Main content

Inhoud

Schokkend: ratten worden verlamd in wrede overbodige dierproef

Nieuws: 4 oktober 2022
Dier­proeven

Recent heeft de Centrale Commissie Dierproeven een experiment goedgekeurd waarin bij 62 ratten het ruggenmerg zodanig en doelbewust wordt beschadigd, dat een dwarslaesie optreedt. Dit leidt tot een volledige verlamming van de achterste poten. 1 Vervolgens gaan de dierproefnemers proberen de beschadigde zenuwcellen weer te repareren.

Jen Hochmuth van Animal Rights wordt flink misselijk van de ellende die de proefdieren moeten doorstaan: “De lijst met handelingen leest als één lange lijdensweg voor de proefdieren. Hoe kunnen we dit soort experimenten in een beschaafde samenleving toestaan?”

Lijdensweg van 12 maanden naar zekere dood

De dieren zullen meerdere handelingen ondergaan. De eerste handeling is het toedienen van veel pijnstilling voor, tijdens en na de operatie, door middel van injecties. Ondanks dat zullen de dieren na de operatie de dagen na de operatie pijn ervaren. Daarna vindt de operatie plaats. Hierbij wordt een uitsteeksel van een ruggenwervel verwijderd en vervolgens het ruggenmerg dusdanig beschadigd dat het een dwarslaesie veroorzaakt. Dit leidt tot een volledige verlamming van de achterpoten van de dieren waardoor ze niet meer kunnen lopen.

Tenslotte wordt een biomateriaal in de ruggenmerg geïmplanteerd. Doel van de proef is te kijken of dit materiaal het beschadigde zenuwweefsel herstelt. Wekelijks zullen de dieren bewegingstesten moeten ondergaan om de beweging van het dier en daarmee hun eventuele herstel te kunnen bepalen. De proef duurt 12 maanden. Aan het eind van de proef worden alle dieren gedood.

Zin en onzin van dierproeven

De projectaanvrager geeft aan dat vervanging van deze dierproeven niet mogelijk is. Nochtans zijn wetenschappers al eerder in geslaagd om drie patiënten met een complete dwarslaesie binnen een dag te laten lopen, fietsen en zelfs zwemmen, dankzij een verbeterde elektrische stimulatie van de zenuwen in het ruggenmerg.1

Volgens Animal Rights zijn deze dierproeven niet alleen moreel onaanvaardbaar, maar gaat het ook om een overtreding van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Artikel 12 schrijft voor dat dierproeven alleen mogen overwogen worden als geen alternatief voor dierproeven voorhanden is.2

Lees ook: KNAW voert weerzinwekkende apenexperimenten uit!.

Als je “dwarslaesie ruggenmerg muis” in je zoekmachine typt, vind je meteen een hele reeks krantenkoppen van de voorbije tiental jaren die beweren dat ratten of muizen met dwarslaesie terug kunnen bewegen. Vervolgens lijkt het stil te vallen en worden nergens dezelfde resultaten bij mensen geboekt.

Het is een automatisme om steeds maar terug te vallen op dierproeven. Wat onderzoekers lijken te vergeten, is dat dierproeven vaak niet vertaalbaar zijn naar de werkelijke situatie bij de mens. Ook waar het gaat om herstellende zenuwen is er een kloof tussen een muis en rat in het laboratorium en de mens. “Zet liever in op proefdiervrije innovatie. Zo kunnen we al minibreinen ontwikkelen uit menselijke cellen. En kijk wat er verder in de wereld al gebeurt aan nieuwe technologieën om mensen weer op de been te krijgen, voorbíj de dierproeven”, aldus Hochmuth.

Zet in op innovatieve wetenschap zonder dierenleed

Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. We hebben genoeg van lege beloftes en loze woorden. We willen echte progressie zien op de volgende vlakken:

  • Investeer flink en jarenlang in dierproefvrije innovaties.
  • Zet een krachtige lobby op om verouderde Europese wetgeving aan te passen zodat dieren niet hoeven te lijden in afschuwelijke giftigheidsexperimenten.
  • Neem de regie in handen en stimuleer wetenschappers die mee willen veranderen; de transitie naar proefdiervrije innovatie is een feit. Aanhaken of afhaken.

Teken onze petitie

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer