Main content

Inhoud

Verdubbeling van dierproeven op honden bij Janssen Pharmaceutica

Nieuws: 3 oktober 2015
Dier­proeven

Uit opgevraagde stukken bij het Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie blijkt dat Janssen Pharmaceutica in Beerse maar liefst 1070 dierproeven op honden heeft uitgevoerd in 2014.1 Een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor.2

Nadine Lucas, woordvoerster van Animal Rights: ‘We maken ons ernstig zorgen om het leven en welzijn van de honden.

Meeste honden gedood

Uit de milieuvergunning blijkt dat Janssen Pharmaceutica een 'hondenpaviljoen' in Beerse heeft voor maar liefst 600 honden.1 Beagles in de leeftijd van één tot twee jaar oud worden bij Janssen veel gebruikt in toxicologische proeven en onderzoek naar cardiologische en psychische aandoeningen. Beagles zijn al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in trek bij proefdiercentra omdat deze honden niet te groot zijn, een hoge pijngrens hebben en zich amper verzetten.

In 2014 heeft Janssen Pharmaceutica 283 nieuwe honden gebruikt. Het jaar ervoor 243 honden2 Deze honden zijn onder meer afkomstig van de enorme hondenfokkerij CEDS in het Franse Mézilles. Hier worden jaarlijks maar liefst 4.000 puppy's voor dierproeven gefokt. De honden van Janssen Pharmaceutica worden meerdere malen ingezet voor dierproeven en meestal afgemaakt wanneer ze niet langer bruikbaar zijn.

Maar liefst 113 honden werden in 2014 door Janssen Pharmaceutica gedood tijdens de dierproef.3 Volgens Janssen Pharmaceutica werden in de afgelopen drie jaar zo´n 50 honden herplaatst via een dierenwelzijnsorganisatie.4

'We willen Janssen Pharmaceutica de petitie aanbieden en met hen in debat gaan over dierproeven. Ons standpunt is helder: dierproeven stopzetten en vervangen door dierproefvrije technieken.'

Nadine Lucas

40.000 handtekeningen

Ondertussen hebben meer dan 40.000 mensen de petitie van Bruno Van denbroeke getekend tegen dierproeven op honden door Janssen Pharmaceutica.

Animal Rights komt op voor de rechten van dieren. ‘Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.