Main content

Inhoud

Steeds meer zwanen, eenden en aalscholvers vast in klemmen

Nieuws: 15 april 2022
Jacht

Bij de Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. komen steeds meer dieren binnen die vastzitten of gestorven zijn in muskusrattenklemmen. Het gaat vooral om eenden, aalscholvers en zwanen, maar ook ratten, vissen, bevers en otters komen in de klemmen terecht. “Dieren komen vast te zitten, breken ledematen, verdrinken of sterven een hongerdood. Deze middeleeuwse marteltuigen zijn vreselijk en zouden voor geen enkel dier mogen worden gebruikt. Of ze nu gewenst of ongewenst worden gevangen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

In de eerste twee maanden van 2022 hebben we meer slachtoffers gehad dan in drie volledige jaren.

Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag

KLEMMEN VOOR MUSKUSRATTEN

Sinds muskus- en beverratten rond 1946 naar Nederland kwamen, worden de dieren bestreden en gedood - voornamelijk met verdrinkingsvallen, fuiken of onderwaterklemmen. Deze middelen zijn uitermate wreed. Nadat de klem of val dichtslaat, leven de meeste dieren nog en stikken of verdrinken ze na een minutenlange lijdensweg.

Wat veel mensen niet weten is dat er jaarlijks duizenden andere dieren in de vallen terecht komen, zoals op de foto’s van de Ambulancedienst Den Haag e.o. is te zien. Watervogels, maar ook vissen, zoogdieren en zelfs honden en katten kunnen in de klemmen vast komen te zitten.

Angelo Rens van de ambulancedienst reageert: “Wat vast staat is dat we in de eerste twee maanden van 2022 meer 'bijvangsten' in muskusrattenklemmen hebben gehad dan de drie volledige jaren voorafgaand. Het is duidelijk een groot contrast.”1

Dieren komen vast te zitten, breken ledematen, verdrinken of sterven een hongerdood.

Jessica Smit, Animal Rights

BEDOELD EN ONBEDOELD DODEN VAN DIEREN

In 2021 zijn er in heel Nederland in totaal 7.106 dieren geregistreerd als ‘bijvangst’.1 Dit zijn dieren, anders dan muskusratten, die in de vallen en klemmen terecht komen. Zo kwamen er ratten (1.773), woelratten (1.581), rivierkreeften (1.274), snoeken (382), wilde eenden (564), aalscholvers (294) en jonge otters (4) in de klemmen terecht. Volgens het jaarverslag van de Unie van Waterschappen daalt het aantal bijvangsten, In tegenstelling tot de ervaringen van Rens, wel. Zo kwamen er in 2020 nog 10.062 dieren onbedoeld in de klemmen terecht. Voor zover de organisaties weten is er geen onafhankelijke controle.

Belastinggeld

Jaarlijks wordt er 35 miljoen aan belastinggeld uitgegeven aan de bestrijding van muskusratten - geld dat gebruikt kan worden voor het treffen van preventieve, diervriendelijke en niet-dodelijke maatregelen. Op deze middelen wordt nog onvoldoende ingezet. Voor Animal Rights is het doden van levende, voelende wezens nooit ethisch te verantwoorden. Er worden jaarlijks tienduizenden muskusratten gedood en er komen duizenden andere dieren in de vallen terecht. Smit: “Al deze dieren zijn individuen met een eigen karakter. Individuen die een vreselijke verdrinkingsdood sterven door menselijk toedoen.”

Politieke vragen

De Partij voor de Dieren in Den Haag heeft vorige maand politieke vragen gesteld over het heftige leed dat komt kijken bij muskusrattenklemmen en pleit samen met dierenhulporganisaties voor een onafhankelijk meldpunt voor ‘bijvangsten’.