Main content

Inhoud

Steeds minder eenden, maar de jacht gaat verder

Nieuws: 14 augustus 2020
Jacht

Er zijn steeds minder wilde eenden, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Toch mogen ze nog steeds bejaagd worden, vanaf 15 augustus trekken jagers er weer op uit om eendjes uit de lucht te knallen. Volgens de laatst beschikbare afschotstatistieken (2017) werden er dat jaar in Vlaanderen 82.004 wilde eenden afgeschoten.1

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Of die cijfers helemaal kloppen is niet zeker. Dit zijn cijfers die de jagers zelf doorgeven en berusten dus op zelfcontrole.”

Ook in de bio-industie lijden eenden, daarover lees je hier meer.

Geef je op als vrijwilliger tegen de jacht!

Tijdens het jachtseizoen trekken onze hunt sabs er gewapend met camera's en toeters op uit om jachtpartijen te verstoren. Wil je je inzetten voor de wilde dieren? Geef je dan hier op als vrijwilliger.

Hier lees je meer over wat je nog zelf kunt doen tegen de jacht.

Aantal wilde eenden neemt af

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) organiseert elke winter tellingen van watervogels in Vlaanderen, daaruit blijkt dat er steeds minder wilde eenden zijn in ons land. Sinds 2008 neemt het aantal eenden globaal genomen af. Uit een recent rapport blijkt dat het aantal wilde eenden sinds 2007 met 22% is afgenomen1. Zelfs al zijn er schommelingen mogelijk, is het een duidelijke indicatie dat de wilde eenden het niet goed doen.2

Ook in Nederland doen de wilde eenden het niet goed. Daar is sinds 1990 30% van de broedpopulatie verdwenen. Maar terwijl er daar verschillende organisaties aan de alarmbel trekken en er meer onderzoek wordt gedaan, blijft het hier in Vlaanderen verdacht stil.

“Wordt ook in België verder onderzocht waarom er steeds minder wilde eenden zijn en vooral wat er kan gedaan worden om de soort te beschermen?”, vraagt Vanroy zich af.

Jagers oogsten niet, ze doden

Intussen gaat de jacht op wilde eenden onverminderd door. Volgende zaterdag (15 augustus) staan de jagers weer voor dag en dauw paraat om eendjes uit de lucht te knallen. Soms ook met lokfluitjes en plastieken lokvogels om nietsvermoedende vogels de indruk te geven dat de plek veilig is en er voedsel aanwezig is.

Jagers eigenen zich het recht toe om dieren te “oogsten”. Ze wanen zich heer en meester over de natuur en wilde dieren, maar hebben in feite helemaal nergens recht op. Wilde dieren daarentegen hebben het recht om met rust gelaten te worden.

Volgende zaterdag staan de jagers weer voor dag en dauw paraat om eendjes uit de lucht te knallen.

Verbied de jacht

Overal lezen we onheilsberichten: het gaat slecht met de natuur. Het klimaat warmt op, dieren krijgen het moeilijk door de alomtegenwoordigheid van de mens en het extreme weer met onder andere ernstige droogtes. Daarbovenop worden ze ook nog eens intensief bejaagd. Intussen blijven politici aan een gezapig tempo palaveren en lopen ze zoals steeds achter de feiten aan. Het is kennelijk wachten tot er geen wild dier meer over is en de jagers wel moeten stoppen met schieten bij gebrek aan schietschijf.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Krijgen we hetzelfde scenario als bij de patrijs? Eerst jarenlang niets doen en dan doodleuk verklaren dat er nog nood is aan meer onderzoek alvorens een beslissing kan worden genomen? De dieren hebben nood aan onmiddellijke bescherming.”

Onze hunt sabs trekken er in ieder geval regelmatig op uit om jachtpartijen vast te leggen of indien mogelijk te verstoren. Het leed van de wilde dieren in ons land mag niet langer verborgen blijven.