Main content

Inhoud

Nederlanders willen nu afbouw van dierproeven

Nieuws: 7 juni 2022
Dier­proeven

Een meerderheid van de Nederlanders wil dat het aantal dierproeven vanaf nu gaat dalen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in maart 2022 werd uitgevoerd door Kieskompas in opdracht van PETA NL en Animal Rights.

“De Nederlandse overheid wil een transitie naar proefdiervrije innovatie, niet alleen om ethische redenen maar vooral ook omdat dierproeven vaak vrijwel niets opleveren voor de menselijke gezondheid. Dit onderzoek laat zien dat de bevolking wil dat er concrete stappen worden gezet en dat er haast wordt gemaakt met het beëindigen van dierproeven”, aldus Janneke Hogervorst namens PETA NL.

“Deze resultaten verrassen mij niet.” zegt Rowena Vanroy van Stichting Animal Rights. “Nederlanders hechten veel waarde aan dierenrechten en willen geen dieren meer opgesloten zien in akelige laboratoria waar ze vreselijke handelingen moeten ondergaan en het hen vaak aan alles ontbreekt wat belangrijk voor ze is.”

Meer transparantie en einde aan dierproeven

Een meerderheid van de respondenten is voor een einde aan alle dierproeven (66,4%). Ze willen dat er daarvoor duidelijke doelstellingen en deadlines komen (64,4%) en dat de overheid vanaf nu stappen onderneemt om dierproeven terug te dringen (75,6%). Ook willen ze dat er geld wordt overgeheveld van dierproeven naar proefdiervrij onderzoek (64,2%).

Verder is een grote meerderheid voorstander van het openbaar maken van alle informatie over dierproeven (73,6%). Op dit moment wordt er slechts beperkte informatie over dierproeven gepubliceerd. Informatieverzoeken van dierenorganisaties worden vaak geblokkeerd.

Stop experimenten op honden, katten en apen

Het onderzoek vroeg de respondenten ook naar hun mening over experimenten op bepaalde diersoorten. 76,9% wil een einde aan experimenten op honden en katten. 77,9% wil een einde aan proeven op apen. In 2020 werden er in Nederland 803 honden, 604 katten en 212 apen gebruikt in dierproeven.

Onderzoek

Voor het onderzoek kregen 1787 respondenten van verschillende bevolkingsgroepen een aantal vragen voor gelegd in verband met dierproeven. De respondenten hadden geen specifieke voorkennis van dierenrechten of dierproeven. Er werd voor gezorgd dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn voor de algemene bevolking.

Oproep aan regering

Hoewel de meerderheid van de Nederlanders dierproeven wil zien verdwijnen, lopen de inspanningen van de overheid achter. Van de ambitie uit 2016 om Nederland koploper te maken in proefdiervrije wetenschap is nog niet veel terecht gekomen. Dierproeven worden zelfs helemaal niet vermeld in het nieuwe regeerakkoord! PETA en Animal Rights willen dat dit verandert, te beginnen met een forse investering in proefdiervrij onderzoek, en het onmiddellijk beëindigen van dierproeven waarvan we weten dat ze niets opleveren voor de menselijke gezondheid. De Tweede Kamer liet in april in een debat met de ministers die over dierproeven gaan zien dat er kamerbrede kritiek is op de huidige aanpak van de afbouw van dierproeven. Dinsdag 7 juni gaan de Kamerleden opnieuw in debat met de ministers om concrete stappen te eisen. Zij hebben de steun van de bevolking.

Bekijk hier het rapport.

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer