Main content

Inhoud

Steeds meer proefdieren lijden ernstig in Vlaamse laboratoria

Nieuws: 3 augustus 2016
Dier­proeven

Animal Rights is geschrokken van de nieuwe dierproefcijfers die het Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie1 vandaag naar buiten heeft gebracht. Uit de cijfers blijkt dat steeds meer proefdieren in Vlaanderen 'ernstig ongerief' ondervinden. In 2015 zorgde 20,5% van alle dierproeven voor ernstig ongerief, het jaar ervoor was dat nog 14%.

Tienduizenden dieren worden onderworpen aan dierproeven die het daglicht niet kunnen verdragen. Dit is een regelrechte schande!

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights

Ernstig lijden

Volgens de Europese Unie1 valt onder ernstig ongerief 'procedures waarbij de dieren waarschijnlijk een ernstige vorm van pijn, lijden of angst, dan wel langdurig een matige vorm van pijn, lijden of angst zullen ondervinden en procedures die waarschijnlijk ernstige hinder voor het welzijn of de algemene toestand van de dieren zullen opleveren, worden ingedeeld als „ernstig”.'

Lucas: 'in de publicatie van de Europese Unie is een lijst met 13 voorbeelden toegevoegd van ernstig ongerief. Denk hierbij aan ingrijpende operaties, het toebrengen van elektrische schokken, het opsluiten of isoleren van dieren in kooien zonder bewegingsvrijheid.'

Meer honden in laboratoria

Naast de toename van ernstig ongerief bij proefdieren worden ook steeds vaker proefhonden gebruikt. Uit opgevraagde stukken bij het Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie1 blijkt dat Janssen Pharmaceutica in Beerse in 2015 maar liefst 1561 dierproeven op honden heeft uitgevoerd. Een flinke toename ten opzichte van het jaar ervoor. Toen waren het 1070 dierproeven op honden.

Uit de milieuvergunning blijkt dat Janssen Pharmaceutica een 'hondenpaviljoen' in Beerse heeft voor maar liefst 600 honden.2 Beaglehonden in de leeftijd van één tot twee jaar oud worden bij Janssen veel gebruikt in toxicologische proeven en onderzoek naar psychische aandoeningen. Lucas: 'Beagles zijn al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in trek bij proefdiercentra omdat deze honden niet te groot zijn, een hoge pijngrens hebben en zich amper verzetten tegen de dierproefnemers.'

In 2015 telde Vlaanderen 124 erkende laboratoria. In dat jaar werden 247.008 dierproeven uitgevoerd, een daling van iets minder dan 40.000 dierproeven ten opzichte van 2014. Er werden vooral minder ratten en zebravissen gebruikt. 3

Vervang dierproeven

Animal Rights is tevens geschrokken van het feit dat de Vlaamse overheid geen enkel zicht heeft op de financiering die gedaan wordt naar dierproefvrije technieken. In een e-mailuitwisseling met het kabinet Weyts krijgen we de volgende reactie: 'Er wordt in Vlaanderen heel wat onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van alternatieven. Dit onderzoek wordt via verschillende kanalen gefinancierd. Helaas beschikken wij niet over een overzicht. Intussen wordt verder gekeken op welke manier verder onderzoek gestimuleerd kan worden, ook in tijden van budgettaire beperkingen. Jammer genoeg vergt dit meer tijd dan verhoopt.'

Animal Rights vindt dat de betrokken vergunninghouders en de Vlaamse overheid werk moeten maken van het onderzoek naar dierproefvrije technieken: Nadine Lucas: 'Het lijden van proefdieren in Vlaamse laboratoria is onacceptabel. Al helemaal nu blijkt dat er amper aandacht is voor het vervangen van deze dierproeven.'

Animal Rights is dan ook een petitie gestart met de oproep om meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar alternatieven. Het is de hoogste tijd om dierproeven te vervangen door moderne dierproefvrije technieken. We willen 100.000 handtekeningen ophalen om onze eis kracht bij te zetten.