Main content

Inhoud

Partij voor de Dieren wil discussie over Amsterdam als grootverbruiker van proefdieren

Nieuws: 3 februari 2021
Dier­proeven

De Partij voor de Dieren werpt vandaag de discussie over proefdieren op in de gemeenteraad van Amsterdam. Hoognodig, want in onze hoofdstad gebruiken acht instellingen jaarlijks zo’n 75.000 proefdieren. De PvdD-fractie wil meer openheid over deze dierproeven en vindt dat de gemeente proefdiervrije innovatie moet stimuleren.

Robert Molenaar van Animal Rights is blij met het initiatief: “Op alle politieke niveaus, dus ook regionaal en provinciaal, moet de transitie proefdiervrije innovatie op de agenda komen te staan. De proefdieren hebben alle hulp hard nodig.”

In de discussienota worden een drietal belangrijke knelpunten genoemd.

1. De meeste dierproeven worden onnodig herhaald

Uit een studie van het Radboudumc Nijmegen, het UMC Utrecht en het Netherlands Heart Institute blijkt dat gegevens over mislukte dierproeven nauwelijks openbaar worden gemaakt. Er wordt weinig over mislukte dierproeven gedocumenteerd vanwege prestatiedruk in de wetenschap. Hierdoor worden dierproeven in binnen-en buitenland onnodig herhaald. Deze feiten worden vandaag door de betrokken wetenschappers opnieuw gecommuniceerd in een opiniestuk in de Volkskrant.

2 De registratie van dierproeven is niet eenduidig transparant

Alleen de proefdiercijfers van universitaire instellingen worden jaarlijks gepubliceerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Andere (commerciële) proefdiergebruikers, en in Amsterdam gaat het om FUJIFILM SonoSite Bv, UniQure, Sanquin, NKI en KNAW, hoeven dit niet te doen vanwege de privacy en concurrentiebelang. Van deze instellingen is het dus volstrekt onduidelijk hoeveel proefdieren worden gebruikt, tenzij de instellingen zelf met cijfers naar buiten treden.

3. Er is een groot overschot aan proefdieren

Dat heeft er mee te maken dat genetisch gemanipuleerde proefdieren voor een experiment identiek moeten zijn. Voor 60 identieke proefdieren heb je wel 170 proefdieren nodig. De overige 110 worden afgemaakt. Daarnaast gaat het ook om proefdieren die het verkeerde geslacht hebben en daarom niet geschikt zijn voor de testen. Het aantal ‘surplus’ dieren dat gedood wordt bedroeg in Nederland maar liefst 442.767 proefdieren.

Wordt nu echt voorloper in proefdiervrije innovatie

De Partij voor de Dieren ziet graag gemeentelijk beleid ter ondersteuning van de landelijke doelstelling om het aantal dierenproeven te verminderen. Raadslid Anke Bakker: “De regering streeft er al jaren naar om voorloper te zijn in proefdiervrije innovatie, maar echt lukken wil dat niet. Ook in Amsterdam blijven de resultaten achter op de ambitie. Het stadsbestuur van Amsterdam kan daar niet direct verandering in brengen, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om dierproeven af te schalen. Bij de ontwikkeling van de Life Sciences & Health (LSH) hub waar de gemeente Amsterdam miljoenen in investeert, zit namelijk menig dierproefbedrijf aan tafel.”

Klik hier om de gehele beleidsnota te lezen.

Stop dodelijke experimenten op honden en katten TEKEN NU DE PETITIE Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer