden alle muizen gedood door een overdosis barbituraten (een soort slaapmiddel). De hersenen zullen verder geanalyseerd worden om activatie van zenuwcellen in specifieke delen van de hersenen te onderzoeken.

Nutteloos experiment

Wat is het nut van dit folterexperiment? Volgens de onderzoekers van dit project zal deze achterhaalde dierproef bijdragen tot een betere kennis van eetstoornissen zoals anorexia nervosa. Wat de onderzoekers blijkbaar vergeten zijn, is dat muizen van nature niet aan anorexia nervosa of andere eetstoornissen lijden, zoals ze bij mensen gedefinieerd worden.

In deze dierproef worden de dieren simpelweg geconditioneerd om eten met angst te associëren en daarom te vermijden, maar het gedrag en de veronderstelde oorzaken weerspiegelen niet de achterliggende psychologische oorzaken bij menselijke eetstoornissen. Jen Hochmuth van Animal Rights: “Dit nutteloze en wrede experiment had nooit goedgekeurd mogen worden. Zulke dierproeven hoeven dan ook niet vervangen te worden. Ze moeten gewoon verboden worden!”

HOE KON DEZE DIERPROEF GOEDGEKEURD WORDEN?

Volgens Animal Rights is het niet verwonderlijk dat bijna alle dierproeven worden goedgekeurd, aangezien de ethische commissie hoofdzakelijk bestaat uit mensen die zelf ook dierproeven uitvoeren. Er is geen enkele inspraak van dierenbelangenorganisaties bij dierproefaanvragen. Het systeem is zo opgesteld dat een echte ethische afweging waar ook het belang van de betrokken dieren wordt meegewogen, uitblijft.

Volgens Animal Rights is de snelste manier om dierproeven flink terug te dringen de samenstelling van de verantwoordelijke ethische commissies veranderen. Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. We hebben genoeg van lege beloftes en loze woorden. We willen echte vooruitgang zien!

Teken onze petitie

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer