Main content

Inhoud

Update: Animal Rights in beroep voor de bevers van Julie Postel

Nieuws: 11 juni 2024
Jacht

Sinds 2018 zijn er verzakkingen in het wegdek van de brug die leidt naar zorginstelling 'Julie Postel' in Boxmeer. Een familie bevers heeft hier zijn burcht gebouwd en hierdoor is de enige toegangsweg naar de zorginstelling onbetrouwbaar geworden.

Omdat het belangrijk is dat de zorginstelling goed bereikbaar is voor hulpdiensten en leveranciers, moet er een veilige toegangsweg zijn. Er zijn sinds de beverfamilie hun burcht heeft gebouwd verschillende maatregelen genomen om de brug te beschermen, zoals bijvoorbeeld gaas ingraven, maar deze bleken onvoldoende effect te hebben.

In 2023 werd er een ontheffing verleend voor het vangen en eventueel afschot van de bevers. Samen met stichting Fauna4Life diende Animal Rights bezwaar in tegen dit besluit, maar dit werd afgewezen. De stichtingen gaan in beroep tegen dit besluit. Help ons zaken als deze te bekostigen!

VANGEN EN DODEN IS ZOWEL ONETHISCH ALS COMPLEET NUTTELOOS

Bevers zijn erg territoriale dieren. In het geval dat de bevers gevangen en elders uitgezet worden, zoals in de Maas, zullen de bevers naar alle waarschijnlijkheid terugzwemmen naar hun eigen territorium. De bevers verhuizen zal hoogstwaarschijnlijk niet succesvol zijn omdat er wordt verwacht dat deze geen warm welkom krijgen in andere provincies, gezien ze door velen als een 'plaag' worden beschouwd.

Zelfs wanneer de bevers worden weggevangen en/of gedood, wijst onderzoek uit dat als er in de directe omgeving andere bevers zitten, deze zich vrijwel zeker zullen huisvesten in de verlaten burcht. Het terrein moet dus ontoegankelijk of ongeschikt worden gemaakt voor de bevers, ongeacht of deze worden weggevangen en/of gedood. 1

Falend faunabeleid

Het Nederlandse faunabeleid, bepaald op provinciaal niveau, gecombineerd met het rechtssysteem, geven ruimte om via slinkse weggetjes een ongekend aantal beschermde dieren dood te schieten. Er is geen onafhankelijke partij die afschotcijfers bijhoudt. Daarnaast wordt er niet voldoende tijd geïnvesteerd in onderzoek naar manieren om de natuur in een gezonde staat te krijgen, waar het zichzelf weer kan beheren. Maar om het gebrek aan balans in de natuur aan te pakken op een schaal waarmee dit het gewenste effect heeft, moet er allereerst hard ingezet worden op het afschalen van de intensieve veehouderij.

Het overgrote deel van de jacht in Nederland wordt uitgevoerd met 'schadebestrijding' of 'populatiebeheer' omdat dieren simpelweg doen wat dieren doen: eten en proberen te overleven in de natuur. Onze natuur is de afgelopen decennia veranderd in een groene Sahara, iets waar in het wild levende dieren gigantisch onder lijden.

Crowdfunding

Juridische instrumenten kosten veel tijd en geld. Met onze crowdfunding Animal Rights in de rechtbank hopen we deze maand voldoende geld in te zamelen voor onze juridische kosten. Doe een eenmalige donatie of steun met een maandelijks vast bedrag en sluit je aan in deze strijd!

Nederland geen veilige plek voor beschermde soorten

Tijdens onze juridische procedures zien wij een schrikbarende lak aan bescherming voor volgens de wet natuurbescherming (WNB)1 beschermde diersoorten. Er worden met grote regelmaat ontheffingen verleend voor het afschot van bijvoorbeeld konijnen, hazen, kraaien en vossen. Deze diersoorten vallen onder de WNB en horen dus met rust gelaten te worden. Ook de bever valt onder deze soorten.

Het Nederlandse faunabeleid op provinciaal niveau, gecombineerd met het rechtssysteem, geven ruimte om via slinkse weggetjes een ongekend aantal beschermde dieren dood te schieten. Daarnaast wordt er niet genoeg tijd geïnvesteerd in onderzoek naar manieren om de natuur in een gezonde staat te krijgen, waar het zichzelf weer kan beheren. Om dit probleem aan te pakken op de schaal waarop dit het gewenste effect heeft, moet er hard ingezet worden op het afschalen van de intensieve veehouderij.

RECHTSZAKEN VOEREN WERKT!

Het voeren van rechtszaken vergt een lange adem, maar de minimale wetten die er zijn om dieren te beschermen moeten nageleefd worden. Met procedures roepen we overtreders ter verantwoording en proberen we het onrechtvaardige systeem fundamenteel te veranderen. En daarin boeken we regelmatig succes! Jij kunt de dieren helpen door ons te steunen. Samen kunnen we deze rechtszaken blijven bekostigen.