Main content

Inhoud

Red de steenmarter

Nieuws: 3 april 2024
Jacht

Steenmarter is niet verantwoordelijk voor schade

Jagers dringen aan op heropening van de jacht op de steenmarter om dat ze teveel schade zouden veroorzaken. De steenmarter is een beschermde diersoort en dit moet zo blijven. Het is belangrijk om de verantwoordelijkheid voor de mogelijke schade die steenmarters kunnen veroorzaken op de juiste plaats te leggen. In plaats van de steenmarter als zondebok aan te wijzen, moeten we erkennen dat het de mens is die grotendeels verantwoordelijk is voor het creëren van de omstandigheden die tot deze conflicten leiden. Het leefgebied van steenmarters wordt steeds kleiner, waardoor ze gedwongen worden om hun toevlucht te zoeken in verstedelijkte gebieden. Dit resulteert in de gemelde problemen zoals het doorbijten van kabels en geluidsoverlast.

Om schade door steenmarters te voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die burgers kunnen nemen, zoals het installeren van steenmarterwerende apparaten in voertuigen, het afdichten van mogelijke toegangspunten naar zolders en het nemen van voorzorgsmaatregelen om pluimvee te beschermen. We willen benadrukken dat deze preventieve maatregelen niet alleen effectief zijn, maar ook ethisch verantwoord en duurzaam zijn.

Jacht is nooit de oplossing

Het is belangrijk op te merken dat de voorgestelde jacht op steenmarters niet alleen in strijd is met de beschermingsstatus van deze dieren, maar ook met wetenschappelijke bevindingen die aantonen dat jacht nooit een duurzame oplossing is voor het beheersen van populaties. Steenmarters zijn inheemse dieren die een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem, en het uitroeien van populaties of zelfs een deel ervan, zal alleen maar leiden tot verstoringen in het natuurlijke evenwicht, dat al zo fragiel is.

Daarnaast willen we het misverstand rechtzetten dat de jacht op steenmarters gunstig zou zijn voor het herstel van het biologisch evenwicht, met name met betrekking tot akkervogels zoals de patrijs. Jagers hopen dat het aantal patrijzen in de lucht weer zal toenemen, zodat ze weer op deze vogels kunnen jagen.
De achteruitgang van akkervogelpopulaties wordt voornamelijk veroorzaakt door factoren zoals intensieve landbouwpraktijken en habitatverlies, niet door natuurlijke predatoren. Predatoren zijn niet in staat om een volledige populatie uit te roeien; dat is logisch, anders zou geen enkel dier kunnen overleven. Het is belangrijk om de juiste oorzaken te identificeren en aan te pakken, in plaats van ongefundeerde claims te maken over de voordelen van jacht.

Streven naar coëxistentie

In plaats van steenmarters te demoniseren, moeten we streven naar een samenleving waarin we leren coëxisteren met inheemse diersoorten. Dit betekent het implementeren van humane en effectieve methoden om mogelijke conflicten te beheren, terwijl we tegelijkertijd het belang van biodiversiteit en ecologisch evenwicht erkennen.

We hopen dat deze reactie kan bijdragen aan een constructief debat over dit onderwerp en dat er alternatieve oplossingen worden overwogen die zowel de belangen van de mens als die van het milieu dienen.