Main content

Inhoud

Tweede Kamer schaart zich achter proefdieren

Nieuws: 17 juni 2022
Dier­proeven

Afgelopen week vond er een debat plaats in de Tweede Kamer rond het thema proefdieren. Een aantal Tweede Kamerleden, waaronder Frank Wassenberg (PvdD), dienden moties in die een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de transitie naar proefdiervrije wetenschap. De meerderheid van deze moties werd afgelopen dinsdag aangenomen.

Versnellen van de transitie naar dierproefvrij

De Kamer nam maar liefst 7 moties aan die zouden kunnen zorgen voor echte verandering voor proefdieren. Zo wil ze het volgende:

  • in kaart brengen welke dierproeven geen tot weinig voorspellende waarde hebben1

  • de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stimuleren en overbodige dierproeven verminderen2

  • een plan van aanpak om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen3

  • voorrang voor initiatieven die bijdragen tot een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven4

  • een tijdpad om veiligheidstesten voor dierproeven te beëindigen5

  • binnen Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) werk maken van het OMA-model6

  • knelpunten op de route van lab naar praktijk oplossen7

Snelle verlaging van het aantal dieren gedood in voorraad

Ook een motie waarin wordt gevraagd om het aantal dieren dat wordt gedood in voorraad snel te verlagen werd aangenomen.1 Animal Rights publiceerde dit voorjaar een rapport waaruit blijkt dat ondanks eerder aangenomen moties, het aantal dieren gedood in voorraad niet structureel daalt. Nog steeds worden ruim ruim 430.000 proefdieren gedood zonder ooit te zijn gebruikt in een proef. Ook de herplaatsing van overtollige proefdieren blijft uitzondering.

Lees hier meer over het rapport "Dieren gedood in voorraad".

Animal Rights werkt samen met universiteit Utrecht voor de herplaatsing van knaagdieren. Wil je ratjes of muizen een tweede leven geven? Contacteer ons via info@animalrights.nl

Minister Staghouwer aan zet

De Tweede Kamer lijkt dus de kaart van proefdieren te trekken. Ook minister van LNV Staghouwer kon zich vorige week tijdens het plenair debat uitspreken over de ingediende moties.Debat gemist. Plenair debat van 7 juni 2022. De minister zegt ambities te hebben, maar dat de Europese context het niet makkelijk maakt om te komen met concrete tijdsplannen. Ook verwijst hij naar de inspanningen die reeds worden gedaan in het kader van TPI en die het proefdierveld reeds levert.

De inspanningen die op dit moment al worden geleverd volstaan niet. Het aantal dierproeven is in Nederland de voorbije jaren niet structureel gedaald ondanks vele mooie woorden vanuit de politiek. Wij verwachten dan ook dat de minister nu echt werk maakt van het uitvoeren van de aangenomen moties.

Teken de petitie en roept de minister op tot actie!

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer