Main content

Inhoud

Tegenover Nederlandse staat in kort geding

Nieuws: 27 juli 2022
Jacht

De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life stonden gisteren tegenover de Nederlandse staat in de rechtszaal. De organisaties maken zich ernstig zorgen over het gebrek aan bescherming van in het wild levende konijnen. Sinds 1950 is de populatiegrootte met maar liefst 68% afgenomen.1 Toch mogen konijnen door een zogeheten landelijke vrijstelling nog steeds het hele jaar door, in heel Nederland, overdag worden doodgeschoten.

Er moet per direct een einde komen aan het gebruik van deze vrijstelling en daarom spanden de organisaties een kort geding aan. De uitspraak volgt over drie weken, op dinsdag 16 augustus.

KONIJNEN WORDEN BEDREIGD

Konijnen staan op de Rode Lijst: een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit is voor de minister voor Natuur en Stikstof reden genoeg om het komende jachtseizoen de jacht op konijnen te sluiten. Maar door de landelijke vrijstelling worden konijnen, ook op dit moment, nog steeds ongecontroleerd afgeschoten.

Konijnen mogen alleen op de landelijke vrijstellingslijst worden geplaatst als ze “niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen”, zo valt te lezen in de Wet natuurbescherming.1 En daar gaat het mis. “Inmiddels is duidelijk geworden dat konijnen wel degelijk in gevaar zijn”, zeggen de organisaties. “En dus moet het konijn van die vrijstellingslijst worden gehaald.”

Lees ook: kort geding tegen Nederlandse staat

MEERDERE BELANGEN

De staat stelde onder andere dat ze met meer belangen rekening moet houden dan met het belang van de stichtingen en de konijnen. Zo maakt ze zich zorgen over mogelijke vraat- en graafschade aan verschillende teelten die konijnen kunnen veroorzaken en het overbrengen van ziekten op tamme konijnen (lees: konijnen in de veehouderij).

“Deze opvatting berust op een onjuiste rechtsopvatting”, stelde Marco van Duijn, advocaat van de stichtingen. “Er is maar een vraag die de regelgevers dienen te beantwoorden: wordt het konijn in haar voortbestaan bedreigd, of loopt het dat gevaar? Het antwoord daarop is een volmondig ja, zodat de vrijstelling geen stand kan houden. Dat de staat maar liefst twee jaar nog altijd geen ‘compleet beeld’ zegt te hebben van ‘de oplossingen’ vinden de stichtingen even teleurstellend als onaanvaardbaar.”

"Konijnen worden bedreigd en zouden nu niet, maar ook in de toekomst niet, afgeschoten moeten worden", zeggen de stichtingen. De uitspraak volgt over drie weken op dinsdag 16 augustus. De dierenbelangenorganisaties hopen op een rechtvaardig besluit.