Main content

Inhoud

Varkensindustriëlen VEVAR willen meer dan 11.000 extra varkens in Nederweert - Animal Rights dient zienswijze in

Nieuws: 12 juli 2024
Slacht

Op 14 mei 2024 publiceert de provincie Limburg een ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de varkensindustriëlen van Vevar BV. Ze willen hun bedrijf aan de Neulensteeg 2 te Ospel uitbreiden met in totaal 146 kraamzeugen, 746 guste/dragende zeugen en 10.680 gespeende biggen. Na deze uitbreiding kunnen er in totaliteit binnen de varkenshouderij 1.026 kraamzeugen, 3.706 guste- en dragende zeugen, 864 opfokzeugen, 8 dekberen en 23.160 gespeende biggen worden opgesloten, bijna 29.000 varkens, de ongespeende biggen niet meegerekend!

Aan het varkensfabriekscomplex van 7 enorme stallen, moeten er nog eens 4 worden toegevoegd in de plannen:
stal 8: 6220 gespeende biggen
Stal 9: 6220 gespeende biggen
Stal 10: 6220 gespeende biggen
Stal 11: 863 guste/dragende zeugen & 8 dekberen

Er is al een natuurvergunning uit 2017 voor 11 stallen en die wordt als referentie gebruikt. Vevar beweert binnen de destijds vergunde emissielimiet van ruim 10.000 kilogram ammoniak per jaar te blijven door een truc uit te halen met een onbewezen innovatief huisvestingssysteem voorzien van een mestschuiftechniek en een gecombineerd luchtwassysteem.
Via de Crisis- en herstelwet kan voor een aangevraagd innovatief huisvestingssysteem een bijzondere geur- en ammoniakemissiefactor toegekend worden met een bijbehorende geur- en ammoniakemissie.

Animal Rights legt in haar zienswijze uit dat het hier een stalsysteem betreft met een ‘proefstalstatus’. Concreet betekent dit dat de verwachte voordelen van dergelijk proefstallen nog niet vast staan, vandaar ook de ‘proefstalstatus’.

De provincie stelt dat er in de aangevraagde situatie geen sprake zal zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Maar daar de werking van de proefstallen nog niet vaststaat, kan daar ook niet met zekerheid van worden uitgegaan. En dus kan de provincie niet met zekerheid stellen dat de aangevraagde situatie niet zal resulteren in een toename van de stikstofdepositie.

Verder wijst Animal Rights er op dat de natuurvergunning van 2017 met inachtneming van andere stalsystemen verleend is. Dit betekent dat de nu te vergunnen proefstallen nog niet eerder natuurvergund of -beoordeeld zijn.

De provincie is in de besluitvorming tekortgeschoten. Animal Rights verzoekt de provincie dan ook het ontwerpbesluit te herzien en de omgevingsvergunning niet te verlenen.

VEVAR

Vevar staat voor Van der Velden Varkens. Het varkensbedrijf is in 1976 gestart in Heusden, gemeente Asten, en is over de jaren gigantisch gegroeid. Het bedrijf heeft locaties in Nederland en Duitsland. Naast het bedrijf aan de Neulensteeg staat er bijvoorbeeld nog een VEVAR varkensfabriek aan de Gevlochtsebaan in Heusden. Op zondagmiddag 8 september 2019 kwamen 500 biggen om bij een stalbrand in een VEVAR stallencomplex aan de pijlstaartweg in Asten. Ook de vervallen kippenschuren aan de Horick 1B in Ospel behoren aan VEVAR toe.