Main content

Inhoud

Nog steeds levend verkocht en gekookt: "Ze gillen het uit"

Nieuws: 21 november 2022
Slacht

Ondanks inspanningen van de gemeenten Utrecht en Amsterdam worden er in deze steden nog steeds levende kreeften en krabben verkocht op markten. Dat betekent dat deze voelende dieren nog altijd levend gekookt worden in de keukens van particulieren. Een wijziging in de Wet dieren is noodzakelijk om hier een einde aan te maken.

Utrecht en Amsterdam willen verbod

Een raadsmeerderheid steunde in Utrecht het voorstel van de Partij voor de Dieren om de verkoop van levende kreeften en krabben te verbieden, maar dat bleek vooralsnog juridisch niet haalbaar. Dierenwelzijn is geregeld in de Wet dieren en dat maakt het voor de gemeente nagenoeg onmogelijk om zelf regels te maken.1 Ook in Amsterdam wil de gemeente af van deze gruwelijke praktijk en probeerde dat op grond van 'bescherming van de openbare orde' te bewerkstelligen, maar ook dat bleek nog niet zo eenvoudig. Het verkoopverbod in de hoofdstad is in ieder geval met een jaar uitgesteld.2

Kreeften en krabben sterven nog steeds een gruwelijke dood door levend verkocht te worden en vervolgens gekookt te worden bij mensen thuis. Animal Rights gaat de juridische mogelijkheden om hier een einde aan te maken verder onderzoeken.

Kreeften en krabben hebben gevoel

Onderzoek toont keer op keer aan dat kreeften en krabben gevoel hebben en dus pijn kunnen lijden.1 Dat is niet zo verwonderlijk: deze dieren hebben, net als mensen, honden en katten, een complex centraal zenuwstelsel. En dat is een van de belangrijkste indicatoren van bewustzijn.

Ook de verkopers van levende kreeften op de markt weten dit. Toen medewerkers van Animal Rights zich onlangs voordeden als geïnteresseerde consumenten en aan een Amsterdamse marktkoopman vroegen of de dieren pijn voelen tijdens het levend koken, was het antwoord eenduidig. "Natuurlijk. Ze gillen het uit. Dat zou jij ook doen als je in het hete water lag." De instructies van de verkoper beperkten zich tot: "Tien tot twaalf minuten koken, totdat ie oranje-rood is. Dan is ie zeker dood."

De kreeften in de kraam op de Albert Cuyp in Amsterdam worden in een bak met ijs 'gepresenteerd': een enorme kwelling voor deze dieren. In de natuur leven ze in diep, donker water waar ze zich kunnen verstoppen en ze zijn bijzonder gevoelig voor licht. Hun scharen zijn vastgebonden met bandjes. Bovendien zijn de dieren hoogstwaarschijnlijk uitgehongerd omdat ze geen eten krijgen. Geen eten betekent geen uitwerpselen en dat ziet er schoner voor de klant.

In Zwitserland is het koken van levende kreeften al sinds 2018 verboden en ook in het Verenigd Koninkrijk wordt er gewerkt aan een wijziging van de dierenwelzijnswet om een verbod mogelijk te maken.2 Nederland loopt dus achter.

Animal Rights wil direct verbod

Animal Rights roept al langer op tot een verbod op de verkoop en het koken van levende kreeften en krabben.

“Het doden van zoogdieren en pluimvee is aan wetgeving gebonden, terwijl iedereen een levende kreeft mag kopen om deze vervolgens levend te koken of te bewerken met een mes,” zegt Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger. "Het is hoog tijd dat deze barbaarse gebruiken door de wet worden verboden."