Main content

Inhoud

Updates

Slacht
Na gemeente wil ook provincie “nooit meer ‘Knorhof’!” Nieuws: 25 april 2023 Op 7 maart 2023 maakte Gelderland bekend dat ze het voornemen heeft de milieuvergunningen voor de 'Knorhof' in te trekken. Animal Rights diende eerder al een ondersteunende zienswijze in voor het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Buuren en deed dat op 19 april opnieuw voor het ontwerpbesluit van de provincie.
Slacht
De aanvoer van ‘wrakke’ runderen bij Vlaamse slachthuizen blijft onbestraft - Animal Rights eist ingrijpen! Nieuws: 18 april 2023 “Het kan niet de bedoeling zijn dat sterk verzwakte dieren en zieke dieren vanuit Nederland als afval worden getransporteerd naar een Belgisch slachthuis.”
Slacht
De België-route - Vlaamse slachthuizen nog altijd dumpplaats voor ‘wrakke’ Nederlandse runderen Nieuws: 17 april 2023 "Het kan niet de bedoeling zijn dat sterk verzwakte dieren en zieke dieren vanuit Nederland als afval worden getransporteerd naar een Belgisch slachthuis."
Slacht
Landbouwminister Adema weigert het afmaken van ééndagshaantjes te verbieden Nieuws: 10 april 2023 Nederland loopt niet voorop in dierenwelzijn, maar hobbelt tegenstribbelend achter andere landen aan.
Slacht
Ook de kalkoenenindustrie wordt niet gecontroleerd op dierenwelzijn Nieuws: 7 april 2023 Uit het feit dat bij kalkoenen de snavel ‘moet’ worden afgebrand, het antibioticagebruik enorm hoog is en de dieren niet kunnen worden voorzien van een dag- en nachtritme, blijkt dat kalkoenen ongeschikt zijn voor het houderijsysteem.
Slacht
Slappe reactie Justitieminister Yeşilgöz op rapport van Ombudsman over Grapperhaus-uitlatingen Nieuws: 4 april 2023 Grapperhaus werd door de Ombudsman terecht op de vingers getikt voor zijn uitspraken over dierenrechtenactivisten. Yeşilgöz had het belang van de-escalatie door en neutraliteit moeten onderschrijven.
Slacht
Animal Rights eist het aanpakken van schapenhouders die dieren niet beschermen tegen de wolf Nieuws: 30 maart 2023 Animal Rights verwacht van de NVWA dat ze optreedt tegen alle veeboeren die de dieren die ze houden niet beschermen tegen roofdieren.
Slacht
Nog altijd levende eenden tussen de kadavers Nieuws: 26 maart 2023 Dit rapport is een duidelijk aanwijzing dat de misstanden tijdens het vangen van eenden voor transport naar het slachthuis, die Animal Rights in 2018 filmden en naar buiten bracht, nog altijd voortduren.
Slacht
Aquacultuur: niet meer dan een uitwas van de vee-industrie Nieuws: 23 maart 2023 Speech van Animal Rights campagneleider Els Van Campenhout bij de demonstratie op 15 maart 2023 tegen de plannen van Columbi Salmon om de grootste zalmkwekerij van Europa te bouwen in Oostende
Slacht
Ook Straathofs ‘Knorpolder’ in Creil moet weg! Nieuws: 17 maart 2023 Op 7 maart 2023 heeft Flevoland besloten om, gelet op het ernstig gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen, de aanvraag om omgevingsvergunning voor de 'Knorpolder' te weigeren en de reeds verleende omgevingsvergunningen in te trekken.

Pagina's