Main content

Inhoud

Tips om met vossen samen te leven

Nieuws: 29 mei 2021
Jacht

Vossen worden om het minste of geringste afgemaakt. Er is een heuse heksenjacht tegen vossen aan de gang! Hoe kunnen we samenleven met vossen? Animal Rights organiseerde een webinar met vossenkenner Trevor Williams, oprichter van The Fox Project UK. Hij gaf alvast enkele interessante tips.

Teken ook onze petitie: Stop de heksenjacht op de vos!

Territoria

Vossen leven in vaste territoria. Dit is een gebied dat aan al hun behoeften voldoet, wat betreft voedsel en beschutting. Een vos uit zijn territorium weghalen heeft geen zin. Binnen de kortste keren wordt dit gebied immers ingenomen door een andere vos. Door hun territoriale gedrag is de natuurlijke vijand van de vos de vos zelf. Ze zullen elkaar uit hun territoria verjagen.

Lees ook: al vijf jaar geen vossenjacht in Luxemburg.

Niet-toxische middelen

Is de vos ergens echt niet welkom, dan kun je bepaalde plaatsen onaantrekkelijk maken. Vossen communiceren met elkaar door middel van geuren. Door urine te sproeien markeren ze hun territorium en laten ze andere vossen weten dat het territorium reeds bezet is. Deze geurmarkeringen kunnen synthetisch nagebootst worden en zijn commercieel verkrijgbaar. Door dit te verspreiden in de tuin, geef je de vossen te verstaan dat ze niet welkom zijn. “Scoot” en “Get off my garden”, zijn twee voorbeelden van dit soort producten die online verkrijgbaar zijn. Deze producen zijn niet schadelijk voor mens, dier of natuur.

Bescherm je dieren

Wie ervoor kiest kippen of konijnen te houden, draagt ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de dieren veilig zitten. Niet alleen voor vossen, maar ook andere roofdieren. Sowieso is een voldoende dikke draad nodig (1,45 mm). Zorg er ook voor dat de vos niet in de ren kan langs beneden door de omheining in te graven. Om ervoor te zorgen dat de vos niet langs boven in de ren binnenkomt moet de draad minimum 1,80 hoog zijn en bovenaan geplooid worden in een hoek van 30° naar buiten toe. Beter nog is de ren volledig te overkappen zodat ook marterachtigen er niet in kunnen.

Hier vind je instructies voor een goede, vossenwerende ren en omheining.

Weidevogels beschermen

Een vaak terugkerende discussie is de bescherming van weidevogels tegen predatie en dan vooral tegen predatie van vossen en kraaien. Ten eerste is het belangrijk om te realiseren dat er meer dan 15 predatoren verantwoordelijk kunnen zijn voor de predatie van weidevogels en hun kuikens en eieren. Bijvoorbeeld de hond, steenmarter, buizerd, hermelijn, bunzing, reiger, ooievaar en egel. De belangrijkste maatregel om weidevogels te beschermen is het verbeteren van hun leefgebied. In veel gebieden zijn de leefomstandigheden ondermaats, is het grondwaterpeil te laag, het gebied te klein en is er weinig voedsel te vinden voor opgroeiende kuikens. Onderzoeker Wolf Teunissen van Sovon Vogelonderzoek rekende uit dat zelfs als er geen enkele vos in Nederland zou zijn, het succes van een gemiddeld gruttonest nog steeds niet boven de kritische drempel uitkomt. In gebieden waar predatieverliezen hoog zijn is een alternatief het afrasteren van deze gebieden.

Om verliezen door predatie te kunnen beperken is altijd maatwerk per gebied noodzakelijk. Hier vind je de laatste wetenschappelijke inzichten.

Moeten we wel ingrijpen?

Mensen zijn vaak weinig verdraagzaam naar wilde dieren toe. Wilde dieren hebben echter evenveel recht om hier te zijn als wij. Het zijn vooral mensen die alle ruimte innemen van wilde dieren zodat er amper nog ruimte voor ze overblijft. Animal Rights pleit ervoor om in de eerste plaats met wilde dieren te leren samenleven!

Animal Rights komt ook op voor vossen in de rechtbank. Zo zorgden we ervoor dat de nachtelijke vossenjacht in Zuid-Holland werd verboden.